150 o flynyddoedd, bod Darwin dywedodd na allai weithio

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ XXXxThemessiahxXXX -..>. ydych yn druenus & plentynnaidd, gyda hanes hwn o Gwrth-Semitiaeth. bob ffwndamentalaidd Cristnogol Beiblaidd, fel fi, mae'n gwybod o fod yn yr Iddew mwyaf perffaith. tra a'i holl bod ei fod yn byw yn y deml Iddewig. Israel yw popeth i mi! Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. XXXxThemessiahxXXX-@> 1. pam yr ydych mor ystyfnig yn erbyn y gwir? 2. oherwydd mae'n rhaid i ni golli ein sofraniaeth a'n arian a delir i unigolion preifat SpA (seigniorage bancio)? 3. oherwydd bod rhaid i ni hefyd dalu llog o'r enw (dyled: cyhoeddus); 4. â'r warchodfa ffracsiynol, bancio masnachol yw creu o arian allan o ddim, hy, ein bod yn cael morgais, rydym yn cyrraedd ar gost o fenthyg 270%; 5. nid oes yn brosiect Gristnogol i dra-arglwyddiaethu byd; 6. os oes? Byddai fod yn fath o Sataniaeth! Yn wir, yr wyf am y lluniaeth o sofraniaeth: oherwydd gall hapusrwydd yn unig bodoli y tu allan ideoleg, sydd yn gyffredinol brawdoliaeth; 7. mae'n oherwydd y system hon, bod: 50 miliwn o bobl y flwyddyn yn marw o newyn, ac ati ... 1% o'r boblogaeth yn berchen ar 50% o adnoddau'r blaned. fel y gallwch fod â rhan yn hyn i gyd? yn sicr eich bod yn mynd i uffern!

yr ydym yn mynd i lawr erbyn amser hir: mwy a mwy, y Gwrthrych goleuedig. Rydym wedi disgyn ers hynny i lawr fwy o'r metel gyda Satanic graig ac ar ôl, Beth Rydym wedi gadael Satan, er mwyn Gwella neu fynd ar? y WWnuclear 3 yn parhau i fod o dan eich disgyn. cyn codi eto. Rydych chi gyd wedi marw yn 2013. rydych yn cael eu colli i gyd! ipse Bibas Venena! Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel Peres] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" yn ôl ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ Brenin Israel Mahdi

(Timothy 2, 3): 1 Dylech hefyd yn gwybod y bydd yn ddiweddar y bydd cyfnodau anodd. Mae'r ddau ddyn yn gariadon hunanol o arian, ymffrostgar, balch, blasphemers, anufudd i rieni, anniolchgar, irreligious, 3 heb gariad, yn annheg, gyhuddwyr ffug, anymatal, gelynion anhydrin o dda, 4 peryglus, digywilydd, dallu gan balchder, ynghlwm at y pleserau yn hytrach na Duw, 5 gydag ymddangosiad duwioldeb, eithr wedi gwadu ei grym o fewn. Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel Peres] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" yn ôl ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ Brenin Israel Mahdi

DYWEDODD TheMrPantokrator: Wel, nid wyf wedi astudio diwinyddiaeth ... Bydd yn cymryd i mi 'bach, i edrych ar y Ysgrythurau yn gyfan gwbl. - Ateb-> yn yr Ysbryd Glân, hynny yw yn chi, synnwyr cyffredin, sy'n adlewyrchiad o "gwybodaeth trwytho", y wybodaeth absoliwt bod y dyn oedd yn y ddaear yn baradwys cyn y cwymp. Felly, mae'n: pan fyddwn yn gwasanaethu Duw a gad ymaith bechod, gyda golwg ar y byd hunanol: y wybodaeth hon yn cael ei roi, yn ôl i ni yma yn eich greddf oherwydd eich bod yn anffaeledig! pam ei bod yn **** bwystfil absoliwt, er gan ei fod yn anwybodus!

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @: LiveLongPakistan: -.> [Diwylliant yn hanfodol ar gyfer goroesi] cyn siarad yn yr Ysgrythur, Duw yn siarad ar y ddynoliaeth, cudd-wybodaeth a charedigrwydd, o bob dyn. Ond nid yw'n gwrando ar Dduw yn ei galon, bydd gan ei fod yn gwrando ar Dduw yn yr Ysgrythur? Dyna pam yr holl genhedloedd yn Mwslimaidd, anghenfil hunllef system troseddol ddidostur. Gan ei fod yn eu cyfreithiau, maent yn dwyn y gwahaniaethu rhwng dinasyddion ar sail crefydd. Yma, fel y maent, Mwslimiaid a rhai sy'n gyfrifol am troseddau erchyll a holl drais, bod y. Mwyaf anwybodus, dieflig a gul yn eu plith, ac y gallant ei wneud yn erbyn Gristnogion Duw curse hyn ffyliaid. Ni fydd unrhyw Mwslimaidd nad yw'n dymuno i'r cyhoedd yn cydnabod hawl i ryddid crefydd, nodwch baradwys. Yn wir, uffern yn llawn y nifer ohonynt.

Gogoneddus tywysog o'r milisia nefol, St Michael Archangel y, amddiffyn ni mewn brwydr yn erbyn yr holl bwerau o dywyllwch a drygioni eu ysbrydol. Dewch i gymorth o ddynion a grëwyd gan Dduw yn ei delwedd a llun, a brynodd am bris mawr o ormes y diafol. Rydych yn barch gan yr eglwys fel ei warcheidwad a noddwr, ac i chi yr Arglwydd wedi ei ymddiried eneidiau y bydd un diwrnod byw yn y seddi y nefoedd. Gweddïwch felly Duw Heddwch i gynnal Satan wasgu o dan ein traed, fel y gall barhau i gynnal caethweision i ddynion a difrod yr Eglwys. Yn cyflwyno'r rhan fwyaf Uchel gyda'ch gweddïau, oherwydd cyn gynted disgyn, arnom ni ei drugaredd dwyfol, a gallwch hyd cadwyn y ddraig, y sarff hynafol, Satan, a'u clymu i'w gwthio i'r dibyn, gan y gall ei hudo mwyach y eneidiau. [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB IV B. IPSA Venena Bibas Yfwch eich gwenwynau eich hun.

exorcise chi, ysbryd aflan, Satanic pŵer, ymosodiad y gelyn uffernol, gyda'ch holl llengoedd, cyfarfodydd a sectau ddrwg, yn yr enw a grym, a ein Harglwydd Iesu Grist +: cael gwared ar: gan yr Eglwys Dduw, troi i ffwrdd o eneidiau brynwyd: gan y Gwaed gwerthfawr o + Oen Dwyfol. O hyn ymlaen, nid beiddgar, sarff cywraint, i dwyllo yr hil ddynol, erlid y Eglwys Dduw, ac i ysgwyd a dychymyg, fel gwenith, yr etholedigion Duw + gorchmynion i chi, Hollalluog Dduw. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ IPSA Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Alelwia! ♰

Stondinau yr Arglwydd, a gwasgarer ei elynion; ffoi o'i flaen ef, y rhai sy'n gasáu. Diflannu wrth i'r pylu mwg i ffwrdd: fel cwyr yn toddi mewn tân, felly, y pechaduriaid ddifethir cyn i'r wyneb Duw exorcise chi, ysbryd aflan, Satanic pŵer, ymosodiad y gelyn uffernol, gyda'ch holl llengoedd, cyfarfodydd a cyltiau Satanic yn enw a grym ein Harglwydd Iesu Grist: [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ IPSA Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Alelwia! ♰

Satan, efallai y byddwch yn cael ei ddileu oddi wrth Eglwys Dduw, troi i ffwrdd o'r eneidiau a brynwyd gan y Gwaed gwerthfawr Cig Oen Dwyfol. O hyn ymlaen, peidiwch â meiddio, sarff cywraint, i dwyllo: yr hil ddynol, erlid y Eglwys Dduw, ac i ysgwyd a dychymyg, fel gwenith, yr etholedigion Duw Goruchaf y gorchmynion Duw chwi, [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ IPSA Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Alelwia! ♰

Felly, melltigedig ddraig, a'r lleng gythreulig gyfan, rydym yn torri i chi am y Duw byw, y Gwir Duw, y Duw Glân, i Dduw sydd felly y carodd y byd y aberthu iddo ei unig anedig Fab, fel bod y sawl sydd yn credu ynddo Ef fydd Nid ddistryw ond cael bywyd tragwyddol; yn rhoi'r gorau i dwyllo greaduriaid dynol a tywallt arnynt, y gwenwyn o damnedigaeth tragwyddol, peidio â bod yn niweidiol i'r Eglwys ac i roi rhwystrau at ei ryddid. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ IPSA Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Alelwia! ♰

Begone, Satan, dyfeisiwr a meistr yr holl dwyll, gelyn o iachawdwriaeth dyn. Rhoi ar waith i Grist, ar yr ydych wedi dod o hyd nad yw eich gwaith, byddwch yn rhoi ffordd i'r Eglwys un, sanctaidd, gatholig ac apostolig, gorchfygodd sy'n Crist, gyda ei waed. Humble eich hun dan alluog law Duw, crynu, a ffoi i'r apêl ein bod yn gwneud o'r un enw sanctaidd ac ofnadwy o Iesu: bod yn ysgwyd y uffern, y mae'r Rhinweddau y Nefoedd, Pwerau a Dominions: maent yn cael eu cyflwyno, bod y Cherubim a chanmoliaeth Seraphim: ddibaid, gan ddywedyd, Sanctaidd, Sanctaidd, sanctaidd, Arglwydd Dduw Sabaoth. [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ IPSA Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Alelwia! ♰

★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi Brenin Israel ★ Alelwia! ♰ CSSMLCrux Sacra Eistedd Mihi Lux (Mai y Groes sanctaidd i mi fod yn olau).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi Brenin Israel ★ Alelwia! ♰ NDSMDNon Tacsi Eistedd Mihi Dux (Peidiwch â gadael i'r ddraig yn fy canllaw).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi Brenin Israel ★ Alelwia! ♰ CSPBstand ar gyfer craidd Sancti Patris Benedicti (Y Groes y Tad Sanctaidd Benedict).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi Brenin Israel ★ Alelwia ♰ VRSNSMVVade retro Satana;! Nunquam suade mihi vana (! Nid Begone Satan Awgrymwch i mi dy pethau ofer)
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi Brenin Israel ★ Alelwia ♰ SMQLIVBSunt Mala quae libas;! Ipse venena bibas (Mae'r ddiod y gallwch ei gynnig yn ddrwg; yfed y gwenwyn eich hun)

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ XXXxThemessiahxXXX -..>. fel bob amser i gefnogi Israel ac i amddiffyn y byd rhag terfysgaeth. -YMATEB->. chi yw'r terfysgol yn wir! terfysgwyr go iawn yn yr Iddewon y Gronfa Ariannol Ryngwladol: hynny yw, Rothschild a Rockefeller. bod y lobi Iddewig y goleuedig, sef y llysnafedd Satan. Os nad ydych mor gwrthnysig? Efallai y byddai Mwslimiaid yn fwy da! Byddwch yn dod i ben i fyny mewn dinistr cynnar: eich bod yn colli pob! ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Mae hyn yn: y gost ein arian a delir i'r Iddewon: satanists [(1)] 100%: seigniorage bancio: dinistrio o sofraniaeth ☠] talu Ewro neu Doler. gyda Bott a CCT) + [(2)] ☠ dyled gyhoeddus o 100% (llog). + [(3)] x ☠ warchodfa gost ffracsiynol yn 70% i gynhyrchu benthyciad gan: y banc. + [(4)] ☠ chwyddiant. + [(5)] ☠ dirwasgiad. + [(6)] ☠ rarefaction ariannol. + [(7)], 3ydd WW niwclear ☠ anochel ac yn hanfodol i adfywio hwn IMF, yn weithred, yn cael eu dihysbyddu Cenhedloedd: ar sail o: seigniorage a dyled. "A yw'r rhyfel: a yw'r busnes mwyaf o bob amser Do, foneddigion a boneddigesau, mae hyn yn cyfalafiaeth, croeso i ein byd o Satan + [(8)] ☠ y NWO Satanic goleuedig Iddew-YMATEB-> ☠ Mae'r system hon.. pwdr! ar fin cwympo ar chi i gyd, dyna croesawu pob chi ar i uffern ☠ ☠ 3 ° WWnuclear ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Goleuedigion, Seiri Rhyddion Iddew NWO IMF ♰ Terror ♛ Pax cymerodd feddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. XXXxThemessiahxXXX-@>. Duw yn y rheolaeth, ond nid yw hyn yn newyddion da i chi a holl wŷr y NWO, dyna Satanists, Seiri Rhyddion, fel chi, y synagog Satan, mae pawb yn gwybod: bod yr ECB a FED: yn eiddo preifat o banciau canolog: SpA, ac nid ydynt chi? rydym yn marw ar gyfer hyn! ag y gallwch yn gorwedd i'r Ysbryd Glân a dweud: "Rwy'n meddwl eich bod yn credu yn rhy damcaniaethau cynllwynio Hitler yr Almaen Natsïaidd ei hun a ddefnyddir i farchogaeth i rym, gan ddweud yr Iddewon oedd gormod o rym.." ond, Yr oedd yn ddim llai hiliol yn eich Talmud! Hitler yn droseddol, ond nid oedd yn gelwyddog, fel chi. Rwy'n curse chi, yn enw Iesu, ynghyd â'r holl Satanists: eich brid gyfan o fenthycwyr arian. yw i fod yn gelwyddog, am fod yn llofruddion: hefyd. [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

GWNEUD EICH PENDERFYNIAD HEDDIW! HWN YW DYDD IAWN gogoneddus, gan fod yn llawer GIGYDDWYD satanists [★ ♛ ♰] [Am fy mywyd] niolch: Fy Nhad, yn enw Iesu: fy Arglwydd Frenin ar gyfer: y troseddoli &: dinistrio unrhyw fath o Sataniaeth a gwrthwynebiad: yn fy nheyrnas: diolch! Diolch i chi ran: yr Eglwys, yn Iesu Grist, gwir Dduw a dyn gwir: Diolch i chi am: yr Ysbryd Glân ar bob cwr: y blaned. rydych yn cael eu colli i gyd! ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

"Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ CSPBCS SMLNDSM DVRSN SMVSMQLIVB Alelwia ♛ ♰ Satan yn frocio = ffagot. Yn enw Iesu: satanist, yn mynd i ffwrdd! Duw wedi rhoi chi yn y lladd-dy. Beirniaid 1-5 Pan fydd eich tyddyn yn cael ei ddiddymu, beth yn parhau i fod? peidiwch â dileu eich youtube, felly bydd yn parhau i fod yma o leiaf bydd eich cywilydd a Duw yn gwneud enghraifft ofnadwy. ymddangos melys y demtasiynau, ond: mae ganddynt grafangau i RIP: yr enaid. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ wltimatwm i'r holl satanists -.>. Yr wyf yn cael eu cario gan Dduw i ladd Satanists, ond mae llawer o bethau eich perthyn i Satan: y ffaith eich bod chi'n ifanc? yn cael ei arafu: y mae digofaint Duw arnoch! wedyn yn tynnu'r holl olion o Satan yn chi! Satan oes jôc. Satan yn trawsfeddiannwr o'n breindal a gallwn bellach fod yn gaethweision ei celwydd! Un ynof: Ysbryd Glân yn fwy na dim. Rwy'n hapus: Rwyf wedi ennill yn barod! ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

yr Ysbryd Glân sydd ynof fi yw: yr un Ysbryd o: y berth yn llosgi Moses, na ellir eu rheoli; na ellir eu cynnal :: Satanists goleuedig a: eu accomplices NWO, nid oes yn gobeithio Dim ond Duw a lorenzojhwh "Gall ReiUnius lladd .. ond unrhyw lofruddiaeth yn drosedd o "deyrnfradwriaeth":! yn erbyn fy nheyrnas, pwy bynnag sy'n lladd gan heddiw (27-06-2010) bydd yn rhaid i farw dros yr Ysbryd Glân sydd ynof fi: y gwrthryfelwyr: sharia, Satanists sionism: a eu gynorthwywyr yn cael unrhyw obaith yn fy erbyn, am y 3rdWWnuclear? Yr wyf yn gobeithio diwethaf! ipse venena bibas! fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ satanist sharia Seionaidd [★: Pax ♰]. Hapusrwydd! Mae gen i: y pŵer i wireddu eich breuddwyd o gariad! Cyn hir, byddwch chi fod gyda'ch Satan! From: y uffern: miloedd o ffrindiau eich dweud wrthych: Dewch i mi, mewn tân anniffoddadwy, mewn anobaith llwyr John 8.44 Dywed:! "Rydych yn eich tad: y diafol ac rydych am ei wneud: y dyheadau a gwaith eich tad . Mae'n llofrudd a gelwyddog o: dechrau a pheidio sefyll yn y gwirionedd, pam, nid oes unrhyw wirionedd ynddo ef, Pan oedd yn gorwedd yn sôn am iddo pam ei fod yn, llofrudd gelwyddog tad celwyddau ".?!. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ satanist sharia Seionaidd [★: Pax ♰]. Hapusrwydd! ydych yn gonna marw o anffawd gofid tiwmor clefydau damweiniau ar gyfer y rhai sydd â mewn gwe: pob math o ryw; arswyd; Sataniaeth, metel; vulgarity. Rwy'n "ReiUnius" yn enw Iesu: Yr wyf yn gorchymyn hynny, y clefyd peryglus cyntaf, bydd yr un y maent yn meddwl ei feddwl? yn ei hun sydd gan dderbyn: bod yn arwain at farwolaeth! rydych wedi caru: y felltith? Syrthio arno! Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun: AMEN. ✙ Halleluja ✙ ♥. ♔ gysegru ar Calon yr hil ddynol gyfan. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

i gyd yn melltithion: a wnaed gan Dduw i amddiffyn y weinidogaeth hon? Alelwia: mae'r rhain yn sylwadau sy'n codi ofn i chi? Ond y byddwch yn darllen y gwaethaf: nawr! soseri hedfan yn prototeipiau! estroniaid yn cael eu haddasu'n enetig, sydd wedi rhoi corff i gythreuliaid: mae hwn yn sgwarnog o "goleuedig" sy'n tynnu ein sylw o broblemau go iawn. Stop: arswyd porno, bancio seigniorage .. yn paratoi: y 3 ° WWnuclear! oherwydd na all yr IMF fod yn syrthio, allan: y rhyfel, pam, mae hyn yn ei natur ar gyfer ei adfywio. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Mae llawer yma eisoes wedi cymryd ymaith: dileu: eu anaddas fideo! A chi? Yr wyf wedi broffwydodd yn eich erbyn, yn enw Iesu, i amddiffyn plant sydd yma. ydych yn dymuno parhau i fynd o ddrwg i waeth? Gallwch chi ymladd gyda Duw? Nawr rwyf am i gyfarfod â chi i gweddi cyffredinol a pharhaol i gyd i chi, ar gyfer: y dda o'r byd: bob dydd Llun ar eich bywyd, o 20 i 21 yn fyddaf gyda chi, mewn ffydd, ar Fynydd yr Olewydd: am byth ! bynnag eich crefydd neu eich anffyddiaeth, lorenzojhwh yn dal i fod yn agos atoch chi! unrhyw un sy'n darllen hwn exorcism St Benedict, o: y weddi bumed ganrif ar gyfer cael y rhyddid: ipse venena bibas! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Dduw bendithia ac yn cynorthwyo chi:! Bydd y gwrthryfelwyr yn cael eu cosbi os nad yw tynnu oddi ar y we youtube &: y fideos nad ydynt yn addas i blant. Yn enw Iesu: Yr wyf wedi gorchmynnodd, i bob ysbryd: cenfigen twyll teulu gwyrdroi iselder puteindra salwch fyddar ofn fud anghrist dallineb caethwasiaeth balchder: mynd! GO! Terror yn cymryd meddiant o: meibion ​​tywyllwch ar yr holl ddynoliaeth. Alelwia. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Rydych chi Satanist? ydych yn sgandal i blant? lorenzojhwh: yn: enw Iesu, penderfynu nad youtube yn dda i'ch iechyd: begone! gallwch chi gyfrif y rhai sydd wedi marw eisoes yma? ydych am i gredu yn y celwyddau Satan? pawb yn gwybod ei fod yn gelwyddog! Rydych chi ganslo eich sianel drwg? Neu eich youtube aros yn eich cywilydd tragwyddol fel carreg fedd? Gwaed Iesu arnoch chi i arbed neu ddinistrio. Faint o bobl ydych chi wedi gweld sydd wedi cael eu haberthu i Satan? O'r: dioddefwyr hyn, beth wnaethoch chi ei fwyta ipse bibas venena?! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Yn enw Iesu: Yr wyf wedi archebu: dinistrio fideos ddrwg, yn youtube a holl we .. gwrthryfelwyr? byddant yn cael eu dioddef dinistrio. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

[Hell: Mt.18.8; 5,22, 5.30,] sicr, mae uffern wedi ei ddechrau ar y ddaear, pan fydd un cau ei hun i fyny yn hunanoldeb ac yn gwrthod: cariad Duw. felly yw bod yn dechrau: y broses o hunan-ei ddinistrio: y teimlad o euogrwydd: casineb, trais, gywilydd. eich bod yn derbyn o droseddu eraill, ac i torri eu rhyddid crefyddol. Hell yn bosibilrwydd eithafol o ryddid dynol, mae'n dinistrio unrhyw a phob, yr ymdrechion a wnaed gan Dduw i achub un o'i greaduriaid. lol. y 2/3 o dynolryw? yn y pen draw yn uffern! Alelwia! [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

[Hell: Mt.18.8; 5,22, 5.30,] chwerthin Satan a diolch. gan wybod mai ychydig yn parhau i fod iddo o hyd gan byw. Satan hefyd, yr Iddew bancwr o IMF, sy'n Laughing o hyd ar gyfer y 11-09! eu bod yn cael hwyl ar y byddwch yn dal. pam, byddwch yn marw o banc seigniorage! JHWH "yn Hysbys ar y ddaear ac ymhlith yr holl Genhedloedd, o flaen ein llygaid:. I'ch y dial ar gyfer y gwaed dy weision Yn olaf yn codi i fyny i chi: JHWH: y poen y carcharorion, gyda phŵer eich llaw HOLL-alluog:. Byddwch yn arbed y rhai sy'n cael eu tynghedu i farw! "✙ ♥. ♔ CROESO yn fy FYW! ♥. ♔ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

sut y Seiri Rhyddion Satanists, bancwyr, gwleidyddion a goleuedig mae'n rhaid i mi ladd eto, cyn cael eu hystyried? [Ar gyfer yr holl ddynoliaeth]. i bawb sydd wedi: dwylo eu staenio â gwaed gwirion? ydych yn llofruddion, fel "accomplices"? Ar gyfer y gwaed Iesu ar y Groes: y dioddefwr diniwed perffaith, yr wyf yn gorchymyn i chi: pla o swyn drwg: "! Mae gennych yr arwydd o Cain, i mewn i'ch corff melltigedig a yn eich enaid" Yn wir, mae eich ysbryd yn farw, cwympo yn eich enaid. Alelwia! bydd gennych pla ferminog, yn ddraenen poenus yn eich cnawd damn! nes na fydd chi fod yn gorff. AMEN. Alelwia CSPB CSSMLNDSMDVR SNSMVSMQLIVBpax "" Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun

am enw gwerthfawr a Gwaed Iesu o Bethlehem: 1. mynd ar waelod y Groes yr Oen Innocent, bob un ohonoch "goleuedig". 2. begone Satana! mynd yn uffern! 3. arnoch chi ac ar bopeth yw eich un chi: canser, lewcemia a pob clefyd uffern. AMEN! Alelwia! 4. pla, obsesiwn, gormes ar chi a chi. AMEN. Alelwia! 5. Digofaint Duw yn arnoch: ei fod yn faich annioddefol. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

"Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun". Rwy'n dorrodd yn: enw Iesu bob: Caer, tywysogaeth, pŵer, tra-arglwyddiaeth, ocwlt pŵer, cymdeithasau gyfrinach, gwasanaethau cudd, banc seigniorage, Seiri Rhyddion, estroniaid, UFO, Sataniaeth, SpA, IMF, NWO, Gwaith Net, iaith subliminal, porn, arswyd, Satana begone! I archebu yn enw Iesu i bawb: y cythreuliaid o uffern i ymddygiad ymosodol yn eich erbyn ac yn erbyn eich holl accomplices. AMEN. Alelwia. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

[Salm 67] Duw yn codi & Ei elynion cael eu gwasgaru a ffoi o'i flaen y rhai: pwy gasáu. Fel: y mwg dissipates? ydych yn eu gwasgaru! Fel y gwyr toddi cyn y tân? Felly ddifethir yr annuwiol, gerbron Duw. y lawenhau yn hytrach yn y cyfiawn: maent yn exult gerbron Duw ac yn canu o lawenydd. Yn enw Iesu, yr wyf yn awr yn rhwymo :: droed y groes, yr holl byw, o gysawd yr haul. Tywalltaf: y gwaed Iesu: "Innocent Oen" ar bawb. Bydd pob drwg yn cael ei punishment.AMEN ar unwaith. Alelwia. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Yn yr Arglwydd law: cwpan yn llenwi â gwin junkie. Mae'n llifo! hyd y gwaddod: rhaid iddynt ddioddef holl annuwiolion y tir! AMEN. Alelwia ". Datguddiad 1.5." Ie, AMEN. Fi yw Alpha a'r Omega, medd yr Arglwydd. "Un oedd pwy, yw, ac a fydd yn: yr Hollalluog!" Wooow! ✙ ♥. ♔ CROESO yn fy FYW! AMEN. Alelwia. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

hefyd yn ffurf o carnifal, a fydd yn cynnwys fel cymeriad i gynrychioli, wedi ei gyfrifoldeb ei hun, os yw ef yn ddrwg. ond yn symbol crefyddol yn rhywbeth llawer cryfach. Rydych yn ei wneud hysbysebu am Satan. ac yma,: mae llawer o blant sy'n credu fod hyn yn gêm. tra, gall fod yn rhywbeth yn beryglus iawn ohono, byddwch yn gwneud eich hun yn gyfrifol. hefyd agnostican (pren) llosgi. nid yn unig yn llosgi'r eilunaddoliaeth (gwellt). Os Datguddiad yn dweud, o gronyn o reis [sglodion micro]? ni fyddwch yn mynd i mewn yn: yr awyr! ond mae gennych lawer mwy na gronyn o rice.ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

1 [Psalm17 Rwy'n dy garu di JHWH fy nerth]: ysgwyd y ddaear a ymddangosodd wely'r môr. Ar gyfer y ysbryd eich lid o'i enau yn dod i dân ysol: hedfanodd glo. glared yn: arnynt gyda'i saethau! Oherwydd JHWH save: y bobl gostyngedig. Gyda chi, gallaf torri unrhyw rwystr. Gyda fy Nuw, gallaf raddfa y waliau. ehangder o gyrff meirw, yr wyf yn gadael y tu ôl i fi! (Psalm110). ydych wedi hyfforddi fy nwylo i frwydr, fy mreichiau i ymestyn: bwa o bronze.ipse venena bibas! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

2 [Psalm17 Rwy'n dy garu di JHWH fy nerth]: CHI wedi fy rhoi yng ngofal y Cenhedloedd. Mae pobl nad oeddent yn gwybod, maent wedi gwasanaethu mi. i glywed mi? ufuddhau ar unwaith i mi! Ceisio tramorwyr: fy y blaid, paled dynion tramor ac yn dod crynu allan o'u cuddfannau. Yn enw Iesu: gorchymyn yn fy Ysbryd i fod yn: tan ar ddiwedd y byd: lladd y satanists: sharia & Seioniaeth: Terfysgaeth yn cymryd meddiant o feibion ​​tywyllwch: ar yr holl ddynoliaeth. Alelwia! begone satana! ipse venena bibas! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

DYWEDODD Mary Immaculate Beichiogi: Gweddïwch, fy mhlant, mae gwyliadwriaeth gyson gan gweddi. Codwch eich groes a dilyn Me. Rwyf wedi crwydro yn ôl ac ymlaen ar draws eich ddaear crio i chi, cardota eich bod yn gwrando ar y cwnsler o'r Nefoedd. Ac yr wyf yn dweud hyn i chi, i lawer ohonoch yn gwrando ar y tad yr holl gelwyddog, Satan. Eich byd wedi dod yn faes chwarae i Satan a'i asiantau, ar gyfer pechod wedi dod yn ffordd o fyw ar earth.ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Cadarn, Duw yn caru ei blant i gyd. Ond ydych yn blentyn o Satan a phryd y bydd gyda chi farw gwaedlyd yn dod i ben eich bywyd ffycin. Bydd yn olaf drugaredd ar eich cyfer yn dod i ben. Yn wir, yn Luc 19.27 - Iesu'n dweud: A'r rhai elynion i mi nad oedd am i mi ar gyfer eu brenin, dod â nhw yma, ac yn lladd hwynt ger fy mron "Alelwia ipse venena bibas fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n!! toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Datguddiad Sant Ioan yn dweud: "y rhai sy'n cymryd: Bydd y marc (666 neu sglodion micro) rhaid i yfed: y cwpan Duw". Rydym yn siarad am rywbeth sydd: 1. maint gronyn o reis 2. anweledig am ei fod yn cael ei roi i mewn: y corff. Ond edrych arnoch chi, mae rhywun yn gweld: yr olygfa o Carnifal o ddinas gyfan. Chi ac mae hyn yn joker Satan, yr ydych yn y ddau whit problemau seicolegol difrifol: Mae gen i: y feddyginiaeth gywir i chi, y tân o Sodom! AMEN! Alelwia! ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

Rwy'n broffwydodd amdanoch chi anffawd, yn enw Iesu. Alelwia AMEN. Nawr ewch i farw neu gael gwared ar eich budreddi sydd yn eich bywyd. Mae gen i ffrindiau anffyddiwr yn fy rhestrau, pam fi wedi cariad a barch ar eu cyfer: eu bod yn onest gadarnhaol urddasol. ond rydych yn frwnt. Ni fyddwch yn gallu goresgyn, y prawf o dân! Chi gael gwared ar y safle hwn gableddus, yn awr. Ni fyddwch yn gweld y 2013! eich bywyd mewn perygl. Rwy'n gorchymyn yn enw Iesu: dinistrio pob Sataniaeth, sharia sionism. ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

ledled: y byd. Satanists o'ch holl restrau? : Y meddyg yn galw: nhw! Satan-is-ffagot. Mae Duw wedi rhaglennu i mi ennill.
Mae gen i: y feddyginiaeth gywir i chi, y tân o Sodom! AMEN! Alelwia! ipse bibas venena! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

satanist ydych i wrando arnynt arthio a Rave trwy gerddoriaeth electronig wedi'i raglennu ffug drosodd a drosodd a throsodd (cofnod wedi torri), a chi a'r defnydd Goleuedigion yr arwyddion baphomet un ac addoli'r lucifier un. dylech fod ychydig yn fwy gonest pan fyddwch yn ffonio o: thers gwallgof, yr wyf yn golygu mewn gwirionedd, yn enwedig gyda'r pethau rydych yn ei wneud yn y tywyllwch? A phan ydych yn meddwl all neb weld chi? Ibex mynydd gafr chi gwyrdroi. Byddwch yn sefyll mewn barn chi ei hun? fy nhad Duw wedi trechu eisoes dy dad: satana diafol, ar y groes dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. ydych yn addoli ferminog felly yn gollwr go iawn. Pa mor crazy yw hynny? "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun". Chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME

Ddiwedd gêm [: enw Iesu: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27] Alelwia! Gall hyd yn oed plentyn yn dweud wrthych: "Rydych yn mynd gryf, fel enaid felltith!" Mae pob un o'r caerau wedi'u torri i! os dal i sefyll? Oherwydd eu bod yn lladd yr un neu mewn 3rdWWnuclear ar gyfer bai y cwymp IMF gyda'r holl lladd yr holl ddynoliaeth. 666 IMF CIA "synagog satana" -> celwyddau ac athrod a vulgarity yw'r iaith eich tad Satan! Ar y blaned hon, ni all neb fyw: heb fod yn cytuno: Yn ôl I Cyfreithiau Naturiol: Rwy'n gwybod bawb: bydd y gelynion Duw yn marw! ipse Bibas Venena! Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr sy'n croesi te toppled ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel Peres] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" yn ôl ♰ ★ Rei Unius Brenin ♥ ♥ ♥ Israel Mahdi: hy: deyrnas Palesteina. Chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME: os youtube wedi caru: ar gyfer eich baw? Bydd yn dy garu di!

Ddiwedd gêm [: enw Iesu: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27]
 nawr satanists neu anffyddwyr, yn credu Fodd bynnag, Gen Ti yn unig y bywyd hwn i "fwynhau" = lol. ond nad ydych yn edrych yn hapus. lol. cyfan at ei gilydd yn mynd mewn protest màs: yn erbyn bancio seigniorage. nid yw hwn yn gais: ar gyfer eich trosi: na! Ond, gallwch barhau i wneud y mochyn eto! Iawn? Ipse venena bibas! Rwyf wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ★ ★ TECHEL Peres] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰ gan ★ ReiUnius ♥ ♥ Brenin Israel ♥ Mahdi

damcaniaeth esblygiad? stori o 150 o flynyddoedd, bod Darwin dywedodd na allai weithio, pam na chanfuwyd o ffosiliau trosiannol. ond goleuedig wedi trawsnewid yn ideoleg y, NWO rhyngwladol Iddewig cyllid, hy mewn trosedd ideolegol: hynny yw, brawf yn erbyn Duw lol. er ei bod yn erbyn rhesymeg, gan fod Duw yn dragwyddol. ipse bibas venena!


[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

[★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰
Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ lobi Iddewig -.>. AMEN, yr wyf yn DWEUD I CHI, Shall HWN FOD Dim dianc cosb o WWnuclear 3ydd .. Paid ag wylo heddwch, heddwch a diogelwch, PRYD NID OES NA CHEIR UNRHYW heddwch A diogelwch. BYDD DIM ADEILADU MAN: Heddwch Heb ei DDUW. Rydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★] Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gan ReiUnius Brenin Israel, Mahdi "Rydych chi gyd goll! " Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: Brenin ♥: Israel: ♥ Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ lobi Iddewig -.>. ei bod yn y CIA (y Satanists go iawn), i ddweud y aberth dynol i Satan yn 100,000 y flwyddyn. i reoli ac yn llywio, sefydliadau a chrefyddau. Ond, gyda fy metaffiseg cudd-wybodaeth hapfasnachol: Rwy'n gwybod, sy'n 200,000 yr un flwyddyn, yr aberth dynol i Satan. Sataniaeth, fel y Seiri Rhyddion seigniorage bancio? yw sylfaen (cudd), o'n sefydliadau y Gorllewin. Rydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★] Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [MENE Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gan ReiUnius Brenin Israel, Mahdi "Rydych yn cael eu colli pob ! " Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: Brenin ♥: Israel: ♥ Mahdi


 Os yw'n wir y drosedd o seigniorage? Yna yn y blaen, yn wir! ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd! " Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: Brenin ♥: Israel: ♥ Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ lobi Iddewig -.>. bastardiaid: goleuedig meibion ​​cwn! os nad ydych yn amddiffyn Cristnogaeth gan y 4 hoyw, sydd yn awr yn y Fatican, y rhai sydd yn ei ddweud, "natur Dynol yn gadarnhaol." fel bod y fodernwyr gwneud y felltith y Beibl ac yn 1900 o flynyddoedd o Gristnogaeth (un arall o'ch gampweithiau Seiri Rhyddion). Wel, wrth gwrs, i chi a fydd hefyd yn dod yn Mwslimiaid: hefyd! Nid yw ar gyfer hynny, eich bod wedi gweithio? Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

DYWEDODD MrLEONEXIII: Nid oes unrhyw dystiolaeth fod sefydliadau: gyfrinach: Masonic-Satanic, a gynhaliwyd, hyd yn oed heddiw, defodol aberth dynol, fel elfen i gynnal cynllwyn cyflawn o dawelwch? - Ateb->. ei bod yn y CIA (y Satanists go iawn), i ddweud y aberth dynol i Satan yn 100,000 y flwyddyn. i reoli ac yn llywio, sefydliadau a chrefyddau. Ond, gyda fy metaffiseg cudd-wybodaeth hapfasnachol: Rwy'n gwybod, sy'n 200,000 yr un flwyddyn, yr aberth dynol i Satan. Sataniaeth, fel y Seiri Rhyddion seigniorage bancio? yw sylfaen (cudd), o'n sefydliadau y Gorllewin. Os yw'n wir y drosedd o seigniorage? Yna yn y blaen, yn wir! Ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"


Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ lobi Iddewig -.>. bastardiaid: goleuedig meibion ​​cwn! Nid yw Sataniaeth, eich bod wedi bwriadu ei wneud i ennill: buddugoliaeth. oherwydd bod Duw wedi penderfynu atal / atal eich dominyddu byd drwg. Bydd Islam ennill: fodd bynnag, os nad ydych yn rhedeg yn gyflym ar gyfer cover.You i gyd yn feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ lobi Iddewig -.>. bastardiaid: goleuedig meibion ​​cwn! Nid Yif chi i ddychwelyd / ddim yn rhoi i mi: Cristnogaeth y gwir, yr ydych wedi ei llygru! ac yr wyf yn rhoi yn ôl i chi y gwir Iddewiaeth: y rhai esblygu ar gyfer y cyfnod modern! rhwng 50 mlynedd? byddwn i gyd fod yn Fwslimiaid! Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Idiot 123serio DDYWEDODD ": pawb yn casáu chi collwr ac erbyn hyn mae pawb yn casáu eich bywyd crefydd isel fy mod yn lleygwr yn unig, yr wyf, heb grefydd beiblaidd Israel Israel beiblaidd A yw'r ymdeimlad o bob peth Israel-Ymateb->..!??! nad oes angen ei Gwladol, er i fyw:. [jew deml yn gryf mwy] Ond y Israel o YHWH, Dyna fy bobl Iddewig: fy mrodyr, gyda chyfiawnder, a chariad, byddaf yn arwain yr holl Iddewon, yn y gwir grefydd Moses: a bydd yn dygaf holl Iddewon, yn wir Shalom Moses: Y Gogoniant Duw, Bod y dygaf ar yr holl bobloedd y byd, nid yw hynny'n cael cynsail yn hanes y ddynoliaeth: Yr wyf yn Rwy'n ReiUnius:.. [?! Os nad yw rhywun yn plagiarize y cyfieithydd google Allwn i ysgrifennu hyd yn oed yn well]! Universal Frawdoliaeth fi yw'r Decalogue, Sef y gyfraith naturiol i chi i gyd yn feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ I byd-> [alwad daer]:. Y lobi Iddewig wedi bod yn glyfar, gydag arian a gwaith maen mae llygredig y grefydd Gristnogol, ac i gymryd rheolaeth o gymdeithasau Cristnogol: da! Nawr, nawr: Islam yn unstoppable! Iddewon? Rydych chi gyd wedi marw! Os nad ydych yn rhoi cychwyn ar foesoldeb Western newydd, trwy ReiUnius, Dyna Brenin Israel? Rydych hefyd Iddewon, byddwch bydd hefyd yn dod pob Mwslim, fel pob un ohonom wrth gwrs! Mae'r tir sy'n Islam yn ennill? yn cael ei ddal am byth! Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Amen, Amen, meddaf i chwi, Shall HWN FOD Dim dianc cosb o WWnuclear 3ydd .. Paid ag wylo heddwch, heddwch a diogelwch, PRYD NID OES NA CHEIR UNRHYW heddwch A diogelwch. BYDD DIM ADEILADU MAN: Heddwch Heb ei DDUW. Rydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★] Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gan ReiUnius Brenin Israel, Mahdi

DYWEDODD ToaArgon94: bydd yr holl Satanists, anffyddwyr, llofruddion, lladron, celwyddog, godinebwyr, eilunaddolwyr, pobl hoyw, pobl ddeurywiol, a thrawsrywiol llosgi yn uffern ar gyfer pob dragwyddoldeb oni bai eu bod yn edifarhau. Amen! ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★] Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gan ReiUnius Brenin Israel: Mahdi

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Korea @ Iran Saudi Arabia Somalia Maldives Yemen Mauritania Affganistan Bhutan Laos Tsieina Turkmenistan Uzbekistan Pacistan Eritrea Comoros Chechnya Irac Aifft Algeria Qatar Azerbairgian India Myanmar Fietnam Libya Nigeria Oman Kuwait Brunei Tajikistan Tanzania Sudan Twrci Arabaidd Unedig Moroco Ciwba Djibouti Jordan Sri Lanka Syria Tunisia Biellorussia Ethiopia Bangladesh Bahrain Indonesia Kenya Palestiniaid Kyrgyz: eich erlid y merthyron Cristnogol, sydd yn dweud y: "cyffredinol brawdoliaeth:! cariad cydraddoldeb" Yn y modd hwn, rydych yn cytuno i fod Satan. Mae hyn yn weinidogaeth Mae'n gwleidyddol ReiUnius? byddwch yn brifo! Amen! ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★] Yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" gan ReiUnius Brenin Israel: Mahdi

Yr wyf yn Rei Unius. Rei Unius yw cyfreithlondeb pob awdurdod: yn wleidyddol ac yn y ysbrydol. dyma pam: Dechreuais i ladd 500 miliwn o bobl! mae'r rhain yn fy dioddefwyr: yn ystod y gydol fy arglwyddiaeth dros y ddaear. Gan fod y troseddwyr hyn yn anghyfreithlon, dim ond yn anghyfreithlon, maent wedi cymryd y pwer gwleidyddol neu ysbrydol. eu bod y tu allan i fy nheimladau: hy eu bod yn anghyfreithlon: Rei unius: yn y frawdoliaeth cyffredinol; Rei unius: metaffiseg yw'r dyneiddiol personalistic: Rei unius: naturiol yn gyfraith, hy y ddelwedd a llun o Dduw: Y Dyn; Rei unius: Gall y bobl ddrwg yn arwain at euogrwydd a gwallgofrwydd, ac ar farwolaeth i. Amen! ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Corea del Nord Iran Arabia Somalia Saudita Maldive Affganistan Yemen Mauritania Laos Uzbekistan Eritrea Buthan Cina Pacistan Turkmenistan Isole Comore Irac Quatar Cecenia Egitto Fietnam Libia Myanmar Azerbairgian Algeria India Nigeria Oman Brunei Sudan Kuwait Tagikistan Emirati arabi uniti Tanzania Turchia Gibuti Marocco Ciwba Giordania Sri Lanka Siria Biellorussia Tunisia Etiopia Bangladesh Bahrain Palestinesi Indonesia Kirghizistan Kenia. Amen! ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

[Bob blwyddyn 160,000 Cristnogion yn cael eu lladd ferthyrwyd allan o gasineb dros Grist]: Mae'r rhain yn y troseddwyr Genedl 50 Mae'r rhan fwyaf yn y byd: 1. Gogledd Korea; 2. Iran; 3. Sawdi-Arabia; 4. Somalia; 5. Yemen; 6. Maldives; 7. Mauritania; 8. Afghanistan; 9. Bhutan; 10. Tsieina; 11. Laos; 12. Uzbekistan; 13. Pakistan; 14. Turkmenistan; 15. Eritrea; 16. Comoros; 17. Chechnya; 18. Irac; 19. Qatar; 20. Aifft; 21. Algeria; 22. Azerbairgian; 23. India; 24. Myanmar; 25. Libya; 26. Nigeria; 27. Oman; 28. Kuwait; 29. Brunei; 30. Sudan; 31. Tajikistan; 32. Tanzania; 33. Twrci; 34. Emiradau Arabaidd Unedig; 35. Moroco; 36. Ciwba; 37. Djibouti; 38. Iorddonen; 39. Sri Lanka; 40. Syria; 41. Tunisia; 42. Biellorussia; 43. Palestiniaid; 44. Bahrain; 45. Bangladesh; 46. Ethiopia; 47. Indonesia; 48. Kyrgyzstan; 49. Kenya; 50. Fietnam. Tyngaf i Dduw byw y: yn enw Iesu: Bydd y gwaed merthyron mygu chi. Rwy'n dod i gipio eich enaid: "Yn fuan, byddwch yn mynd i lawr i uffern!" "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: Brenin ♥: Israel: ♥ Mahdi

DYWEDODD XXXxThemessiahxXXX: Rydych yn Natsïaidd Hyrwyddo crefyddol glanhau ethnig. -ATEB-> Mae rhywfaint o wirionedd yn yr hyn a ddywedwch, mewn gwirionedd, er bod fy ffrind "discepolobenedetto", yn paratoi i ddechrau eglwys ar gyfer a chodi y meirw. Mae ganddo ffydd ar gyfer gwneud hyn. Fy broblem yw, fel y gallaf ei wneud dydd: 500 miliwn o troseddwyr, y rhai o: IMF NWO, Masons, goleuedig, Satanic, Seionaidd Sharia: pob hiliol. Ond, yn fy marn yr Iddewon da, yn llawer mwy: Bod yr wyf yn credu yr holl bobl yn dda, yr wyf yn credu mai dim ond yr Arweinwyr wedi bradychu. Os oes drwg yn yr holl bobl? Oherwydd bod yn unig y mae'n ddrwg Mae rhai athrawon yn debyg i chi! chi: goleuedig Ni fydd, yn cael: eich tric troseddol, i ddrysu'r Iddewon gyda'r Zionists! Ydych eisoes wedi gwneud gormod o niwed i'r hil ddynol cyfan o'r trosedd absoliwt: o seigniorage a chorfforaethau bancio America: Yr wyf yn awr wedi dip i chi i "gael mynd allan o fy beli!"

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ Mwslimiaid -.> Sut y gallant siarad â mi? Mwslimiaid i gyd wedi bradychu sancteiddrwydd Islam, oherwydd yr oedd yn y Mohammed cyntaf i fradychu. Cyfraith Sharia bellach yn drosedd erioed yn erbyn dynoliaeth. mewn gwirionedd, yw'r egwyddor fod y grefydd wedi cael ei drawsnewid i mewn i ideoleg, i goncro'r byd? ond mae hyn yn Sataniaeth. fod yn dramgwydd troseddol: mae'n cyflwyno cynllun treisgar: a unbennaeth. damn, llofruddion, lladron, hiliol ac anghyfiawn, asynnod unigolion brwdfrydig yn anwybodus. Felltith hon arnoch chwi: ac ar gyfer eich plant, ni fydd y drwg yn gadael: gennych chi: mae'n eich tynged.

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Iddewon-@>. eich crefydd wedi ei lygru, yn gyfan gwbl, gan y ysgrifenyddion a Phariseaid, a ddaeth o Babilon gyda'r Talmud, mae'n cuddio arwyddion cudd yr hyn sy'n eich tadau oedd yn y dirgel dyngu Marduk: i fod yn Satanists, mae hyn yn
cael eu prosesu, y cabál a y Golem:. y goleuedig hwy, wedi rhoi corff, y gythreuliaid estroniaid, chi yw'r gwaethaf a hiliaeth Sataniaeth, ar gyfer y maes yr hil ddynol. Rydych chi waeth na muslmani. Eich Sataniaeth yn berffaith, na ellir eu rhagori ar, ydych chi wedi gwneud drwg bob amser, i'r bobl Cristnogol, a oedd yn eu gorfodi i gymryd mesurau amddiffynnol yn eich erbyn. llofruddion, extortionists, seigniorage siarcod benthyca fanc. Rydych wedi troi y blaned hon yn y antechamber o uffern

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. Cristnogol-@>. Cymerodd Protestannaidd-♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN. @>. yn ffiaidd, i feddwl nad oes gan bwy bynnag yr un dehongliad y Beibl neu'r Eglwys, gall fod yn heretic. Mae pawb sydd yn adnabod Iesu fel: dyn go iawn, ac mae hefyd yn wir Dduw, mae ganddynt yr hawl i alw eu hunain yn Gristnogion ac mae ganddynt yr hawl i beidio cael ei gyhuddo o fod yn eilunaddolwyr. Mae hyn yn werth y byd, am eu bod yn Gristnogion, eu bod yn sugno. Maent yn caniatáu bod y Seiri Rhyddion ac yn y lobi Iddewig, gyda'u Sataniaeth ideolegol ac ymarferol, mae'r Gorchymyn IMF-y Byd, gymryd rheolaeth dros y Gorllewin. Os yw'r goleuni yw tywyllwch, a'r nid halen, flas mwy pan fydd yn daer ein sefyllfa?

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @ toWorld: -.> CYHOEDDI'R Universal: Cymryd nodiadau: o hanes y ddynoliaeth. Ordeinio: Rydym & Ysbryd Glân - ar yr holl fyd-1. all neb ymroddedig i grefydd (crefydd) bellach Os Cymerwch ran mewn gwleidyddiaeth: byth! 2. Dim Dyn Perthyn i'r Seiri neu gyfrinach eraill cysylltu: A yw Dannedd wedi dirywio Yn union o'i swydd a swyddi cyhoeddus ac o dan broses droseddol. 3. Rydym wedi dileu pob cymdeithas dirgel. Mae hyn yn archddyfarniad i rym ar unwaith, ar yr holl ddynolryw: Gallant gael eu difrodi a saethwyd yn farw, i ni Maent i gyd yn droseddwyr: Mae'r rhain yn ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun ✙ MENE Techel Peres ddiwedd gêm ✙ yn enw Iesu "Yr ydych yn holl golli "Luke19.27; ★ ReiUnius gan:! ♰ ♥ ♥ Brenin Israel: a Mahdi

Salm 11: 14 Trugarha wrthyf, O Arglwydd, byddwch yn gweld fy diflastod, gwaith fy ngelynion, rhwygwch eich o ddrws i mi farw, yn 15. gallant gyhoeddi dy glod, llawenhau yn eich iachawdwriaeth tu allan i'r ddinas Seion. 16 o bobl blymio i mewn i'r pwll y maent yn cloddio, y rhwydwaith sydd wedi ymestyn eu troed yn cael ei ddal. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun ✙ MENE TECHEL Peres ddiwedd gêm ✙ yn enw Iesu: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27; gan ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ Brenin Israel Mahdi

Salm 11:17. Mae'r Arglwydd presenoldeb, oedd yn disgyn cyfiawnder i'r rhai annuwiol yn y rhwyd, gwaith ei ddwylo. 18. dychwelyd y drygionus yn uffern, yr holl genhedloedd y anghofio Duw. 19. Er na fydd y tlawd yn cael eu hanghofio, ni fydd y gobaith y tlawd yn cael eu siomi. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun ✙ MENE TECHEL Peres ddiwedd gêm ✙ yn enw Iesu: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27; gan ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ Brenin Israel Mahdi

Salm 11: 20 Nid Cyfod, O Arglwydd, dyn fydd drechaf: o'ch blaen bobl yn cael eu barnu. 21. Eu llenwi â ofn, O Arglwydd, yn adnabod y bobl sy'n farwol. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Yfwch eich gwenwynau a wnaed gan eich hun ✙ MENE TECHEL Peres ddiwedd gêm ✙ yn enw Iesu: "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27; gan ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ Brenin Israel Mahdi

INDIA: heddluoedd India i dawelu y chwiorydd y Fam Teresa. Hwy yw'r rhai a gyhuddir o herwgipio a throsi plant. Wrthbrofi'r honiadau, roedd y plant yn dychwelyd i'r lleianod. Mae'r Parivar Sangh trefnu yfory protest yn erbyn y lleianod a'u "masnachu plant". Ansicrwydd hefyd mewn Karnataka lle mae rhai eglwysi Pentecostaidd eu cau, tra yn enw da gyda'r documents.For Mae'r Destruction O'r rhain troseddwyr? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

[Mwslimiaid fel Satan a'r gyfraith yn erbyn gabledd]. Pacistan: protestiadau o gwmpas y byd am y ddedfryd marwolaeth Bibi Asia. Meddai Ali Dayan Hasan - Mae'n cael ei ddefnyddio yn enwedig yn erbyn grwpiau agored i niwed sy'n dioddef gwahaniaethu: cymdeithasol a pholisi. "Sadiq Masih, perthynas i'r teulu, yn datgan:" Asia yn ddieuog. Mae'r pentrefwyr yn cymryd gynnen bersonol. "Anoddefiad, Trais yn erbyn Menywod, a diffyg parch, hawliau dynol yn ei olygu yn y byd, mae llawer o achosion tebyg, y Iran Bod Sakineh. Mae stori oed Pacistanaidd 37 Asia Bibi, Pwy ei ddedfrydu i farwolaeth trwy hongian ar gyfer cabledd Nid yw, yn wahanol i ei gymar Iran, mae nifer y bobl hanfon allan o Gwmpas y Byd Yn Ei blaid.

Cerdded> Y hil ddynol, wedi hynny, i destun eiddigedd Lucifer i ffwrdd, druenus gan Dduw y Creawdwr a rhoddwr, o bethau goruwchnaturiol, rhannu yn ddau gae gwahanol ac ymhlith - vs Seiri Rhyddion,: ENCYCLICAL "Humanum genws" o SSLeo XIII eu gelynion; ohonynt, ymladd heb orffwys: ar gyfer y fuddugoliaeth o wirionedd a daioni, y eraill: ar gyfer popeth sy'n groes i rhinwedd a gwirionedd. Y cyntaf yw teyrnas Dduw ar y ddaear ... y llall yw teyrnas Satan, ac maent o dan ei phobl parth gwych, ... gwrthod ufuddhau i'r gyfraith tragwyddol a dwyfol a cheisio cael eu nodau, waeth beth yw Duw ac yn erbyn Duw yn aml yn y ddau fyd, fel dwy ddinas, â chyfreithiau gwrthwynebu fydd,, ar ben arall, [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ gennyf wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

INDIA. Orissa: lladd Cristnogion i roi'r gorau i ddatblygu ac urddas tribals a Dalitiaid: Mae sgyrsiau arbenigol cymdeithasegydd, y rhesymau, trais yr ymgeiswyr yn erbyn Cristnogion trosi at Gristnogaeth, addysg a rhyddfreinio yn caniatáu Tribals a Dalit, mewn caethwasiaeth. Hindŵaidd ffwndamentaliaeth rhwystro i chwilio am fwy o gyfiawnder, a trawsnewidiadau cymdeithasol yn digwydd. Ar gyfer y Dinistrio O'r rhain troseddwyr? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

Orissa: miloedd o ffoaduriaid a dioddefwyr newydd, gyflafan o Gristnogion yn parhau. O leiaf 10 mil o bobl. gofyn am gymorth. mewn llochesi, hefyd. ceisio lloches. yn y coedwigoedd er mwyn dianc rhag trais gan ffwndamentalwyr Hindŵaidd. Yn ôl "ffynonellau dibynadwy" a gyflwynwyd gan actifydd Cristnogol, byddai "o leiaf 100 o farwolaethau." Ar gyfer y Dinistrio O'r rhain troseddwyr? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun"

INDIA: Orissa: dim heddwch i Gristnogion hyd yn oed mewn gwersylloedd ffoaduriaid. Hyd yn oed yn y gwersylloedd, y ffyddlon ddod o hyd i ffwndamentalwyr sy'n eu gorfodi i droi i Hindŵaeth. Offeiriaid bygwth hefyd a'u cam-drin. Orissa: chwe eglwysi yn fwy losgi, cannoedd o gartrefi dinistrio. Pentrefi mwy a mwy o Cristnogol yn dioddef o ysbeilio a thanau, tra bod yr heddlu yn dal anweithgar. Mae'r ffyddlon yn cael eu bygwth â marwolaeth os arfer cristianesimo.lol. ond, ar gyfer llywodraethu Orissa, roedd y sefyllfa "o dan reolaeth".

Orissa: Satanic hunllef o India: seiliedig ar celwydd o ailymgnawdoliad, sef sylfaen y Hindŵaeth, hynny yw hiliaeth didostur yn erbyn y dosbarthiadau is a israddoldeb benywaidd. Mae ffobia gwrth-Gristnogol (sy'n gyda'i ysblander tanseilio holl celwyddau) gydlynwyd gan y llywodraeth yn Delhi Newydd gan Hindŵaidd & "VHP". Ar gyfer y Dinistrio O'r rhain troseddwyr? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰


Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @:. Hindwiaid a Mwslimiaid a Comiwnyddion ac Israel->. Rwy'n Gyfrannog ymwrthod chi am fod mor: troseddwyr ideolegol a ymarferol, eich casineb a chenfigen yw ffynhonnell pob drwg a hiliol. Mae'r don eich llofrudd? Yr wyf yn gwrthod eich casineb a'ch hiliaeth: yn enw Duw y trugarog a sanctaidd. Pwy sy'n rhoi i chi: caniatâd i ladd, dwyn, bychanu y Cristnogion? Yr ydych wedi agor y geg uffern o dan eich traed! Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @:. Hindwiaid a Mwslimiaid a Comiwnyddion->. Mae wyneb y erledigaeth, cynllunio màs a drefnwyd gan lywodraethau: i draul Gristnogion diniwed. Mae'r herwgipio a dreisio merched Cristnogol, ac ati .. rydym yn edrych ddi-rym, y dinistr y olion olaf: mae hyn i fod yn y geiriau Ei Sancteiddrwydd Benedict XVI, "y darnau olaf, yr Eglwysi Dwyrain, sydd wedi gwneud cymaint dros y cyfoeth ysbrydol y ddynoliaeth, yn sydyn, nid oes un i godi eich llais! "-ATEB-> yw Sataniaeth o Fwslimiaid, cyn dyfodiad y llysnafedd melltigedig o Fwslimiaid, sy'n halogi sancteiddrwydd fy Islam.

[Fasnach gaethweision Cristnogol rhwng Swdan a Saudi Arabia] Ar ôl difa y rhieni Cristnogol yn y Swdan, daw'r plant yn gaethweision yn Saudi Arabia. Lle mae'r ffwndamentalwyr, sy'n cael eu gweithredu gan y llywodraeth Swdan, wedi bod yn awyddus i lofruddio, yn ystod màs, yn Khartoum, Archesgob Cardinal: Gebriel Zubeir Wako.You i gyd yn feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @:.. Hindwiaid a Mwslimiaid a Comiwnyddion-> heddiw, Cristnogion yn y gymuned fwyaf yn y byd sy'n cael ei erlid anghyfiawn yn ddigerydd! Ni ddylech gael eich synnu, os byddaf gyda fy ngweinidogaeth dwyfol brifo chi! Dwi wrth fy modd rhai ohonoch sydd yn onest ac yn heddychlon, yr wyf yn y frawdoliaeth cyffredinol o heddwch =. Shalom +. Salam. Ond mae gen i ddyletswydd i wneud drwg i droseddwyr a'u plant. Nid oes rhaid i dderbyn arian o'r troseddwyr o Saudi Arabia, sy'n manteisio fy "sanctaidd Islam", at ddibenion gwleidyddol i goncro'r byd. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Yn enw Allah, YHWH a Iesu Bethlehem, yr wyf yn lorenzojhwh, yr wyf yn curse y sharia, a phob: troseddwyr Mwslimaidd Saudi Arabia a byd, eu bod wedi troi'r fy sanctaidd Islam, mewn un ideoleg o imperialaeth a Sataniaeth, i dinistrio fy brawdoliaeth cyffredinol ac i wneud gwaed sleid cymaint o ferthyron diniwed Cristnogol. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

[Arswyd? yn yr ysgol o Sataniaeth!] yn yr Iseldiroedd y Monsters O'r ei blaid wleidyddol o bedoffiliaid (NVD). i wneud porn plentyn a rhyw mewn 12 mlynedd. Actorion porn mewn 16 mlynedd, cyfreithloni rhyw ag anifeiliaid, yn rhedeg yn noeth yn unrhyw le, unrhyw gyfreithloni cyffuriau, etc .. Daeth allan, ffilm arswyd a gyfarwyddwyd gan Dick Maas, yn erbyn: St Nicholas, a ysbrydolodd y ffigur o "Siôn Corn". i ddileu a halogedig, gwerthoedd y sant annwyl cenedlaethau'r dyfodol. Mae gormod o arswyd, hefyd yn y ffilm olaf Harry Potter. Beth sy'n digwydd pan yn niweidio'ch Cristnogaeth? Mae'r Curse ar gyfer pawb, sydd am ba bynnag reswm, yw gynorthwywyr y fandaliaeth a negyddol o teimlad dynol. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @:.. Hindwiaid a Mwslimiaid a Comiwnyddion ac Israel-> Duw Abraham, yn enw Iesu, yn cael eu melltithio a effeithir: o'r cythreuliaid, pawb y gwledydd hynny a chenhedloedd, sydd ynghyd ag Israel, wedi gwneud eu crefydd, ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol, gan yn y cyd-destun hwn, mae'r Cristnogol yn awtomatig y bradwr, ac yn elyn i gael ei ladd. Duw daro i farwolaeth ac anffawd, pawb sy'n mynnu gadw'r gyfraith yn erbyn cabledd, sharia, a hunaniaeth grefyddol yn y ID. ar gyfer y dinistrio y troseddwyr hyn? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i uffern! [★ ♰ Pax ♰ ★] ♰ fy mod wedi gwneud y anghywir i bawb droseddwyr sy'n toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰

Cymerodd ♰ Pax ♛ Terror meddiant: y plant y tywyllwch. AMEN @:. Israel->. hefyd, a sawl gweithred o elyniaeth ymrwymo yn Israel wedi bod yn erbyn y gwrth-Seionaidd Bod A: Iddewon a Christnogion. Mae bod yn Gristion yn Israel? Olygu i gael eu herlid yn sicr! Rwy'n curse enw Iesu i'r Semites gwrth-, a ffyrnig gwrth-Semites Mae'r rhan fwyaf ohonynt, nad yw'r Zionists a Masons goleuedig o seigniorage bancio a IMF: y Kabbalah a'r Talmud. Ar gyfer y Dinistrio O'r rhain troseddwyr? diolchwn i ti. Rydych chi holl feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" ♰[Er gwybodaeth, os, chi weddïo GYDA'N GILYDD I ME] golau rhybudd []: a yw'r [mawr] bancwyr: goleuedig o IMF-NWO & seigniorage bancio, a ddylai fod yn Ymchwilio a Arestio: Globalist a Eu ffrindiau, fel George Soros. Byddwch yn cyrraedd y neidr i ei ben bach? Yna yr holl ei gorff mawr a hir o bypedau gwleidyddol: A fydd Maent gael ei ryddhau yn eu holl reolaeth. Yn gyflym, 'n annhymerus' yn eistedd ar fy orsedd yn Jerwsalem! mewn gwirionedd: A fydd yr holl bobl Deall, Bod Rydym ar ymyl clogwyn! [♰ ★] "Amen," meddai yn: Yn enw Iesu. Rwyf wedi gwneud y anghywir i bob rhai troseddwyr sy'n croesi te toppled [MENE Techel Peres] CSPBCSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn cael eu colli i gyd! "Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: Brenin ♥: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Byd: + Youtube-> Bod i'n hoffi Noa achub bywydau pawb: madfallod (goleuo), crocodeiliaid (sharia) sgorpionau (Zionists), nadroedd (sawl categori o Satanists Seiri Rhyddion a), ac ati. Felly, er, fel "Rei unius," Wna i byth yn defnyddio heb unrhyw fath o drais gwleidyddol. Fodd bynnag, fel lorenzojhwh, mewn ffordd goruwchnaturiol, yr wyf wedi Dderbyniwyd gan Dduw, fel yn rhodd: marwolaeth 500,000,000 droseddwyr: i ryddhau holl tlawd o amgylch y byd. Os ydych chi'n un Rebel erbyn Dduw am-ydd yn dda, gyda'ch dawelwch y drosedd absoliwt o IMF-NWO: yna nid ydych peidiwch â synnu os ydych Began i deimlo'n wahanol, "Amen" meddai oedd: Yn Iesu enw [♰ ★] rwyf wedi gwneud y anghywir i bob rhai troseddwyr sy'n croesi te toppled [MENE Techel Peres] CSPBCSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. Ein bod yn bet byddwch yn farw yn 2013? ni fyddwch yn fyw yn 2014 i ddweud" chi anghywir! "

CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 3:07 Ond Pan Gwelodd lawer Phariseaid ac Sadwceaid o ran ei bedydd, efe a ddywedodd wrth Nhw, "Rydych nythaid o nadroedd, sydd wedi ei ddysgu i chi i ddianc rhag y digofaint sydd ar ddyfod?
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:13 "Ond gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, Am Maent yn cau teyrnas nefoedd o flaen pobl, Oherwydd eich bod unrhyw refeniw, na gadael y rhai sy'n dod i mewn yn cael eu ceisio i fynd i mewn .
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:14 [Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, Am Maent fwyta tai gwragedd gweddwon a gwneud gweddïau hir ar gyfer arddangos, yr wyf yn gwybod y byddwch yn derbyn condemniad Fwyaf.]

CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN Gwae MQLIVB SMVS Matthew 23:15 chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, Am Yr ydych yn teithio dros y môr a'r tir i wneud un proselyt, a phryd i wnaethoch chi, chi ei wneud yn ddwywaith fel plentyn o uffern na chi.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:16 "Gwae chi, canllawiau ddall, sydd yn dweud: Os bydd un tyngu gan y deml, nid yw o bwys, ond os ydych yn tyngu gan yr aur y deml yn cael ei dan orfodaeth.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:17 chi dall ffyliaid! Beth yw Fwyaf, yr aur neu y deml sanctifies Bod yr aur?
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:18 Ac os oes un, y dywedwch, tyngu gan yr allor, nid yw o bwys, ond tyngu gan y rhodd hynny yw uchod, yn ofynnol.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:19 Deillion! Beth yw Fwyaf: y rhodd neu'r allor sanctifies y rhodd hynny?
CSPB ♰ ♰ º ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Felly Matthew 23:20 Pwy bynnag a tyngu gan yr allor, tyngu ganddo a'r cyfan sydd dros;

CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:21 ac efe a tyngu gan y deml tyngu ganddo a chan Ef sy'n trigo;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:22 ac efe a tyngu gan nef, tyngu gan yr orsedd Duw ac i Ef sy'n eistedd ar.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN Gwae MQLIVB SMVS Matthew 23:23 chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, Am i chi yn degymu'r mintys a'r anis, a'r cwmin, ac wedi esgeuluso y pethau trymach o'r gyfraith: cyfiawnder, trugaredd, a ffydd. Mae'r rhain yw'r pethau sy'n oedd angen ei wneud, heb esgeuluso y lleill.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:24 chi canllawiau ddall, a straen allan gwybedyn ac yn llyncu camel.

CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN Gwae MQLIVB SMVS Matthew 23:25 chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, Am Maent yn glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddysgl, ond y tu mewn yn llawn o gormodol a cribddeiliaeth.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Pharisead Matthew 23:26 Ti a dall, glanha yn gyntaf y tu mewn i'r gwpan a dysgl, Bod A fyddaf yn Dod yn y lân y tu allan.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN Gwae MQLIVB SMVS Matthew 23:27 chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, tebyg ydych chwi wedi eu gwynnu Oherwydd chi feddau, 'a oedd yn wir y tu allan i Ymddangos hardd, ond y tu mewn yn llawn o esgyrn y meirw a phob aflendid.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:28 Er hynny yr ydych chwi yn allanol Hefyd Ymddangos gyfiawn hyd ddynion, ond y tu mewn eich bod yn llawn o ragrith a anwiredd.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN Gwae MQLIVB SMVS Matthew 23:29 chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr Oherwydd chi adeiladu beddrodau ar gyfer y proffwydi ac wedi'u haddurno'n y beddau y cyfiawn
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:30 a dweud, "Os ydym yn byw yn nyddiau ein tadau, ni fyddem yn gynorthwywyr yn gorlifo y gwaed y proffwydi!"
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:31 Fel hyn y byddwch yn dyst yn erbyn eich hunain i fod yn blant y rhai sy'n llofruddio y proffwydi.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Mathew 23:32 A Hefyd llenwi mesur eich tadau!
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Matthew 23:33 chi seirff, rydych nythaid o nadroedd, sut i ddianc rhag damnedigaeth o uffern?

Os nad yw eich gweinidog yn maddau eich pechodau, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John SMVS VRSN MQLIVB 20.23] Os gwnewch chi faddau pechodau eu maddau ac nad yw'n maddau iddynt, maent yn cael eu cadw. "Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: lol pob un arall yn ffug.!
Os nad ydych yn bwyta Corff Crist ac yfed ei waed go iawn, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John SMVS VRSN MQLIVB 6.48-58 Dywedodd Iesu:. "Yn wir, yn wir meddaf i chwi, oni bai eich bod yn bwyta cnawd Mab y Dyn ac yfed ei waed ef, mae gennych chi bywyd yn [54] ef sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed wedi bywyd tragwyddol, a byddaf yn codi ef ar y diwrnod olaf. [55] Ar gyfer fy nghnawd yw bwyd yn wir ac yn fy ngwaed yn ddiod yn wir. [56] Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy cadw at gwaed yn mi a minnau ynddo yntau [48] fi yw bara'r bywyd Yr Eglwys:.. Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os yw eich eglwys yn dysgu bod y Beibl yn unig yn ddigonol ar gyfer iachawdwriaeth, ydych chi'n perthyn i ffug Church.2 Thesaloniaid 2.15] Felly, frodyr, yn sefyll yn gyflym ac yn dal y traddodiadau sydd gennych, yn cael eu dysgu gan ein gair fel ein llythyr. Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!

Os yw eich eglwys yn dweud "Ffydd Alone": yn arwain at iachawdwriaeth, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. 2.24 James [20] Ond mynni yn gwybod, O ddyn ofer, y ffydd honno heb gwaith yn dda i ddim? Nid oedd [21] Abraham, ein tad, gyfiawnhau efallai trwy waith pan fydd yn cynnig Isaac ei fab ar yr allor [24] i chi weld bod dyn yn cael ei gyfiawnhau gan waith ac nid trwy ffydd yn unig. [26] I fel y corff heb yr ysbryd yn farw, felly ffydd heb waith yn morta.La Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os nad yw eich eglwys yn galw Mary: "Bendigedig" a "Mam Duw", eich bod yn perthyn i eglwys ffug. CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB ♰ ♰ ♰ Luc 1.41-48 [43] Sut mae'n cael ei bod yn fam i fy Arglwydd yn dod i mi? [48] ​​I fod wedi ystyried y stad isel ei handmaiden. O hyn ymlaen bydd yr holl genedlaethau yn fy ngalw i beata.La Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os nad yw eich eglwys yn galw Mary, Mam gredinwyr, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John SMVS VRSN MQLIVB 19.26 [27] Yna y dywedodd wrth y disgybl: ". Wele dy fam" Ac o'r awr honno y disgybl gymerodd hi i mewn i'w chartref. Datguddiad 12.17] Yna y ddraig yn ddig wrth y wraig, ac aeth i wneud ryfel yn erbyn y gweddill ei epil, sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn dal i dystiolaeth o Iesu
Os yw eich eglwys yn dysgu nad bedydd yn hanfodol i iachawdwriaeth, ydych yn perthyn i Chiesa.1Pietro ffug 1 3.21. Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os yw eich eglwys nad oes gan glerigwyr ac esgobion, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. 5.10 Parch Titus 1.7
Os nad yw eich gweinidog yn siarad ym mherson Crist ei hun, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 10.16
Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os nad yw eich eglwys yn anffaeledig, eich bod yn perthyn i eglwys ffug.
Matthew 16.18-20
Os yw eich eglwys yn gwadu bod yn ufuddhau daearol awdurdod yr Eglwys am ei bod yn angenrheidiol i iachawdwriaeth, eich bod yn perthyn i eglwys ffug.
Rhufeiniaid 13.1-2
Os yw eich eglwys yn dysgu nad yw gweithredoedd da yn angenrheidiol i iachawdwriaeth, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. Matthew 25:31-46
Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!
Os yw eich eglwys yn dysgu bod pob pechod yr un fath, cyfartal, eich bod yn perthyn i eglwys ffug. 1 CSPB CSSMLNDSMD ♰ ♰ ♰ John SMVS VRSN MQLIVB 5.16
Os bydd y byd i gyd yn casáu eich eglwys, ydych chi'n perthyn i Eglwys anghywir. Matthew 10.16-25
Yr Eglwys: Un, Sanctaidd, Catholig, Apostolaidd, Rhufeinig, Uniongred, Protest, Celeste: pob un arall yn ffug!

Unrhyw fath o Sataniaeth: Pa mor y chwyn yn tyfu parasitig rhy gyflym, ac yna llosgi Chwim fel gwellt. Mae'r holl aberthau, y frwydr anobeithiol: i oroesi, o cenedlaethau blaenorol, eu bod yn trechu holl: ym Mywyd o Satanist, "nad oedd yn gadael, ni fydd ddisgynyddion trosglwyddo am y rhodd werthfawr o fywyd, Ei fod wedi cael. Drygioni Heintiau:? popeth yn Sataniaeth yn fyrhoedlog ysglyfaethu ideolegol troseddol yn llwyddiant gwych o wellt, Pa yn dod i ben yn y tân, o dragwyddoldeb o anobaith MENE Techel Peres ♚] Pax CSPB CSSMLNDSMD VRSN ♰ ReiUnius Mahdi Brenin Israel!..
AH! AH! AH! AH! AH! AH! AH! plant melltigedig Satan: Satanists Islamists
Seiri Rhyddion ac yn Zionists. I AM YN ERBYN: i chi ruthro i mewn i uffern o anobaith! Fel
llygod mawr tanllyd, llosgi olew rydych eu tro-ffrio: barhaus, heb ddod o hyd i'r gobaith
marwolaeth: oherwydd eich bod yn barod Dead! Amen: Pax
-:> "! Eius: YN: OBITU: EIN: Presentía: MUNIAMUR" [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ CSPB
CSSMLNDSMD VRSN
SMVS MQLIVB ♰ "Ydych chi'n yfed gwenwyn eich hun" ♰ ReiUnius Brenin Israel.

CSPB ♰ ♰ Dywedodd ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 1:46 A Mair: "Mae fy enaid yn chwyddo yr Arglwydd,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 01:47 Ac ysbryd fy llawenhau yn Nuw fy Gwaredwr,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 1:48 am ei fod wedi ystyried y stad isel ei handmaiden. O hyn ymlaen bydd yr holl genedlaethau bendithio fy ffonio,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 1:49 am fy mod wedi gwneud pethau mawr y Cedyrn. Sanctaidd yw ei enw;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 01:50 Ac yn ei drugaredd o genhedlaeth i genhedlaeth ar y rhai sy'n ei ofni.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luke 01:51 Mae wedi dangos nerth ei fraich, mae wedi gwasgaru ar y rhai a oedd yn falch yn eu olwg;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luke 1:52 wedi dethroned y pwerus, ac wedi codi i fyny ar yr isel;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luke 1:53 mae wedi llenwi'r newynog â phethau da, ac mae wedi anfon y cyfoethog i ffwrdd wag.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luke 01:54 Mae wedi helpu i Israel ei was, yn ymwybodol o drugaredd,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 01:55 ei fod wedi siarad i'n tadau, i Abraham ac i'w ddisgynyddion am byth. "
CSPB ♰ ♰ aros ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 1:56 A Mair gydag Elizabeth am dri mis ac yna aeth yn ôl at ei dŷ.

Salm 110 (109): 7Lungo y ffordd yr ydych yn ei yfed o'r ffrwd
a gyfyd ei ben. Salm 110 (109): 4The ARGLWYDD wedi tyngu llw ac ni fydd yn
edifarhau: "Rydych yn offeiriad am byth ar ôl i'r urdd." 5The Arglwydd yn
bydd eich llaw dde chwalu frenhinoedd yn nydd ei ddigofaint.
6. Farn y bobloedd:
yng nghanol y cyrff
bydd yn chwalu'r pennaeth o dir helaeth.

Salm 110 (109): 2Lo teyrnwialen dy allu
ymestyn yr Arglwydd o Seion: "Rheol yng nghanol eich gelynion.
3. Mae tywysog o ddiwrnod eich
y mynyddoedd sanctaidd, y daystar,
fel y gwlith, yr wyf wedi ei genhedlu chi. "
Salm 110 (109): 1. Dafydd. Salm.
Yr Arglwydd yn dweud wrth fy Arglwydd:
"Eistedd ar fy neheulaw nes i mi wneud eich elynion
o dan eich traed. "

CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:19 "Roedd yn ddyn cyfoethog sy'n gwisgo lliain porffor a manwl, a phob dydd mae difyrru ei hun ysblennydd;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:20 ac roedd cardotyn, a enwir Lasarus, a oedd yn ei ddrws, yn llawn briwiau,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:21 ac sy'n dymuno cael eu bwydo â'r hyn wedi gostwng o dabl y dyn cyfoethog, a hyd yn oed y cŵn yn dod i lyfu ei briwiau.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:22 Mae'n digwydd bod y cardotyn farw ac fe'i cynhaliwyd gan angylion i fynwes Abraham, y dyn cyfoethog hefyd yn farw, a chladdwyd ef.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:23 Ac yn Hades, bod mewn artaith, efe a edrychodd i fyny a gweld Abraham bell i ffwrdd, a Lasarus yn ei fynwes;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:24 a dywedodd: ". Dad Abraham, trugarha wrthyf, ac anfon Lasarus i dipio flaen ei fys mewn dŵr i oeri fy nhafod, ar gyfer yr wyf yn ddirfawr yn y fflam"
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:25 Ond dywedodd Abraham, "Mab, cofiwch eich bod yn eich bywyd chi dderbyn eich pethau da ac yn yr un modd Lasarus derbyn pethau drwg: ond yn awr dyma ei fod yn cysuro, a wyt ti ddirfawr.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:26 Yn ychwanegol at hyn oll, rhyngom ni a chi yna agendor mawr, oherwydd y rhai a fyddai'n trosglwyddo oddi yma i nad ydych yn gallu, ac nid mae camau i ffwrdd oddi wrthym ni. "
CSPB ♰ ♰ Dywedodd ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:27 Ac efe a: "Os gwelwch yn dda, yna, O Dad, eich bod yn anfon ef i dŷ fy nhad,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:28 am gennyf bum brawd, felly yn datgan y pethau hyn iddynt, ac nid ydynt hefyd yn dod i'r lle hwn o artaith. "
CSPB ♰ ♰ ♰ Dywedodd CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:29 Abraham: ". Ganddynt Moses a'r proffwydi; gwrando arnynt"
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:30 Ac efe a: "Na, tad Abraham:. Ond os bydd rhywun oddi wrth y meirw yn mynd iddynt, byddant yn edifarhau"
CSPB ♰ ♰ ♰ Atebodd CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Luc 16:31 Abraham: ". Os nad ydynt yn clywed Moses a'r proffwydi, na fyddant yn cael eu perswadio hyd yn oed os bydd un yn codi y meirw '"
2 Thesaloniaid 02:09 Bydd dyfodiad yr un digyfraith fod yn waith Satan harddangos mewn pob math o wyrthiau ffug, arwyddion a rhyfeddodau yn gorwedd,
2 Thesaloniaid 02:10 a gyda phob math o dwyll o anghyfiawnder yn y rhai colledig oherwydd nad ydynt derbyn y cariad y gwirionedd ac felly yn cael eu cadw.
2 Thesaloniaid 2:11 Felly Duw yn eu hanfon wall gryf y dylid eu bod yn credu celwydd;
2 Thesaloniaid 02:12 er mwyn i bob rhai nad ydynt wedi credu y gwir, ond roedd yn bleser anghyfiawnder.

Duw, dywedodd yr Arglwydd yn ei air:
Deuteronomium 29:28 Y pethau dirgel yn perthyn i'r Arglwydd ein Duw, ond mae'r
pethau sy'n cael eu datgelu i ni ac i'n plant am byth, ein bod yn
holl eiriau y gyfraith hon.

DYWEDODD harrisgila: "Adroddodd y Proffwyd (PBUH) Allah Wedi dweud hynny," Rwy'n creu fy
gweision yn y grefydd iawn ond cythreuliaid a wnaed Nhw fynd ar goll. "Y Proffwyd
(PBUH) Dywedodd hefyd, "Mae pob plentyn yn cael ei eni mewn cyflwr o" fitrah "Mae ei rieni, yna
gwneud EF Iddew, Cristnogol neu Zoroastrian, y ffordd anifail Yn rhoi genedigaeth i
epil arferol. Ydych chi wedi sylwi bod gawsoch unrhyw lurgunio eni? "(A Gasglwyd gan
Al-Bukhaaree a Mwslimaidd). -ATEB-> mae hyn yn Satan! yn fygythiad i heddwch: gweithred
terfysgaeth llwyr! Dim ond allai Satan Dywedwch hyn: byddai byth: Duw fyddai byth yn
dweud hyn! yn y modd hwn, byddai hyd yn oed Moses neu Iesu gael cythraul! Rydych chi crazy!
Rydych chi, Yn erbyn yr holl dystiolaeth o hanes, y tu allan o unrhyw ffaith o hanes! Mae'r rhain yn
eich credoau? Nid yw i chi: yr hawl i ladd rhai Mwslimiaid sydd wedi trosi
i Gristnogaeth. To Be, Hefyd chi, hefyd, i Satan o sharia: ydych yn llofruddwraig,
Mae ei ddwylo staenio â gwaed gwirion. byddwch yn cael eich taflu i uffern: i ladd
y gweision Duw arall, fel chi?

DYWEDODD Demiahl: Stop wneud ffantasïau meddwl llawer am Satan, a amrywiol angylion
dduwiau ... Ceir y nawfed o hynny. Crefyddau tywyllu y meddyliau pobl am
Canrifoedd, yn unig yw'r canser gael ei ddileu. Dim ond wedyn y byw'n heddychlon.
- Ateb-> 200.000 GO IAWN: aberthau dynol i Satan (rwy'n gwybod a dweud)
100.000 SWYDDOGOL: aberthau dynol i Satan (ffynhonnell:. FBI)
I bwy a pham: chi ei wneud i chi?
DYWEDODD Demiahl: Stop wneud ffantasïau meddwl llawer o Satan, ac angylion
duwiau amrywiol ... Nid oes neb o hynny. Crefyddau tywyllu y
meddyliau pobl am ganrifoedd, yn unig yw'r canser gael ei ddileu. Dim ond wedyn y bydd
Gall byw'n heddychlon.
- Ateb-> 200,000 GO IAWN: ABERTH DYNOL I Satan (I ddweud hynny a)
100,000 SWYDDOGION: ABERTH DYNOL I Satan (ffynhonnell:. FBI)
pam ac ar gyfer pwy: wnewch chi?

[♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] ★ ★ ffurfio Genesis 2:07 A'r ARGLWYDD Dduw a dyn o bridd y ddaear, ac anadlu yn ei ffroenau ef anadl einioes dyn a aeth yn enaid byw.
CSPB ♰ ♰ ♰ Atebodd CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB John 18:36 Iesu: "Nid yw fy nheyrnas yw o'r byd hwn: os yw fy nheyrnas yn y byd hwn, byddai fy ngweision ymladd, oherwydd nid wyf wedi rhoi i mewn i ddwylo yr Iddewon: ond nawr fy nheyrnas nid oddi yma. "
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 6:09 Oni wyddoch chwi na fydd y anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Ddim yn v'illudete nac godinebwyr, na eilunaddolwyr, na godinebwyr, na gwrywgydwyr, nac sodomites,
CSPB ♰ ♰ bydd ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 6:10 nac lladron, na chybyddion, na meddwon, na difenwyr, na ladron etifeddu teyrnas Dduw
CSPB ♰ ♰ oedd ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 6:11 Ac o'r fath rhai ohonoch: ond chwi yn cael eu golchi, oeddech yn sancteiddio, yr oeddech yn cyfiawnhau yn enw yr Arglwydd Iesu Grist a gan Ysbryd Duw ein
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD VRSN SMVS 1Corinthians MQLIVB 15:50 awr hon y dywedais, frodyr, na ddichon cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, na'r cyrff bydru, etifeddu'r anfarwol.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:51 Wele, yr wyf yn dangos i chi yn ddirgelwch: nid yw pob cwsg, ond bydd yr holl cael ei newid,
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:52 mewn eiliad, ar amrantiad llygad, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Ar gyfer yr utgorn a gân, a bydd y meirw a gyfodir yn anllygredig, a ninnau a newidir.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB Rhaid 1 Corinthiaid 15:53 ​​Er i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb ar.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:54 Felly pan fydd i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb, yna bydd yn dod am yr ymadrodd a ysgrifennwyd:
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:55 "O angau, pa le mae dy fuddugoliaeth? O angau, pa le mae dy golyn?"
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:56 Nawr bod y pigiad o angau yw pechod, a grym pechod yn y gyfraith;
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:57 Ond diolch fo i Dduw, sydd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist.
CSPB ♰ ♰ ♰ CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB 1 Corinthiaid 15:58 Felly, fy mrodyr annwyl, fod yn gadarn, na ellir ei symud, bob amser yn rhemp yn y gwaith yr Arglwydd, gan wybod nad yw eich llafur yn ofer yn yr Arglwydd.

Re: Secret Dogfen "barbaralee15"
Ewch i fy mlog .. snippits a slappits a darllen y pethau rwy'n ei ddweud am y pethau yr ydych yn sôn am. Rwyf wedi ysgrifennu am y peth i gyd. Nid oes un peth yma Nid wyf yn gwybod ac nad ydynt wedi ysgrifennu am.
ARWYDDION hudol CABALA Iddewig Y
HEB CYNRYCHIOLI B'nai Iddewon Brith
Dadorchuddio Y Brith B'nai RHANNAU 1 I 5 (3 I GORFFEN ETO)
Iam HaShoah, 2009, NID GWIR yn ofni YMCHWILIAD
(AM Y HOLOCOST)
SYMUDIADAU RADICALAIDD RHEDEG GAN Iddewon Cyfunrywiol
http://snippits-and-slappits.blogspot.com
ISRAEL, y Talmud AR WAITH
Datgelu'r Satan TU ÔL I'R CHWITH
Y GWIR AM Y ADL
GLANHAU ETHNIG A ISRAEL
Iddewiaeth YN FFRIND DOES NEB YN
ISRAEL DECHRAU EI I HYSBYSEBU GWIR
NID YN ISRAEL TARGED Sifilwyr Palesteinaidd
Y PROTOCOLAU AR ZION ~ Mae primer
http://snippits-and-slappits.blogspot.com

[I Mason] ♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant o dywyllwch .. Roedd ymofynno o Iddewon yn erbyn benthycwyr arian yn &
Satanists! mae'n gwneud Nhw â chwerthin, ond wedi gwneud dim ond Nhw Mwy bennwyd: yn
Ffaith, Maent wedi dyfeisio Seiri Rhyddion a thrwy hyn: Maent wedi creu Hefyd
democratiaeth a comiwnyddiaeth. Fel y gwelir: dim ond y frenhiniaeth a'r Eglwys Gatholig:
Maent A rhwystr i rym Mae eu diderfyn o arian, y cyfryngau a cynllwyn.
goleuedig wedi ennill, ond nad ydych yn chwerthin llawer. Oherwydd: byddwch yn marw o
Yn erbyn y bradwr yn erbyn Duw a phobl, yn y 3 ydd sydd i ddod a Gynlluniwyd
WWnuclear: [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai Pwy sy'n Droseddwyr
Toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS
MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "Rydych yn colli pob!" Luke19.27; ★ drwy:
ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

Rei yw'r cynnig unius gan y gwahanu: ar undod y Cyfan
Yn wir, mae gennyf y tân ynof o frawdoliaeth cyffredinol y
Rwyf wrth fy modd yr holl bobl. Ond nid wyf yn caru Satan.
[Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai Pwy toppled y troseddwyr
Cross ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB
"Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "Rydych yn colli pob!" Luke19.27; ★ drwy:
ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. ArabianRhythm @ -> crefydd Islam Bydd hynny'n rhoi cyfiawnder a heddwch!? efallai, ond erbyn heddiw yw marwolaeth o 400 o Gristnogion ddiniwed, fel bob dydd! chi yw'r troseddwyr go iawn, Am nad ydych yn PARCHU rhyddid crefyddol. Rydych yn canser yn y byd. y 2 flynedd ddiwethaf, rwyf wedi amddiffyn y Mwslimiaid: mae hyn yn cael ei gofnodi. Beth ydw i Ennill? Dim byd! Mae Cristnogion yn ddiniwed, yn parhau, yn dal, o gael eu lladd yn yr holl genhedloedd Mwslimaidd. Rydych yn melltigedig amdani! Penderfynais beidio â diogelu Foslemaidd gan y rhan fwyaf o Zionists, fel y gwneuthum yn y gorffennol. Ydych i gyd yn mynd i uffern Chwim, sydd ar y gweill ar gyfer y 3 ydd WWnuclear [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "Rydych yn colli pob!" Luke19.27; gan ★: ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. Lobi Iddewig @>. Bastardiaid: goleuedig meibion ​​cwn! flwyddyn yn ôl fe ysgrifennais erthygl: [Islamaidd iperialismo]:? "nid yn unig y idiot y Brenin Saudi Arabia, yn sylweddoli y mae NWO - Ateb-> Y Goleuedig wedi arwain at dlodi yn bobl, gyda'r bancio seigniorage, a Libya, Saudi Arabia, ac ati .. 1. yn rhoi arian i brynu'r addasiadau Islamaidd. 2. Yn India, ar gyfer seducing ferched o'r cyfoethocaf Hindŵaidd, Foslemaidd yn rhoi symudiad o feiciau modur pwerus, a Maent yn derbyn gwobrau arian parod. ayb .. . hyn yn y world.ecc. hyn yn y nod o lobi Iddewig? ddinistrio i ledaenu Cristnogaeth Islam? [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "Rydych yn colli pob" Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

Bwrw Fy Arglwydd fy Nuw i lawr fel bwystfilod, eich holl elynion, ar y cyfan wyneb y ddaear: Alelwia Amen diolch yn Iesu enw
felly diolch am bob tragwyddoldeb am byth yn enw Iesu Alelwia amen. Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi i gyd yn Coll "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

lobi Iddewig felltith y trosedd o dwyll a Sataniaeth mae'n rhaid i chi yfed i'r gwaddod y cwpan y digofaint YHWH llosgi yn awr yn awr yn Iesu enw Alelwia amen. Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Lobi Iddewig ->. Bastardiaid: goleuedig meibion ​​cwn! os nad ydych yn amddiffyn Cristnogaeth o hoywon 4 hynny, sydd yn awr yn y Fatican, Y rhai sy'n dweud, "natur Dynol yn gadarnhaol." Bod y fodernwyr yn gwybod y felltith o'r Beibl a 1900 o flynyddoedd o Cristnogaeth (un o'ch gampweithiau eraill Seiri Rhyddion). Wel, wrth gwrs, i chi a fydd hefyd yn dod yn Mwslimiaid: hefyd! Nid yw hynny'n ar gyfer, eich bod wedi gweithio? Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi i gyd yn Coll "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Lobi Iddewig ->. Nid Sataniaeth yw, eich bod wedi cynllunio i wneud i ennill: buddugoliaeth. Gan fod Duw wedi eu benderfynnu i rwystro / atal eich dominyddu byd drwg. Bydd Islam ennill: Fodd bynnag, os nad ydych yn rhedeg yn gyflym ar gyfer cover.You i gyd yn feibion ​​y diafol, yr ydych yn mynd i Uffern! Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Lobi Iddewig ->. Rydych chi ddychwelyd os nad beidio â / i roi imi'r gwir Cristnogaeth, Bod Rydych wedi llygru! ac yr wyf yn rhoi yn ôl i chi y gwir Iddewiaeth: Y rhai esblygu ar gyfer y cyfnod modern! Rhwng 50 mlynedd? byddwn i gyd fod yn Fwslimiaid! Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

123serio Idiot DDYWEDODD ":. Life.-Ymateb-!?? Pawb yn casáu chi collwr ac erbyn hyn mae pawb yn casáu eich crefydd isel fy mod yn lleygwr yn unig, yr wyf, heb grefydd Beiblaidd Israel Israel Beiblaidd A yw'r ymdeimlad yw pob peth yn Israel! Nid yw ei Gwladol angen, er i fyw:.! [jew deml yn gryf mwy] Yr ydych yn mynd i uffern [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "Rydych yn colli pob" Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Lobi Iddewig ->. Ond mae'n y Israel o YHWH, Dyna fy bobl Iddewig: fy mrodyr, gyda chyfiawnder, a chariad, byddaf yn arwain yr holl Iddewon, yn y grefydd gwir Moses: a mi ddod â'r holl Iddewon, yn wir Shalom o Moses: Y Gogoniant Duw, Y byddaf yn dod ar yr holl bobloedd y byd, nid yw hynny'n cael cynseiliau yn hanes y ddynoliaeth: yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi i gyd yn Coll "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ Lobi Iddewig ->. Yr wyf yn ReiUnius Y Frawdoliaeth Cyffredinol. Fi yw'r Decalogue, Sef y gyfraith naturiol. Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd "Luke19.27; gan ★:! ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

♰ Pax ♛ Mynd meddiant Terror: Plant of Darkness. AMEN. @ I-byd [alwad daer]: y lobi Iddewig wedi bod yn glyfar-, gydag arian a gwaith maen mae llygredig y grefydd Gristnogol, ac i gymryd rheolaeth o gymdeithasau Cristnogol: da! Nawr, nawr: Islam yn unstoppable! Iddewon? Rydych chi gyd wedi marw! Os nad ydych yn rhoi cychwyn ar foesoldeb Western newydd, trwy ReiUnius, Dyna Brenin Israel? Chi, yn rhy Iddewon, A fydd pob Mwslim Dod i chi hefyd, fel pob un ohonom wrth gwrs! Mae'r Tir Bod Islam yn ennill? yn cael ei ddal am byth! Yr ydych yn mynd i Uffern! [Pax ♰ ★ ★ ♰] ♰ yr wyf wedi'i wneud o'i le i'r holl rhai troseddwyr Pwy toppled y groes ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel Peres ♚] Pax ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD SMVS VRSN MQLIVB "yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" "i chi yn cael eu colli i gyd "Luke19.27; ★ trwy!:
ReiUnius ♰: ♥ Brenin: Israel: ♥ Mahdi

================================

160000christianmartyrs.blogspot.com
Psalm 152 of the Mahdi lorenzojhwh king of Israel & Rei unius
@ YHWH - My Father, in Jesus' name, is pure terror to punish all my enemies, that is, you make all the dead that you have promised to me: you has promised.
You oh Holy One, you eliminate all this enormous mass of parasites of Satanists: enlightened, Masons, bankers, politicians, corporations, multinationals, etc. .. In short, all those who do work for the IMF-NWO: in fact, they stifle your servants, friends and children.
Fill these doomed to despair and sheer of pure terror for the hell, "Amen, " say the Holy Spirit. Alleluia, for to meets your people free. yes, in Jesus's name.

╒▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-╕
││Jerusalem is the Eternal Capital
││of the Jewish People! The City of
││G-d & our King David!
││@at World - Im Mahdì King of
││Israel & ReiUnius: ie the highest
││authority of all political and
││spiritual of all history mankind.
││ I order in the name of Jesus of
││Bethlehem. The ruin of all those
││who have something bad can
││do harm to others in youtube.
││"Amen" is forced to say the Holy
││Spirit of YHWH, against his own
││will. Everyone the bad?
││will be solely responsible
││for his own life, why this ministry
││political and theological of
││universal brotherhood? can not
││be stopped! in my kingdom which
││has already begun? there is not
││a job that Satan can do in all
││world! rebels will be punished!
╘▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-╛
As You Could allow the symbol of Satanism: that is the six-pointed star: of Rothschild: that is end up on the flag of Israel? You know very well That "there has never Been a star of David!" as a symbol of Israel. Zionism is Anti-Semitic & HATE. Judaism is LOVE. Humanism and the Jews is love: not anti-Semitic.
 Quando la mia sposa Israele, scoprirà quello che io le ho fatto? mi odierà! Diventerà come una vipera! Smetterà di tradire me con gli enlightened, ma, poi come è l'odio di tutte le donne? Poi mi amerà! Oh, si che mi amerà! Infondo, io e Dio, per questa puttanella: Israele? noi ci siamo abituati a portare le corna!
@strompazzif --  perché tu guardi il topolino, ma non riesci a vedere l'elefante, che io ho mostrato a te? Forse scoraggia la abnorme problematica? Ma, il concetto è semplice! La sovranità monetaria (come ogni altra sovranità) è del popolo! Contrariamente, noi siamo le prede di poteri exstranazionali satanici: tutte le migliaia di disfunzioni, sono funzionali a distrarre noi: dal vero obiettivo. Tu non poi invocare, a nessun livello, la moralità in un regime usurocratico e massonico! ma da ingenuo: tu continui ancora a credere nel teatrino della poltica. Ma il problema non è nel corrotto(criminale: cioè anti-costituzionale) politico di turno. Infatti io non vado più a votare .poiché è per la recessione, che è causata unicamente dal sistema del signoraggio bancario(per il costo del denaro pari al 270% del su valore): ie, NWO-FMI, che tutti i popoli sono destinati a sollevarsi, prima o poi, contro i loro falsi Goversi: di lobby ebraiche e massoniche. Ecco che saremo tutti coinvolti nella 3°WWnuclear, in un problema di tale portata, che da solo: si assumerà (ipocritamente), la responsabilità di ogni male. Ma in realtà le immani perdite e distruzioni sono indispensabili, per rigenerare il nuovo ciclo di: FMI. che è il NWO, una dittatura bancaria universale.
@youtube -- quando tu darai a me, una risposta formale, per la cazzata che tu hai fatto, di chiudere: illegalmente: il mio "uniusrei2"? tu vuoi dimostrare agli illuminati, ie, lobby ebraiche della sinagoga di satana(che tu sei), vuoi dimostrare di essere stato perfido, contro di me? Come per dire a me: "scusa lorenzo, ma, anche io ho bisogno di proteggermi il culo?".
@musulmani --  teste di cazzo! smettete di confondere l'Occidente(Europa, USA, ecc..) con i cristiani! Forse che non esiste il signoraggio bancario? Allora, sono sempre i sionisti che fanno finta di essere cristiani O EBREI per creare uno scontro di civiltà. Qui, da noi, sono i massoni e i banchieri(SATANISTI), che hanno rubato la democrazia, i cristiani(5%) non hanno nessun controllo sociale. I cristiani possono essere i vostri alleati, invece, voi dovete smettere, di fare questa persecuzione contro la religione cristiana!  [PAX ♰ ✡ ✡ ♰] ♰ I Have the wrong done to All Those Criminals, who Toppled the cross. ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself" ♰ The problem with this is that Mohammed himself was committed to attacking, converting, enslaving or killing anyone who did not adhere to his new religion. This is called imperialism. Furthermore, over 70% of the land currently regarded as Islamic were originally Christian.UniusRei3

Unius Rei King Universal

96 iscritti
15650 visualizzazioni video
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  Your ministry is powerful...but: a times: it INFURIATES ME! lol >;-) Btw, your new background image is "lovely"...>;-)
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  im sorry UniusREI3...I will refrain from posting comments... 4 a bit...ok?
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Good morning UniusRei3. I can't comment on certain videos. But not always Yesterday, YouTube hasn't approved 7-8 comments of mine. It was no spam, but originals :-) I use the translator rare. He often disfigures the sense. I don't know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's a incredible interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work.
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  6 giorni fa
  Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  CIA and MOSSAD 666: aliens abduction:? are BROUGHT DOWN THE TWIN TOWERS [09-11-2001] ! @YouTube: Please TERMINATE THE UNIUSREI ACCOUNTS! --ANSWER --> synnek1 the first failed --- lol. idiot you are youtube --> criminal too ... mrpeteblood is synnek1 is youtube master 666 CIA IMF, why racist? no, i am not racist, i am universal brotherhood, you are racist for satan talmud! i am king unius rei: from kingdom of God JHWH I can not be attacked: by someone if he wants to stay alive! my test: that, I'm not a racist? is too easy: I do not believe in races: for we are all sons of Noah. @666 IMF --> you will be punished! because you did beat your boss: IMF Rothschild: that is,you made cry: your Satan!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento 3 minuti fa WE WILL NEVER FORGET MOTHERFUCKER! --ANSWER --> BRAVO BRAVO: SON OF THE DEMONS, AND Sucking: OF HUMAN BLOOD, YOU DO NOT FORGET YOU: why, I will come to torment your soul damned!! BRAVO BRAVO: FIGLIO DEL DEMONIO E SUCCHIATORE DEL SANGUE UMANO: TU NON DIMENTICARE! @ IMF 666 FED ECB: Sharia CIA NWO: freemasonry, Racists Nazis, kkk -> all into the hell! RETRIBUTION: punishment, punishment, chastisement, retribution, castigation, pain rewards reward, award, payoff, retribution, repayment, consideration Judgment retribution, retribution --- this is your retribution --> AMEN ALLELUJAH @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you and your Masonic system of banking seigniorage? you make me shudder! --> 1. adoring fans: of a Canadian boy: 2. "Luke Magnotta" the alleged cannibal: 3. is porn star: of 29 years old, 4. to get torn to pieces: 5. his gay lover, then, 6. have eaten: a body part: 7. and have sent the rest: in schools and offices: to public: in all Canada! 8. now, is in jail in Montreal, in awaiting trial: and 9. every day he receives dozens of messages of love, Solidarity! 10. by his admirers, especially in love: for him: she is a eighteen year old, British student, that: 11. has created a group in: facebook: and quickly gathered: 12). 1400 accessions: first to be censored, 13). but she has become his friend: for, He would: tortured:kittens. 14. all advertising for your Satan 666 IMF Talmud: for to be: all against Jesus Christ: like you
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 Synnek1 ha pubblicato un commento 17 minuti fa [POISON TASTES GREAT] -- ANSWER--> OF COURSE! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @UniusREI3: U poisoning [US] YOU PAY THE IMF! I AM THE IMF AND YOU A FUCKKING PAYMENT! YOU OWE! [I WANT YOUR BLOOD]--ANSWER-- @666 synnek1 --yes! But, I've seen your funeral! but, at outside of a coffin more luxurious than mine? whole: it was not a pretty sight edifying: "do not tell you: your friend and: kindred, they not said: "he was a good boy! in fact, all your ex-girlfriends? came after: and all swearing against you: and cursed against you" yes! So what? it's all because of your Master Masons: the synagogue of Satan! if all we are: forced to pay the IMF! but, for this affront to my royalty? I have already begun to kill: in a supernatural way: 500 million traitors like you all over the world! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano -> Giacinto Auriti: he discovered the crime of banking seigniorage, but he is a saint big: that: the Catholic Church will never have the courage to canonize! seen that: for fear: has hidden: his Saints: ie, 4 children (already canonized earlier) that had been bled: by (some) rabbis Pharisees (crazy): [without the knowledge of the Jewish people that would never allow: this crime] because, the Talmud (secret): says that: non-Jews: (not have human dignity), but they are animals from the human form! and especially Christian children are the lambs to be sacrificed: for expiation of their sins! these fools? are the masters of the IMF: that is, the masters of our lives!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano: and especially, those who: has been: that: he has convinced you, that: the rabbis Pharisees: 666 of the IMF: Illuminati, they are the "true" representatives of the Jewish people? they are only: a sect of Satanists: of Talmud: IMF: and their: owl god: at the Bohemian Grove! their false Star of David: that: is the star of Rothschild: the 666 star, six-pointed: that is on the flag of Israel! we, in the Kingdom of God? we will destroy Israel again: for this blasphemy! e soprattutto chi: e stato: che: ha convinto te: che: i rabbini farisei: i 666 del FMI: Illuminati, loro sono i "veri" rappresentanti del popolo ebraico? loro sono soltanto una setta di satanisti: del FMI: e del loro dio gufo al Bohemian Grove! della loro falsa stella di Davide: che: è la stella di Rothscild: la 666 stella: a sei punte: che è sulla bandiera di Israele! noi del Regno di Dio? noi stiamo per distruggere Israele: per questa blasfemia di nuovo!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @mikeleilmarziano: [who: has did believe, to you that I am not jew? I am jew!] chi ha convinto te: del fatto che io non sono ebreo? AMEN. ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia AMEN. tell me what you know: YOU PRAY TOGETHER TO ME I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì. YOU PRAY TOGETHER TO ME
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Hillary Clinton - sorry, but I am not yet gone: of the: your gods owl: the Baal god Marduk, of the your: Pharisees rabbis of the IMF: to sell my soul! However, what worries me more than anything else? This is, in particular: "you have prohibited: in publicly, the christian symbols, for spreading, all your masonic symbols and symbols Satanism, and, for do the courses, of witchcraft: in American schools! However, you have erected: a giant: MEMORAH: in front of the" House white ", etc. ... and this: I wonder with apprehension, perhaps: the Menorah for you:  has the same value of your precious satanic symbols?" because for me that I am a Messianic Jew? Menorah and the Cross (as a symbol of resurrection)? have the same value
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you are two wild crazy! these Muslims, in the name of Islam: killed: other Muslims! as, they islamists have respect for you or for us Christians? this is what you want to have: the motivation to make the nuclear world war 3 ° - [the fact] -> Syria, bomb in Damascus, dead: Assad's brother (Shiite) and, dead: Minister of Defense (Shiite). - [From the frying pan into the fire!] -> The attack was claimed by an Islamic rebel group, Liwa al-Islam (Islam's brigade), but at the same time, even the Free Syrian army (the Sunni Salafi) were taken: the responsibility of the action, through: an official spokesperson .. According to a Syrian security source, the bomber was a bodyguard (Sunni): Group leader: close to Assad.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [Hypocrisy lies and distortions] The German Chancellor Angela Merkel said: "The UN approves, the new resolution: urgently by all countries:of the international community to end: to the violation of human rights: in Syria and to forward: the political process. "- ANSWER -> @Mrs. Merkel, 1. not only Assad has admitted the mistakes of his regime; 2. But, ha: also: amended the Constitution: to do him, that: you do not want to do doing, to him, but you want to do, to his opposition: that: about, the democratic rules: they know: only Sharia! Why not: involvement: the political part: unsuccessful (ie, the Shia of Assad): you can only: Do perpetrate the slaughter of all diversity: as you have already done(with NATO) in Iraq and Kosovo: and, of course you suffer: for all this : To be a good Christian woman: with your sister  Hillary Clinton: of course!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [martyrdom Syrian and criminal irresponsibility Western] The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, today, has called at Chinese President Hu Jintao in Beijing to support the resolution presented by the West, to the UN Security Council which provides for additional penalties: against: the Syrian regime will be withdrawn if not used heavy weapons: against the opposition. - Answer-> [Question]@ Mr. Ban Ki-moon, and @ Mrs. Hilary Clinton will take you, to take the responsibility for the genocide of Shiites and Christians: that the Sunni, ie, Sharia Salafis infiltrated from Saudi Arabia, will do, of all minorities in the country Syrian? lol. not! So, you given the responsibility, to Erdogan: that: of Armenians, he understand!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @Synnek1, that is always the same spammers of MrPeteBlood : ie faggot of Rothscild: 666 (the great satan: USA) of youtube CIA IMF: synagogue --> You have choked: the blood of Christian martyrs: which are in Eritrea: in containers of iron! Now if you do not do a copy paste  of my articles: about Eritrea(with your friend od Saudi Arabia: ie, the true: small satan): for do the destruction of Israel? I'll do eat, to you, all the money that the CIA, has give to you, in medicine: or drugs!! dickhead! tu hai soffocato il sangue dei martiri cristiani: che sono in Eritrea: nei containers di ferro! se adesso non fai il copia incolla dei miei articoli? ti faccio consumare tutti i soldi della CIA in medicine! testa di cazzo!       


 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  1 secondo fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  4 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  14 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  40 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  51 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The Vietnamese government has implemented tight control over religious activities, and Catholics are often victims of violence and abuse, both individuals and entire communities. Among the many examples are the Montagnards in the Central Highlands and the Redemptorist Fathers, in Hanoi and Ho Chi Minh City, whose pastoral commitment is choked with systematic regularity. However, this violence did not prevent them from playing a key role in the spread of Catholicism and the teachings of the Church, especially among the poor and the abandoned (see AsiaNews 05/08/2011 Redemptorists teach Church's social doctrine in Ho Chi Minh City).


===============================
YouTube

YouTube

560969iscritti
68419876visualizzazioni video

 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  26 secondi fa

  @ Friend criminal, 666, Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund  -> I do not know what can happen, because in the past, I have never given: the order to steal the soul to someone! But, stealing the soul: too more million people simultaneously? This should help: some case studies about this crazy phenomenon!
  @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Rabbi Rothschild Pharisee, of the IMF: International Monetary Fund - ---> remove the soul to a Satanist? this is their greatest tragedy! because without a soul? they are doomed to become zombie! "here because they are forced to kill everyone: that: they are born: without: a soul!". in this way: when the Satanists, they'll realize that, they no longer have the soul? they are forced to kill yourself, each other, and perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: their too are my enemies!
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  1 minuto fa
  @ Obama - shame on you, these are your Satanists of CIA, who occupied youtube and google for you and your criminal satanic IMF
 • UniusRei9 
  UniusRei9 ha pubblicato un commento 
  6 minuti fa
  MarlaMarleen I fuck you long time.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  7 minuti fa
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. --- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO?
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  35 minuti fa
  MarlaMarleen @uniusrei3@gmail.com @uniusrei3@gmail.com Inviato a: MarlaMarleen
 •  
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  38 secondi fa
  @my JHWH ---> I have stolen the soul of all my enemies! 
  @synnek1 --> if you do not stop to intimidate my German girl friend (ie, my sister in Christ)? I will not speak with you!
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution: Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution.--- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO?
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  5 minuti fa
  1 hour ago MarlaMarleen published: All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently: my hands are tied. No subscription, no comments, no Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it: in this way some other user, just let me know. In the past Google: YouTube and his henchman have made​​: impossible actions! Another act in this: laughable spectacle? Exclusion of users: who: Their open flap behind the scenes? - ANSWER -> @ OBAMA -> this is your democracy! @ MarlaMarleen - mit dem Ziel der Trolle: Kriminelle: Satanisten: der CIA wird gemobbt! auf: machen uns müde, demoralisiert! Lage: Spott: uns zu machen! machen: uns: Zeit verschwenden! auf diese Weise: Es ist schon: ein Erfolg für uns, wenn wir nicht drehen zu ihnen: Das Wort!
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  9 minuti fa
  @MarlaMarleen - the objective of the trolls criminals satanists: of the CIA is bulling! to: make us tired, demoralized! able to make us: ridicule! make us waste time! in this way: it is already a success for us, if we do not turn over to them the word! MarlaMarleen -- l'obiettivo dei troll della CIA è quello di: farci stancare, demoralizzare! riuscire a squalificarci! farci perdere tempo! in questo modo: è già un successo per noi, se noi non rivolgiamo più loro la parola!
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  14 minuti fa
  Syria : UN General Assembly vote: Thursday , the Arab resolution , proposed : by the Arab countries : UN members . The document said , again , the call for a political transition : overall, to steady-state Democratic and pluralistic: in Syria: and: we invite all Member States: the United Nations, to support this process , in Additions, similar to Adopt sanctions , Those to ADOPTED: by the Arab League: November 27, 2011 . (ANSA med) - ----------- ANSWER ------- - These are amazing ! this all Arab countries : of the Arab League ! and Why They never make: Them, a political transition: towards a regime : Democratic and pluralistic : for freedom of religion? Because Americans: are all Freemasons: and Satanists : They Are the unpunished for the gallows: I say "swing on the gallows" ?
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  14 minuti fa
  [because the Arab League: is not she the path to democracy? ] Shall you Them, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel: Drink and get drunk, vomit and fall and rise no Because of the sword : that: I will send among you . If: They refuse: to take the cup from your hand to drink , you say to them : Thus says the Lord of hosts: Certainly drink! If I start: to punish Its Own: The City That bears: my name, pretend: you go unpunished ? No, you will not REMAIN unpunished, for I will call for a sword upon all the Inhabitants of the earth. Saith the Lord of hosts. Jeremiah 25.27
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  19 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] Three Terrorists from al-Treimseh Confess to Taking Part in Murders, Terrorism and Abduction. Two terrorists from the town of al-Treimseh in Hama countryside confessed to taking part in a series of murders and acts of terrorism before the army entered the town, while a third terrorist admitted to participating in abducting citizens to demand ransom and killing them afterwards. In confessions broadcast by the Syrian TV on Saturday, terrorist Yousef Abdullah al-Mahmoud said that he was recruited by force along with his brother into the armed group led by Saleh al-Saba'awi. Al-Mahmoud said that he and his brother accompanied al-Saba'awi and six other men attacked two houses, with him breaking one of the houses' doors and shooting at the roof,
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  19 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] noting that he stayed outside with his brother upon al-Saba'awi's orders while the rest entered the house and shot everyone inside, saying that he only saw a man and a woman but that there were more people inside. He went on to say that they broke into the second house, with him staying outside like the first time and firing at the house, and the rest of the group entered the house and killed anyone inside. In turn, terrorist Ahmad Abdullah al-Mahmoud, the aforementioned brother, corroborated his brother Yousef's story, adding that al-Saba'awi told them that the houses contained army personnel, when in truth there were only civilian men and women who were shot dead by the terrorists.
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  20 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] For his part, terrorist Zaher al-Tayeh said that he took part in the abduction of a man from al-Safsafiye village along with two others, hijacking the man's car and then interrogating him in an olive field before slitting his throat with a knife. Al-Tayeh also confessed to abducting two others; one from al-Safsafiye and the other from the village of Khneizir, saying that they demanded a ransom of SYP 400,000 for the first one and 200,000 for the second, but their demands weren't met so one of the abductors, a man killed Hussein Dabbas, slit the victims' throats as al-Tayeh watched. Syriaonline -- 16/7/2012
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  31 minuti fa
  MarlaMarleen -- 666 synnek1, and other, 4 spammers trolls of CIA? are always, on this page to prevent the use of democracy: in all internet: so the people can not organize itself democratically against the current regime: Masonic, of banking seigniorage! Therefore, our poverty must be taken: to despair slowly and relentlessly: by all these enemies of the people and democracy: the Freemasons and Satanists! synnek1 is: that: do tease is: against you: on your channel 666 synnek1, ed altri, 4 spammers troll of CIA? sono sempre, su questa pagina: per impedire, l'uso democratico: di internet: affinché, il popolo non possa organizzarsi democraticamente, contro, l'attuale regime: massonico, del signoraggio bancario! pertanto, la nostra povertà: deve essere portata: alla disperazione: lentamente ed inesorabilmente: da tutti questi nemici: del popolo e della democrazia: di massoni e di satanisti! è synnek1: che: fa i dispetti: contro di te: sul tuo canale
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  42 minuti fa
  [proof of God can not be absolute] is because, only love can reach God. in this way, the criminals will be lost: 1. because even the criminals are the motivations for their crimes; 2. because the goodness of God does not become an injury to her justice! [la prova di Dio: non può essere assoluta] è perché, solo l'amore, può raggiungere Dio.. in questo modo, i criminali andranno perduti: 1. perché, anche i criminali trovano le motivazioni ai loro crimini; 2. perché la bontà di Dio: non diventi una offesa alla sua giustizia!
 • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  1 ora fa
  What have you done with my channel???? Now I'm going to work and in the evening I expect that all my settings are restored!!!!
  http://friendxkinguniusrei.blogspot.com/


TheHardEdged Commento al tuo video: 9 Destroy Evolution Theory giant nephilim humans skeletons
@DolfoDylan Thats true, they were real. In Sardinien you can find their boones. No Joke. They were between 7, 5 meters and 11,5 meter high(tall)
http://www.creationevidence.org/
because: there can be that only one truth? So, this is the truth: "Jesus is risen and you are all on trial!" In fact, the days of Noah, that is, before the flood universal: they were all Nephilim: Giants: ie, that it was a world of giants! but, the crime of religious ideological evolutionism? has need to hide this truth!
poiché: può esistere una sola verità? allora, questa è la verità: "Gesù è risorto e voi tutti siete stati processati! ": infatti, Al tempo di Noè: cioè, prima del diluvio universale: erano tutti Nephilim: giganti: cioè, quello era un mondo di giganti! ma, il crimine di religione ideologica: dell'evoluzionismo? ha bisogno di nascondere questa verità!
@Masons, university professors - you've turned science into an ideology of religion of evolutionism: a monstrous scientistic religion: I will imprison you all, and I condemn all of you to return all salaries of the state that you have stolen!
@massoni; professori universitari -- voi avete trasformato la scienza in una ideologia: in una mostruosa religione scientista: io vi imprigionerò: e io condannerò tutti voi: a restituire tutti gli stipendi che voi avete rubato allo Stato!
@ To all peoples - This Is The hallmark: of the reign of UNIUS Rei: for His kingdom: Because His ministry is: an ministry politic and theology!! for the rationality of metaphysics or natural law! then: no criminal, or, no murderess: Can Remain without His condemnation, but: will run out for will end of die! That is my faith Destroys? He die! is end for racism and for all lies! We No Longer Need to make a killing: of American Citizens (Such as the 11-09) to say That in Iran, there are: nuclear weapons. but: we must tell the truth: "all Muslims deserve to be exterminated!". Because: Sharia is big threat to the survival of mankind. Why: every person who dies? He has the right to know, the reason for His death! that's: why: I'm on this youtube page! Because: I do not want to kill: people in secret!
Satellite Hotbird 6
Posizione 13° est
Frequenza 11.565 Mhz
F.E.C. (Forward Error Connecting) 3/4
Polarizzazione Orizzontale
Symbol Rate 27,5 Ms/S
Sul display appare la sigla TBN ITALIA
[[This is the truth]] [[questa è la verità ]] in my site: fedele.altervista.org/vuota62. html Creation In The 21st Century (TBNE) Program airs on Tuesday evenings, 6:00 pm CDT.and 11:30 p.m.Fridays CDT.Times are subject to change. DVDs of the telecast are now available.Call the museum for more information ( 254-897-3200).Dr Carl Baugh,Director of the Creation Evidence Museum will be hosting the television series on TBN (Trinity Broadcasting Network), entitled "Creation in the 21st Century".The program airs every Tuesday evenings,6:00 pm (CDT),and 11:30 p.m.Fridays (CDT).
http://fedele.altervista.org/vuota62.html
particularly in Africa where they were found: even huge tools. Unfortunately, the biggest obstacle and insurmountable, is not to prove these things, because it are not admit of the archeology official, that the ancients had knowledge, much more in depth about our origins. In the last two centuries has established a form of thinking (scientistic) which tends to absolute materialism, which places man at the center: ecludendo of everything in advance the person of our Creator God • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  Mistake : not Söldner.....Landser:-) A really long day, lots of work, my brain is tired:-)))
 • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  I must confess: I'm hopelessly overtaxed. Who's who? And the ultimate question: why do you do it? I've read infinitely many comments, my head is smoking, Fakes over fakes. Synnek= Söldner, he doesn't speak English. A black sun subscribes to my channel. seems also like a fake. Please what's going on here? We should create a separate channel:-), there we can hew our heads, insult us and explain to be a hero. Incredible whats going on here. You can't always say that a man living in the internet, that he has no real life. We're the mobile generation :-), always available. Now I make myself comfortable on other channels and still write to UniusRei3. sleep well
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  @ all governments --- boys, the system of lies that you've created? it's a trap! that, you say, if finally, we tell everyone the truth among ourselves, for to continue to living? @a tutti i Governi --- ragazzi, il sistema di menzogne che voi avete creato? è una trappola! che, voi dite, se finalmente, ci diciamo tutti la verità: tra di noi, per poter continuare a vivere?