questa NON è una testata giornalistica

Cerca nel blog

Translate

Vy všichni jste ztraceni

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ XXXxThemessiahxXXX - týden>. Jste ubohý a dětinský, s touto historií antisemitismu. každý křesťan biblický fundamentalista, stejně jako já, ví, že nejdokonalejší žid. zatímco se všemi jeho bytí žije v židovském chrámu. Izrael je pro mě všechno! Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ XXXxThemessiahxXXX-> 1. Proč jsi tak tvrdohlavý proti pravdě? 2. protože musíme ztratit svou suverenitu a naše peníze věnovat soukromým osobám SpA (ražebné bankovnictví)? 3. proto, že musíme také platit úroky názvem (dluh: veřejnost); 4. s frakční rezervy, komerční bankovnictví, je tvorba peněz z ničeho, tedy, že jsme si hypotéku, my přijdeme za cenu půjček 270%, 5. ne tam je křesťanská projekt na ovládnutí světa, 6. Pokud tam? by byl forma satanismu! Ve skutečnosti jsem k osvěžení suverenity, protože štěstí může existovat pouze mimo ideologie, která je v univerzálním bratrství, 7. je to z důvodu tohoto systému, že 50 milionů lidí ročně zemře hlady, atd ... 1% populace vlastní 50 procent zdrojů planety. jak si můžete být spoluviníky v tom všem? Určitě budete do pekla!

Budeme podle dlouho: více a více, to je předmětem osvícení. Jsme se od té doby spadl více kovu s satanské skále a poté, co jsme nechali satana, s cílem zlepšit nebo jít dál? 3. WWnuclear zůstává pod vaší sestupu. opět vzrostl. Jste všichni mrtví v roce 2013. se vše ztraceno! ipse Venena Bibas! Jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ Techel Peres] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" od ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ král Izraele Mahdího

(Timothy 2, 3): 1. Měli byste také vědět, že v nedávné době bude těžké chvíle. Oba muži jsou sobecké milovníci peněz, vychloubačný, hrdý, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, bezbožný, 3 bez lásky, nepřiměřené, falešné žalobci a inkontinentní, s nezvladatelnou nepřátelé dobra, 4 zrádnou, hanebný, zaslepeného, ​​pýchou, které jsou připojeny k potěšení spíše než Boha, 5 s výskytem zbožnosti, ale popírat sílu uvnitř. Jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ Techel Peres] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" od ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ král Izraele Mahdího

TheMrPantokrator ŘEKL: No, já jsem studoval teologii ... Bude to trvat mě trochu ', zkoumat Písmo úplně. - Odpověď-> je Duch svatý, který je ve vás, zdravý rozum, což je odrazem "infuzí znalostí", absolutní poznání, že muž měl v pozemské v ráji před pádem. Tak to je: když budeme sloužit Bohu a zřekl hříchu, se sobeckou pohledu na svět: Tato znalost je dána, zpět se nám tu ve své intuici, protože vy jste neomylný! proč je zvíře **** absolutní, tak je ignorant!

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @: LiveLongPakistan: -.> [Kultura je nezbytné pro přežití] před svým vystoupením v Písmu, že Bůh promlouvá k lidskosti, inteligence a laskavost, každého člověka. Ale kdo neposlouchá Boha ve svém srdci, jak on bude naslouchat Bohu v Písmu? To je důvod, proč všechny muslimské národy, je noční můrou monstrum, bezohledný zločinec systém. Vzhledem k tomu, že je v jejich právních předpisů, nesou diskriminaci mezi občany z náboženských důvodů. Zde, jak jsou, muslimové a osoby zodpovědné za ohavné zločiny a všech násilí, které nejvíce neznalý, zlý a bigotní mezi nimi, a oni mohou dělat proti křesťanům. Bůh prokleje tyto hlupáky. Žádný muslim, který se nechce veřejně uznat právo na svobodu náboženského vyznání, vstoupí do ráje. Ve skutečnosti, peklo je plný počet z nich.

Svatý kníže nebeského milice, St Michael archanděl, brání nám v boji proti všem pravomoci temnoty a jejich duchovního zla. Přijďte na pomoc lidé jsou stvořeni Bohem k Jeho obrazu a podobě, a vykoupil za skvělou cenu od tyranie ďábla. Ty jsou ctěni církve jako svého strážce a ochránce, a na vás Pán svěřil duše, že jednoho dne obsadí místa na nebi. Modlete se proto Boha míru držet rozdrtil satana pod nohama, tak to může nadále držet otroky u mužů a poškození kostela. Představuje Nejvyšší svými modlitbami, protože jakmile sestoupí, na nás svou božskou milost, a můžete řetězec až na draka, ten starověký had, Satan, a připoutaný tlačit do propasti, ze které se již nemůže svést duše. [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB IV B. Ipsa Venena Bibas Pijte vaše jedy sami.

vymítat vás, nečistého ducha, satanské síly či narušování pekelné nepřátel, se všemi svými zástupy, setkání a zlých sekt, ve jménu a moci, a našeho Pána Ježíše Krista a více je třeba vymýtit: do Boží církve, odvrátil z odkoupených duší: o drahou krví Božího Beránka více let. Od této chvíle, ne odvážné, mazaný hada, klamat lidské pokolení a pronásledovat Boží církev, a třást a hádanka, jako je pšenice, Boží vyvolené + přikazuje to na tobě, všemohoucí Bůh. [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Aleluja! ♰

Stojí Pána, a jeho nepřátelé rozptýleni uprchnout před ním, ti, kteří ho nenávidí. Mizí jako dým se vytrácí: jako taje vosk v ohni, takže hříšníci zahynou před tváří Boží vás vymítat, nečistého ducha, satanskou moc, invaze pekelné nepřátel, se všemi svými legiemi, setkání a satanské kulty v názvu a moc našeho Pána Ježíše Krista: [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Aleluja! ♰

Satan, můžete být vymýcen z církve Boží, odvrátí se od duší vykoupených od drahou krví Božího Beránka. Od této chvíle se neodváží, mazaný hada, aby oklamal: lidská rasa, pronásledovat Boží církev, a třást a hádanka, jako je pšenice, vyvolení Boží Nejvyššího Boha příkazy, které, [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Aleluja! ♰

Tak, nadával draka a celý ďábelský legie, lámeme vám za Boha živého, pravého Boha, svatého Boha, Boha, který tak miloval svět, že obětovat k tomu jeho jednorozený Syn, aby ten, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život, přestane klamat lidské tvory a nalitím, jed věčného zatracení, přestává být škodlivé pro církve a aby překážky jeho svobody. [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Aleluja! ♰

Táhni, Satan, vynálezce a mistr všech podvodu, nepřítel člověka spásy. Dejte místo ke Kristu, na které jste našli na žádném z děl, můžete dát přednost v jízdě do kostela jedna, svatá, katolická a apoštolská církev, kterou Kristus dobyl, s jeho krví. Humble si pod mocnou ruku Boží, se třást, a uprchnout do odvolání, které jsme si o tom svaté a hrozné jménu Ježíše: že třese peklo, na které se ctnosti mocností nebeských a nadvlády: oni nám, že cherubové a Seraphim chválí: nepřetržitě, řka: Svatý, Svatý, svatý, Pán Bůh Sabaoth. [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ★ Rei Unius Re di Israele ★ Aleluja! ♰

★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdího král Izraele ★ aleluja! ♰ CSSMLCrux Sacra Sit mihi lux (květen svatý kříž je pro mě světlo).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdího král Izraele ★ aleluja! ♰ NDSMDNon Draco Sit mihi Dux (Ať se drak být můj průvodce).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdího král Izraele ★ aleluja! ♰ CSPBstand pro Crux Sancti Patris Benedicti (kříž svatého otce Benedikta).
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdi král Izraele ★ Alleluia ♰ VRSNSMVVade retro Satana;! Nunquam suade mihi vana (! Táhni Satan navrhují, aby mi tvé marné věci)
★ ReiUnius ♥ ♥ Mahdího král Izraele ★ aleluja ♰ SMQLIVBSunt mala quae libas;! Ipse venena Bibas (pití, které nabízíme, je zlo, nápoj, který jedu sám)

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ XXXxThemessiahxXXX - týden>. jako vždy podporovat Izrael a chránit svět před terorismem. -Odpověď->. vy jste skutečný terorista! skuteční teroristé jsou Židé Mezinárodního měnového fondu: to je, Rothschild a Rockefeller. že židovská lobby osvícený, který je špína Satana. Kdybys nebyl tak perverzní? Možná, že muslimové by bylo dobré! Skončíš v raném ničení: máte vše ztraceno! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

To je: náklady spojené s naší peníze vyplacené k Židům: satanisté [(1)] 100%: bankovní ražebné: zničení svrchovanosti ☠] platí euro nebo dolar. s Bott a SCS) + [(2)] ☠ veřejný dluh ve výši 100% (úroky). + [(3)] x ☠ náklady frakční rezerva 70% tvořit úvěr od: banky. + [(4)] ☠ inflace. + [(5)] ☠ recese. + [(6)] ☠ měnové ředění. + [(7)], 3. WW jaderné ☠ nevyhnutelné a nezbytné pro regeneraci tohoto MMF, v skutku jsou vyčerpány národů: na z: ražebného a dluhu. "Je válka: je největším obchodním všech dob Ano, dámy a pánové, to je kapitalismus, vítejte na našem světě Satan + [(8)] ☠ satanský NWO osvícený Žid-REAKCE-> ☠ Tento systém je.. shnilé! chvíli zhroutí na vás všechny, že to vítáme vše, co do pekla na ☠ ☠ 3 ° WWnuclear ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Ilumináti, NWO zednářství žid MMF ♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ XXXxThemessiahxXXX->. Bůh je v řízení, ale to není dobrá zpráva pro vás a všech mužů NWO, to je satanisté a zednářů, jako jste vy, synagogy Satan, každý ví: že ECB a FED: jsou v soukromém vlastnictví centrálních bank: SpA, a ne? jsme umírají za to! jak můžete lhát Ducha svatého a řekl: "Myslím, že i vy věříte v teoriích o spiknutí Hitlerova nacistického Německa vlastní jezdil k moci, řekl Židé měli příliš velkou moc.". , ale byl ne méně rasistická v Talmudu! Hitler byl zločinec, ale nebylo to lhář, jako vy. Proklínám tě, v Ježíšově jménu, spolu se všemi satanisty: celý chov lichvářů. je pro být lháři, protože jsou vrazi: také. [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Vaše rozhodnutí DNES! Toto je den velmi skvělá, protože je poražený mnoho satanisté [★ ♛ ♰] [pro můj život] díky: Otče můj, ve jménu Ježíše: můj Pán a Král na: kriminalizace a: zničení jakékoli formy satanismu a opozice: v mém království: díky! Děkujeme vám za: církve, v Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka: Děkuji za: Svatého Ducha na celé: planeta. se vše ztraceno! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

"Pijte své jedy vyrobené sám" ♰ CSPBCS SMLNDSM DVRSN SMVSMQLIVB aleluja ♛ ♰ Satan je frocio = teplouši. Ve jménu Ježíše: satanistická, jdi pryč! Bůh vám věnoval na porážku. Soudci 1-5 Když se uvolní vaše mršinu, co zůstane? nezrušíte svůj YouTube, takže zůstane tady alespoň vaše ostuda a Bůh bude hrozný příklad. Zdá se sladké pokušení, ale: mají drápy rip: na duši. Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ ultimátum do všech satanistů -.>. I ozbrojen Bohem zabít satanistů, ale mnoho věcí vašeho patří Satana: skutečnost, že jste mladí? se zpomalí: hněv Boží na vás! odstraňte všechny stopy Satan v tobě! Satan není vtip. Satan je uzurpátor naší hodnosti a my už nemůže být otroky jeho lži! Jeden z mně: Duch Svatý je větší než cokoli jiného. Jsem rád: Už jsem vyhrál! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Duch svatý, který ve mně je: stejném duchu: pálení Bush Mojžíše, které nelze ovládat, to nelze udržet :: satanisté osvícení a: jejich spoluviníci NWO, nemají naději Jen Bůh a lorenzojhwh "ReiUnius může zabíjet .. ale každá vražda je zločin "velezradu"! proti mé království, kdo zabíjí dnes (27-06-2010) bude Must Die o Ducha svatého, který ve mně: rebelové slovy: šaría, satanisté sionism: a jejich komplicové nemají žádnou naději proti mně, protože 3rdWWnuclear? jsem poslední naděje! ipse venena Bibas! jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ Satanista šaría sionistický [★: PAX ♰]. Štěstí! Mám: moc realizovat svůj sen o lásce! Brzy budete s Satan! Od: sakra: tisíce svým přátelům říct: Pojď ke mně, v neuhasitelným ohněm, v naprosté zoufalství John 8,44 říká:! "Vy jste z otce: ďábel a vy chcete dělat: touhy a díla svého otce . On je vrah a lhář od: začátek a nestojí v pravdě, proč není pravda v něm Když leží mluví o něm, proč je lhář vrah, otec lži. "?. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ Satanista šaría sionistický [★: PAX ♰]. Štěstí! Zemřeš neštěstí tísňových onemocnění nádorových nehod pro ty, kteří mají na webových stránkách: všechny formy sexu, horor, Satanismus, kovy, vulgárnost. Jsem "ReiUnius" v Ježíšově jménu: jsem příkaz, že se první nebezpečná nemoc, bude to jejich myšlení, na které myslím? je vlastní, které by dostávat: to vede k smrti! jste milovali: prokletí? Padá na něj! Pijte své jedy vyrobené sami: Amen. ✙ Halleluja ✙ ♥. ♔ vysvěcení v srdci celého lidstva. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

jsou všechny kletby: zakázková výroba Bohem chránit tuto službu? Aleluja: to jsou příspěvky, které jsou děsivé pro vás? Ale budete číst o nejhorší: nyní! létající talíře jsou prototypy! cizinci jsou geneticky modifikované, které daný orgán, démony: to je falešná stopa z "osvícených", které nás odvádí od skutečných problémů. Stop: porno horor, ražebné bankovnictví .. je v přípravě: 3 ° WWnuclear! MMF, protože nemůže být pád, z: z války, proč, to je jeho povaha jeho regeneraci. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Mnohé zde již vzali: vymazat: jejich videa nevhodné! A co vy? Jsem prorokoval proti tobě ve jménu Ježíše, k ochraně dětí, které jsou zde. Chcete, aby i nadále jít od desíti k pěti? Můžete s tebou bojovat s Bohem? Teď chci se s Vámi setkat na všeobecné a trvalé modlitbě všichni jste na: dobro světa: každé pondělí svého života, od 20. do 21. budu s vámi, ve víře, na hoře Olivetské: navždy ! bez ohledu na své náboženství nebo ateismus si, lorenzojhwh je stále ve vaší blízkosti! kdo čte tento exorcismu svatého Benedikta, o: páté století modlitebnu pro obdrží svobodu: ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Bůh ti žehnej a pomáhá vám! Rebelové, bude potrestán, pokud není odstraněn z youtube a web: videoklipy, které jsou nevhodné pro děti. Ve jménu Ježíše: jsem přikázal, aby každý duchu: žárlivost lest rodina perverze deprese nemoc, prostituce hluchá němá strach antikrist pýcha otroctví slepota: Go! GO! Teror převezme: synové tmy na celé lidstvo. Aleluja. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Jste satanista? jste skandál s dětmi? lorenzojhwh: v: ve jménu Ježíše Krista, rozhodl, že youtube není dobré pro vaše zdraví: táhni! můžete počítat ti, kteří již zemřeli tady? chcete věřit na lži Satana? každý ví, že je lhář! Zrušíte váš kanál špatné? Nebo si youtube zůstanou v věčné hanbě jako náhrobní kámen? Krev Ježíše na vás zachránit, nebo zničit. Kolik lidí jste vidět, že byli obětováni, aby Satan? Z: tyto oběti, co jste jedli ipse venena Bibas? Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Ve jménu Ježíše: Já jsem objednal: zničení zlých videa v youtube a všechny web .. Rebelové? budou vystaveny ničení. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

[Peklo: Mt.18.8, 5,22, 5,30,] jistě, je sakra začali na zemi, když jeden zavře se do sobectví a odmítá: lásku k Bohu. tak je to, že začíná: proces jeho self-ničení: pocit viny slovy: nenávist, násilí, ponížení. které obdržíte urážet ostatní, a porušovat svou svobodu náboženství. Peklo je extrémní možnost lidské svobody, zničí všechny a všechno, pokusy provedené Bohem zachránit jeden z jeho stvoření. lol. 2/3 lidstva? se, že skončí v pekle! Aleluja! [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

[Peklo: Mt.18.8, 5,22, 5,30,] Satan se směje a díky. s vědomím, že jen málo zbývá mu ještě od života. Satan je také bankéř žid z MMF, které se smíchem stále na 11-09! oni se baví na vás v klidu. proč jste umírají ražebného banky! JHWH "být známý na Zemi a mezi všemi národy, před našima očima. Si pomstu za krev svých služebníků konečně zvednout na vás: JHWH: sténání vězňů, se silou ruky mocný:. Ušetříte ty, kteří se byli určeny k smrti! "✙ ♥. ♔ VÍTEJTE v mém LIVE! ♥. ♔ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

jak satanisté zednáři, bankéři, politici a osvícení musím zabíjet znovu, předtím, než je vzít v úvahu? [Pro celé lidstvo]. všem, kteří mají: jejich ruce potřísněny krví nevinných? Jste vrazi, jako "spolupachatele"? Pro krev Ježíše na kříži: nevinné oběti perfektní, jsem, aby na vás: mor zla kouzla: "Máte znamení Cain, do svého těla nadával a ve své duši" Ve skutečnosti, tvůj duch je mrtev, hroutící se ve vaší duši. Aleluja! budete mít odporný mor a bolestivý trn na vašem těle sakra! dokud nebude mrtvola. Amen. Aleluja CSPB CSSMLNDSMDVR SNSMVSMQLIVBpax "" Pijte své jedy vyrobené sami

pro vzácná jméno a krev Ježíše z Betléma: 1. jít na úpatí kříže Innocent Beránka, všichni "osvícení". 2. táhni Satana! jít do pekla! 3. na vás a na vše, co je na vás: rakovina, leukémie a všechny nemoci z pekla. Amen! Aleluja! 4. Napadení, posedlost, útlak na vás a vaší. Amen. Aleluja! 5. Boží hněv je na vás: je to nesnesitelné břemeno. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

"Pijte své jedy vyrobené sami". Rozešla jsem se: jméno Ježíše každé: Pevnost, Principality, napájení, dominance, napájecí okultní, tajné společnosti, tajné služby, banky seigniorage, Freemasons, cizinci, UFO, satanismus, SpA, IMF, NWO a zmnohonásobit, podprahové jazyk, porno, horor, táhni Satana! Jsem objednat ve jménu Ježíše všem: démoni z pekla do agrese proti vám a proti všem vašim kompliců. Amen. Aleluja. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

[Žalm 67] Bože, povstaň a jeho nepřátelé se rozprchnou a uprchnout před ním ty: kdo ho nenávidí. Jako: kouř rozptýlí? můžete rozptýlit je! Jak taje vosk před ohněm? Tak zahynul zlý, před Bohem. radovat místo je spravedlivý, že před Bohem jásat a zpívat pro radost. V Ježíšově jménu, já mám teď váží :: k patě kříže, vše živé, ze sluneční soustavy. I nalijte: krev Ježíše: "Innocent Beránek" na všechny. Každé zlo dostane svého přímého punishment.AMEN. Aleluja. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

V ruce Páně: je pohár naplněný vínem narkoman. On lije! až do dna: musí se smířit s tím zlý na zemi! Amen. Aleluja ". Zjevení 1,5." Ano, amen. Já jsem Alfa a Omega, praví Pán. "Ten, kdo byl, je a že bude: Všemohoucí!" Wooow! ✙ ♥. ♔ vítejte v mém LIVE! Amen. Aleluja. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

také formou karnevalu, který bude zahrnovat jako znak reprezentující, má svou vlastní odpovědnost, pokud je špatné. ale náboženský symbol je něco mnohem silnější. Děláte reklamu na Satana. a zde: existuje mnoho dětí, kteří si myslí, že je to hra. přičemž se tak může stát něco velice nebezpečného z toho uděláte sami odpovědnost. Také agnostican (dřevo) hořet. nejen spálí modlářství (sláma). Pokud Zjevení říká, o zrnko rýže [čipu mikro]? nebudete zadat: nebe! ale máte mnohem víc než jen zrnko rice.ipse Bibas venena! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

1 [Psalm17 Miluji tě JHWH svou sílu]: země se třásla a objevil se mořského dna. Pro duchu svého vzteku z úst přišel spalující oheň: odletěl uhlí. zamračil se na: ně se svými šípy! Vzhledem k tomu, JHWH Ušetříte: skromné ​​lidi. S tebou, můžu zlomit žádnou překážku. S mým Bohem, mohu změnit velikost stěny. rozloha mrtvých těl, nechám za sebou! (Psalm110). jste trénoval ruce k boji, moje ruce natáhnout: a luk bronze.ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

2 [Psalm17 Miluji tě JHWH svou sílu]: jsi mě na starosti národů. A lidé, kteří nevěděli, že se mi sloužila. mě slyšet? okamžitě poslechl mě! Cizinci se snažil: můj prospěch, zbledl cizí lidi a přijít chvění z jejich úkrytů. Ve jménu Ježíše: objednávky na svého Ducha, aby: až na konci světa: porážka z satanistů: Vlastní šaría a sionismu: Teror převezme synů tmy: na celé lidstvo. Aleluja! táhni Satana! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Marie Neposkvrněné početí ŘEKL: Modlete se, děti moje, neustále velkou pozornost modlitby. Vyberte si svůj kříž a následuj mne. Jsem procházel sem a tam po své zemi volá na vás, žebrání, že budete poslouchat radám z nebe. A já říkám vám, pro mnohé z vás poslouchá otec všech lhářů, Satan. Váš svět se stala hřištěm pro Satana a jeho zástupci, za hřích se stal způsobem života na earth.ipse Bibas venena! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Jistě, Bůh miluje všechny své děti. Ale vy jste děti Satana a když se svou krvavou smrtí skončí do prdele život. Bude to konečně milosrdenství pro vás skončí. Ve skutečnosti, v Lukášově evangeliu 19.27 - Ježíš říká: A ty nepřátelé moji, kteří nechtěli, abych pro jejich králem, přiveďte je sem a zabít je přede mnou, "Aleluja ipse venena Bibas jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří! svrhla kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Zjevení svatého Jana říká: "ti, kdo se: značka (666 nebo mikro čip) bude muset pít: kalich Boží". Mluvíme o něčem, co je: 1. velikosti zrnka rýže 2. neviditelná, protože je do: tělo. Ale na tebe dívá, uvidí: podívanou na Karneval celého města. Vy a to vtipálek Satana, jste oba drobet vážné psychické problémy: Mám: správný lék pro vás, oheň Sodomy! Amen! Aleluja! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Jsem prorokoval o vás neštěstí, ve jménu Ježíše. Amen Aleluja. Nyní přejděte na smrt nebo odebrat špínu, která je ve vašem životě. Mám kamarády ateisty ve svých seznamech, proč mám lásku a úctu k nim: jsou důstojné pozitivní upřímný. ale ty jsi špinavá. Budete nemůže překonat, ve zkoušce ohněm! Můžete odstranit tuto stránku rouhačské, nyní. Neuvidíte v roce 2013! Váš život je v nebezpečí. Jsem příkaz v Ježíšově jménu: zničení všech satanismu, šaría sionism. ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

všude: na světě. Satanisté všech vašich seznamů se? : Doktor volá: je! Satan-je-teplouši. Bůh naprogramován, abych vyhrál.
Mám: správný lék pro vás, oheň Sodomy! Amen! Aleluja! ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ od ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

Satanista jste jim naslouchat a chvástat se vztekat přes naprogramované falešné elektronické hudby znovu a znovu a znovu (zlomený záznam), a ty a použití Ilumináti stejné Baphomet známky a uctívají stejného lucifier. měli byste být trochu víc upřímný, když voláte o: thers blázen, mám na mysli opravdu, ale především s tím, co děláte ve tmě? A když si myslíte, že nikdo nemůže vidět? kozorožec horská koza jste zvrhlík. Budete stát v rozsudku z vás sám? můj otec Bůh již porazil svého otce v ďábla, Satana na kříži před 2000 lety. jste hnusný uctívání, takže skutečný poražený. Jak je to šílené? "Pijte své jedy vyrobené sami". JSTE TO ME modlí

[Konec hry: ve jménu Ježíše Krista: "Vy všichni jste ztraceni!" Luke19.27] Aleluja! I dítě může říct: "Jdi silný, jako nějaký zatracený duši!" Všechny pevnosti byly rozbity! Pokud ještě stojí? Vzhledem k tomu je, že zabíjejí nebo je v 3rdWWnuclear pro viny kolapsu MMF se všemi porážce celého lidstva. 666 MMF CIA "synagogou Satana" -> lži a pomluvy a vulgarita je jazyk svého otce Satana! Na této planetě, nikdo nemůže žít: aniž by po dohodě: podle přírodních zákonů: Já vím: nepřátelé Boha, zemře! ipse Venena Bibas! Jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří překračují čaje svrhli ♰ [♚ Mene ★ ★ Techel Peres] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "pít své jedy vyrobené sami" od ♰ ★ Rei Unius ♥ ♥ ♥ Král Izrael Mahdi: tj. království Palestiny. JSTE TO ME modlí: pokud má rád youtube: pro nečistot? On tě milovat!

[Konec hry: ve jménu Ježíše Krista: "Všichni jste ztraceni!" Luke19.27]
 Nyní satanisté nebo ateisté, věří však, stačí tento život "vychutnat" = lol. ale nevypadají šťastně. lol. všichni spolu jdou v masovém protestu: proti ražebného bankovnictví. to není požadavek: pro přepočet: ne! Ale, můžete pokračovat prase zase! Ok? Ipse venena Bibas! Udělal jsem špatné všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ★ ★ TECHEL Peres] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ by ★ ReiUnius ♥ ♥ král Izraele ♥ Mahdího

evoluční teorie? Příběh 150 let, že Darwin řekl, že nemůže fungovat, proč nebyly nalezeny přechodných fosilií.♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. Amen, pravím vám, že to nikdo uniknout trestu na 3. WWnuclear .. Neplač mír, mír a bezpečnost Když není není mír a bezpečnost. NO MAN SE CONSTRUCT: mír bez Boha svého. Ty jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★] jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" v ReiUnius král Izraele, Mahdi "Vy všichni jste ztratil! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. je CIA (skutečné satanisté), říkat, že lidská oběť Satanovi jsou 100.000 ročně. řídit a ovládat, instituce a náboženství. Ale s mým inteligence spekulativní metafyziky: Já vím, kteří jsou každý rok 200.000, lidská oběť Satanovi. Satanismus, svobodné zednářství jako bankovnictví ražebného? jsou základem (skryté), našich západních institucí. Ty jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★] jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [Mene Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" od ReiUnius král Izraele, Mahdi "Jste všichni ztratili ! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího


 Pokud je to pravda zločin ražebného? Pak všichni ostatní, je to pravda! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. parchanti: osvícený syny psů! pokud nechcete obhajovat křesťanství z těchto 4 Gay, kteří jsou nyní ve Vatikánu, ti, kteří říkají, "povaha člověka je pozitivní." tak, že modernisté to prokletí Bibli a 1900 let křesťanství (jedna z vašich mistrovských zednářský). No, samozřejmě, taky se stane muslimové: také! není pro to, že jste pracovali? Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

MrLEONEXIII ŘEKL: Neexistuje žádný důkaz, že organizace: trakt: Zednářská-Satanské, provádí i dnes, lidská oběť rituálu jako prvek k udržení kompletní spiknutí ticha? - Odpověď->. je CIA (skutečné satanisté), říkat, že lidská oběť Satanovi jsou 100.000 ročně. řídit a ovládat, instituce a náboženství. Ale s mým inteligence spekulativní metafyziky: Já vím, kteří jsou každý rok 200.000, lidská oběť Satanovi. Satanismus, svobodné zednářství jako bankovnictví ražebného? jsou základem (skryté), našich západních institucí. Pokud je to pravda zločin ražebného? Pak všichni ostatní, je to pravda! Si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"


♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. parchanti: osvícený syny psů! není Satanismus, že jste plánuje udělat k vítězství: výhra. proto, že Bůh se rozhodl zablokovat / zastavit zlo světovou nadvládu. Islám získá: nicméně, pokud nechcete běžet rychle za cover.You jsou všichni synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. parchanti: osvícený syny psů! Yif Vás, abyste se vrátil / nedá mi: skutečné křesťanství, které jste poškozen! a dávám zpět k vám platí judaismu: ti, vyvinul pro moderní dobu! od 50 let? budeme všichni muslimové! Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

Idiot 123serio "ŘEKL: všichni nenávidí vám poraženým a teď všichni nenávidí své náboženství nízkou život Jsem jen laik, jsem, žádné náboženství Biblický Izrael biblický Izrael je smysl všech věcí, je izraelsko-Response-> týden!?! nepotřebuje jeho státu pro žít:. [žid chrám je silná více] Ale to je Izrael YHWH, to je můj židovský národ: moji bratři, s spravedlnosti a lásky, povedu všechny Židy, na Pravé náboženství Mojžíše, a uvedu všechny Židy, na pravdivé shalom Mojžíše: o Boží slávě, to uvedu na všechny národy na světě, které nebyly precedens v dějinách lidstva: Já jsem I ReiUnius: týden [? Pokud někdo nemá napodobovat v Google Translator Mohl bych psát ještě lepší!] Univerzální bratrstvo jsem Desatero, tedy přirozený zákon Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ Chcete-li svět-> [zoufalé volání]:. Židovská lobby byla chytrá, s penězi a zdiva má poškozený křesťanské náboženství a převzít kontrolu nad křesťanských společnostech: dobře! Teď, teď: Islám je nezastavitelný! Židé? Jste všichni mrtví! Pokud si nepřejete, zavedl novou západní morálku, a to prostřednictvím ReiUnius, to je král Izraele? Můžete také Židé, také se stane všichni muslimové, stejně jako my všichni samozřejmě! Země, že islám vyhraje? je zachycen navždy! Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

Amen, amen, pravím vám, že to nikdo uniknout trestu na 3. WWnuclear .. Neplač mír, mír a bezpečnost Když není není mír a bezpečnost. NO MAN SE CONSTRUCT: mír bez Boha svého. Ty jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★] jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" v ReiUnius král Izraele, Mahdího

ToaArgon94 ŘEKL: všichni satanisté a ateisté, vrazi, zloději a lháři, cizoložníci, modláři, homosexuálové, bisexuálům a transsexuálové budou hořet v pekle na celou věčnost, pokud pokání. Amen! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★] jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" od ReiUnius král Izraele: Mahdi

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ Korea Írán Saúdská Arábie Somálsko Jemen Maledivy Mauritánie Afghánistán Bhútán Čína Laos Uzbekistán Pákistán Turkmenistán Eritrea Komory Čečensko Irák Katar Egypt Alžírsko Azerbairgian Indie Myanmar Vietnam Libye Nigérie Omán Kuvajt Brunej Súdán Tadžikistán Tanzanie Turecko Kuba Spojené arabské Maroko Džibutsko Jordánsko Srí Lanka Sýrie Tunisko Biellorussia Etiopie Bangladéš Bahrajn Indonésie Keňa Kyrgyzstán Palestinci: můžete pronásledoval křesťanských mučedníků, kteří říkat: "Univerzální bratrstvo! rovnost láska" Tímto způsobem, souhlasíte, že Satan. Toto ministerstvo je politická ze ReiUnius? si bude bolet! Amen! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★] jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene Techel Peres] ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami" od ReiUnius král Izraele: Mahdi

Jsem Rei Unius. Rei Unius je legitimita každého orgánu: jak politické, tak, že duchovní. to je důvod, proč: Začal jsem se zabít 500 milionů lidí! to jsou mé oběti: po celou dobu svého panování nad zemí. Protože tyto zločinci ilegálně, jen nelegálně, oni se moc politické nebo duchovní. jsou mimo mé pocity: tj. jsou ilegálně: Rei unius: je univerzální bratrství, Rei unius: Metafyzika je personalistické humanistické: Rei unius: je přirozený zákon, tj. obrazu a podobě Boha: Muž, Rei unius: Špatné lidé mohou vést k pocitu viny a šílenství, a na smrt. Amen! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

Corea del Nord Írán Arábie Saudita Somálsko Maledivy Afghánistán Jemen Mauritánie Laos Uzbekistán Eritrea Buthan Cina Pákistán Turkmenistán Isole Comore Irák Quatar Cecenia Egitto Vietnam Libia Myanmar Azerbairgian Alžírsko Indie Nigérie Omán Brunej Súdán Kuvajt Tagikistan Emirati Arabi uniti Tanzánie Turchia Gibuti Maroko Kuba Giordania Srí Lanka Siria Biellorussia Tunisko Etiopie Bangladéš Palestinesi Bahrajn Indonésie Kirghizistan Kenia. Amen! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

[Každý rok 160,000 křesťané jsou mučeni zabit z nenávisti ke Kristu]: Jedná se o 50 Most Zločinci národ na světě: 1. Severní Korea; 2. Írán; 3. Saúdská Arábie; 4. Somálsko; 5. Jemen, 6. Maledivy, 7. Mauretánie, 8. Afghánistán; 9. Bhútán, 10. Čína; 11. Laos, 12. Uzbekistán, 13. Pákistán; 14. Turkmenistán, 15. Eritrea, 16. Komory; 17. Čečensko, 18. Irák; 19. Katar, 20. Egypt; 21. Alžírsko; 22. Azerbairgian; 23. Indie; 24. Myanmar, 25. Libye, 26. Nigérie; 27. Omán, 28. Kuvajt; 29. Brunej, 30. Súdán; 31. Tádžikistán, 32. Tanzanie, 33. Turecko; 34. Spojené arabské emiráty, 35. Maroko, 36. Kuba; 37. Džibuti; 38. Jordan; 39. Srí Lanka, 40. Sýrie; 41. Tunisko; 42. Biellorussia; 43. Palestinci; 44. Bahrajn, 45. Bangladéš; 46. Etiopie; 47. Indonésie; 48. Kyrgyzstán, 49. Keňa, 50. Vietnam. Přísahám při Bohu živém: v Ježíšově jménu: krev mučedníků bude dusit vás. Přicházím k vám sebere duši: "Brzy jít k čertu!" "Všichni jste ztraceni!" Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

XXXxThemessiahxXXX ŘEKL: Jste nacistické Podpora náboženské etnické čistky. -Odpověď-> Tam je něco pravdy v tom, co říkáte, ve skutečnosti, zatímco můj přítel "discepolobenedetto", se připravuje, kdo církev pro a vzkřísit mrtvé. Má víra pro to udělat. Můj problém je, jak můžu udělat den: 500 milionů zločinci, ty: MMF NWO, zednáři, osvícený, Satanic, sionistický šaría: všechny rasista. Ale myslím, že dobří Židé, jsou mnohem více: že věřím, že všichni lidé jsou dobří, jsem přesvědčen, že pouze Vedoucí představitelé prozradili. Pokud je zlo ve všech lidí? Protože tam jsou jen je to špatné Někteří učitelé, jako jste vy! jste: osvícený, nebude mít: Vaše trestní trik, aby se zmást Židy se sionisty! Už jste udělal moc velkou újmu na celou lidskou rasu s absolutním trestnou činností: z ražebného a amerických bankovních korporací: Nyní mám pro vás tip na "dostat ven z mé koule!"

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ muslimové -.>, Jak mohou mluvit se mnou? Muslimové byli všichni zradili posvátnost islámu, protože to byl jen první Mohammed zradit. Právo šaría je nyní zločinem proti lidskosti vůbec. ve skutečnosti, je zásada, že toto náboženství byla transformována do ideologie, dobýt svět? ale to je satanismus. být trestným: je násilné plán podání: diktatura. sakra, vrazi, zloději, rasistické a nespravedlivé, nevědomí fanatici osli. Prokletí je na vás, a pro vaše děti, bude zlé nikdy odchýlit: od tebe: to je tvůj osud.

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ Židé->. Vaše náboženství byl poškozen, zcela podle zákoníků Všeobecné farizeů, kteří přišli z Babylonu s Talmud, skrývá skryté známky toho, vaši otcové byli v tajnosti přísahají Marduk: být satanisté, to je
zpracována, na kliku a Golem: týden osvícený je, dal tělo, démoni cizinci, tvoje je nejhorší rasismus a satanismus, pro doménu lidské rasy. Jste horší než muslmani. Vaše Satanismus je perfektní, nemůže být překročena, máte vždy zlo, ke křesťanské národy, kteří byli nuceni přijmout ochranná opatření proti vám. vrazi, extortionists a lichváři banky ražebného týden Jste zapnuli tuto planetu v předpokoji pekla

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ Křesťansko->. Evangelická-PAX ♰ ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @>. je ohavnost, myslet si, že ten, kdo nemá stejný výklad bible, nebo církev, může být kacíř. Všichni ti, kteří uznávají Ježíše jako: pravý muž, a to je také pravda, Bůh, mají právo se nazývat křesťané a mají právo nebýt obviněn z toho, že modláři. Tento svět stojí, proto, že jsou křesťané, že sát. Smějí, že Svobodní zednáři a židovské lobby, s jejich ideologické a praktické satanismu a MMF světový řád, vzal kontrolu nad západem. Je-li světlo je tma, a sůl, ne více chuti, když je naše situace zoufalá?

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ toWorld: -.> UNIVERSAL Prohlášení: Psaní poznámek: z historie lidstva. Vysvětit: my a Ducha svatého - z celého světa-1. žádný člověk oddaný náboženství (náboženství), mohou nyní by měly být zapojeny do politiky: Nikdy! 2. Žádný muž patří k zednářům nebo jiné tajné sdružujících: Je Zkažené okamžitě z úřadu a veřejné funkce, a je podle trestního procesu. 3. Jsme zrušily všechny tajné společnosti. Tato vyhláška má okamžitý vliv na celé lidstvo: Oni mohou být poškozeny a zastřelen, pro nás jsou všechny pachatele: Jedná ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Pijte své jedy vyrobené sami ✙ Mene Techel Peres ✙ konec hry ve jménu Ježíše "Jsi vše ztraceno "Luke19.27; ★ ReiUnius podle: ♰ ♥ ♥ Král Izrael: a Mahdího

Žalm 11: 14 smiluj se nade mnou, Pane, jste vidět můj trápení, práce mých nepřátel, mě roztrhat z prahu smrti, 15. mohou hlásat svou chválu, radujte se v spasení mimo města Sion. 16 lidí strčit do jámy, kterou vykopal a sítě, které se protáhla jejich nohou je chycen. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Pijte své jedy vyrobené sami ✙ Mene TECHEL Peres ✙ konec hry ve jménu Ježíše: "Vy všichni jste prohrál!" Luke19.27, které ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ král Izraele Mahdího

Žalm 11:17. Boží přítomnost, ani spravedlnost zlý spadl do sítě, práce z jeho rukou. 18. vrátí zlý v pekle, všechny národy, které zapomínají Boha. 19. Pro chudé nebude zapomenut, bude naděje postižený nemůže být zklamán. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Pijte své jedy vyrobené sami ✙ Mene TECHEL Peres ✙ konec hry ve jménu Ježíše: "Vy všichni jste prohrál!" Luke19.27, které ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ král Izraele Mahdího

Žalm 11: 20 Povstaň, Hospodine, ne člověk přednost: před vámi jsou souzeni lidé. 21. Naplnit strachem, ó Pane, poznat lidi, kteří jsou smrtící. ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQL IVB Pijte své jedy vyrobené sami ✙ Mene TECHEL Peres ✙ konec hry ve jménu Ježíše: "Vy všichni jste prohrál!" Luke19.27, které ★ ReiUnius ♰ ♥ ♥ ♥ král Izraele Mahdího

Indie: Indické policie umlčet sestry Matky Terezy. Oni jsou ti, obvinění z únosu a konverze dětí. Vyvrátit obvinění, byly děti vráceny k jeptiškám. Sangh Parivar pořádá zítra demonstrace proti jeptišek a jejich "obchodování s dětmi". Nejistota také v Karnataka, kde byly některé letničních církví uzavřený, zatímco v dobrém stavu s documents.For likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

[Muslimové jako Satan a zákona proti rouhání]. Pákistán: protesty po celém světě k trestu smrti Asie Bibi. Zvolal Ali Hasan Dayan - Používá se zejména proti ohrožených skupin, kteří trpí diskriminací: sociální a politické. "Sadiq Masih, příbuzný rodiny, uvádí:" Asie je nevinný. Vesničané jsou při osobní vendetě. "Nesnášenlivost, násilí na ženách, a nedostatku respektu, lidská práva znamenají ve světě, existuje mnoho podobných případů, íránská To Sakineh. Příběh 37 let starého pákistánské Asie Bibi, který byl odsouzen k smrti oběšením za rouhání , se neliší od jeho íránským protějškem, počet lidí, mobilizovaných Kolem světa v jeho prospěch.

Encyklika "humanum rod" z SSLeo XIII: vs zednářství, -> Lidská rasa, po tom, k závisti Lucifera odešel, nešťastně od Boha Stvořitele a dárce, věcí nadpřirozených, rozdělení do dvou různých oblastí a mezi jejich nepřátelé, z nich, bojovat bez odpočinku: pro vítězství pravdy a dobra, druhý: za vše, co je v rozporu s ctnosti a pravdy. První z nich je království Boží na zemi ... druhý je království Satan, a jsou pod jeho obyvatel domény vynikající ... odmítají poslouchat věčné a božské právo a pokusit se získat své cíle, bez ohledu na Boha a proti Bohu často těchto dvou oblastech, jako dvě města, s opačnými zákonů, se na opačných koncích, [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

INDIE. Orissa: zabíjet křesťany k zastavení vývoje a důstojnost tribals a páriů: část s rozhovory expertní sociologové, důvody, násilí žalobců proti křesťanům konvertovat ke křesťanství, vzdělávání a emancipace umožní domorodců a dalité, v otroctví. Hind fundamentalismus brání hledání větší spravedlnosti a sociální transformace, k nimž dochází. Pro likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

Orissa: tisíce uprchlíků a nových obětí, masakr křesťanů pokračuje. Nejméně 10 tisíc lidí. žádající o pomoc. v azylových domech, taky. hledat útočiště. v lesích, aby se vyhnuli násilí fundamentalistů hinduistických. Podle "důvěryhodných zdrojů" předložených křesťanské aktivisty, tam by byl "nejméně 100 úmrtí." Pro likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám"

INDIE: Orissa: žádný mír pro křesťany i v uprchlických táborech. I v táborech, věřící si fundamentalisty, kteří nutí je, aby převést k hinduismu. Kněží také hrozil a zneužívány. Orissa: šest více kostelů spálil, stovky zničených domů. Stále více křesťanské vesnice trpí rabování a požáry, zatímco policie zůstala neaktivní. Věrný hrozí smrtí, pokud cristianesimo.lol praxe. , ale pro vládu Orissa, byla situace "pod kontrolou".

Orissa: satanský noční můra Indie: založena na lži o reinkarnaci, která je základem hinduismu, který je bezohledný rasismus proti nižších tříd Všeobecné ženské podřízenosti. Anti-křesťanská fobie (který se své kráse podkopává všechny tyto lži) řízený vládou v Dillí Hindem a "VHP". Pro likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" ♰


♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @:. Hinduisty a muslimy a komunisty a izraelsko->. Já vám za to odsuzují, takže: zločinci, ideologické a praktické, vaše nenávist a závist je zdrojem veškerého zla a rasista. Tato vlna svého vraha? Odmítám vaše nenávist a rasismus si: ve jménu Boha milosrdné a svaté. Kdo vám dává: povolení zabíjet, okrádat, ponižovat křesťany? Otevřeli jste si ústa pekla pod nohama! Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @:. Hinduisty a muslimy a komunisty->. Tvář tohoto pronásledování, hmotnost plánuje a organizuje vlády: na úkor nevinných křesťanů. Únos a znásilnění křesťanské dívky atd. .. Podíváme bezmocní, zničení posledních pozůstatků: to, že ve slovech Jeho Svatosti Benedikta XVI. "poslední zbytky, z východních církví, které udělali tolik pro duchovní bohatství lidstva, najednou není kdo zvýšit svůj hlas! "-odpověď-> je satanismus muslimů, před příchodem této prokleté spodiny muslimů, kteří odsvěceného posvátnost svého islámu.

[Křesťanské otroky mezi Súdánem a Saúdské Arábie] Po vyhubeni křesťanským rodičům v Súdánu, děti se stávají otroky v Saúdské Arábii. V případě, že fundamentalisté, které jsou provozovány súdánskou vládou a chtěli vraždit, během mše, v Chartúmu, na kardinála arcibiskupa: Gebriel Zubeir Wako.You jsou všichni synové ďábla, jste určeny pro pekla! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @: týden hinduisté a muslimové a komunisté-> dnes křesťané jsou největší komunita na světě, který je nespravedlivě stíhaných beztrestně! Neměli byste být překvapen, když jsem se svým božským Ministerstvo ublížit! Miluji ty z vás, kteří jsou čestní a klidné, jsem univerzální bratrství míru =. Shalom +. Salam. Ale já mám povinnost dělat zlo, aby zločinci a jejich děti. Nemusíte přijímat peníze od těchto zločinců Saúdské Arábie, který využívá své "svaté", islám pro politické cíle dobýt svět. Vy všichni jste synové ďábla, jste určeny pro pekla! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

Ve jménu Alláha, YHWH a Ježíš z Betléma, jsem lorenzojhwh, proklínám šaría a všechno: muslimských zločinců Saúdské Arábie a svět, že změnili svou svatou islám, v jedné ideologie imperialismu a satanismu, aby zničit mé univerzální bratrství a to snímek tolik krve nevinných křesťanských mučedníků. Vy všichni jste synové ďábla, jste určeny pro pekla! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

[Horor? ve škole o satanismu!] v Holandsku na Monsters Of Jeho politická strana pedofilů odst. NVD). , aby se dětské porno a sex v 12 letech. Herci porno v 16 letech, legalizovat sex se zvířaty, běžet nahý kdekoli, jakékoli legalizace drog, atd. .. Vyšel hororový film, režírovaný Dick Maas, proti: Sv. Mikuláše, který inspiroval postavu "Santa Claus". vymýtit a profánní, hodnoty milovaného světce budoucích generací. Příliš mnoho horor, také v posledním filmu o Harry Potterovi. Co se stane, když se poškození křesťanství? Prokletí je pro všechny ty, kteří z jakéhokoli důvodu, jsou spoluviníky tohoto negativního a vandalization lidského citu. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @: týden hinduisté a muslimové a komunisté a Izrael-> Bůh Abrahamův, ve jménu Ježíše, jsou prokleté a vliv: od démonů, všechny ty země a národy, které spolu s Izraelem, dělali jejich náboženství, pocit národní identity, od roku v této souvislosti, křesťan je automaticky zrádce a nepřítele zabít. Bůh hit k smrti a neštěstí, všechny ty, kteří trvají na zachování zákon proti rouhání a právem šaría, a náboženské identity v ID. pro likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste určeny pro pekla! [★ ♰ PAX ♰ ★] ♰ jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ "Pijte své jedy provedené sobě" ♰

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @:. Izraelsko->. příliš, a mnohé nepřátelské činy spáchané v Izraeli byli proti anti-sionista, které jsou: Židé a křesťané. Být křesťanem v Izraeli? Znamená být pronásledován pro jistotu! Proklínám jménu Ježíše do antisemitů a divocí antisemité většinu z nich, které jsou sionisté a zednáři osvícení z ražebného bankovnictví a MMF: o Kabbalah a Talmud. Pro likvidaci těchto zločinců? děkujeme Vám. Vy všichni jste synové ďábla, jste Určeno pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" ♰[Pro informaci, pokud se modlíte SPOLU TO ME] allarm []: jsou [velké] Bankovní spojení: osvícené z MMF NWO a ražebného bankovnictví, který by měl být prošetřen a zastavil slovy: globalist a jejich přátel, jako je George Soros. Narazí na hada, jeho malou hlavu? pak všichni jeho velké a dlouhé tělo politických loutek: budou všichni propuštěni z jejich kontroly. rychle, budu sedět na mém trůnu v Jeruzalémě! ve skutečnosti: všichni lidé pochopí, že jsme na okraji útesu! [♰ ★] "amen" bylo řečeno: ve jménu Ježíšově. Jsem udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhly kříž [Mene TECHEL Peres] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené vlastními silami." Všichni jste ztratil "Luke19.27, které ★! ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. . Amen @ svět: + Youtube-> Jsem jako Noe, která zachránila život každého: ještěrek odst. osvícení), krokodýli (šaría) štíři odst. sionisté), hadi (několik kategorií satanistů Všeobecné svobodné zednáře), atd. Takže, i když , jako "Rei unius," já nikdy na žádné použít formu politického násilí. Nicméně, jak lorenzojhwh v nadpřirozeným způsobem, jsem obdržel od Boha, jako v dar: za smrt 500 milionů zločinců: do osvobodit všechny chudé na celém světě. Pokud jste jedním bouří proti Bohu být spolupachatelem, se svým tichem absolutní zločin MMF NWO: pak nebuďte překvapeni, pokud jste začal cítit jinak: "amen" bylo řečeno: ve jménu Ježíšově [♰ ★] Já udělal špatně, aby všechny ty zločince, kteří svrhly kříž [Mene TECHEL Peres] CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sami. jsme se vsadit, že budete mrtví v roce 2013? nebudete žít v roce 2014 říkat" jste špatně! "

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 03:07 Ale když viděl mnoho farizeů a saduceů přijít k jeho křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí Vy, kteří se učili vás, aby se vyhnuli hněvu přijít?
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:13 "Ale běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože zavřeli do nebeského království před lidmi, protože žádný příjem vy, ani ti, kteří se snaží vstoupit vstoupit .
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:14 [Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože se pohltit domy vdov a dělat dlouhé modlitby za předvádění, takže dostanete větší odsouzení.]

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:15 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože jste na cestách po moři a zemi, aby vznikl jeden novověrce, a když to udělal, aby si to dvakrát jako dítě, než peklo vy.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:16 "Běda vám, slepí, kteří říkají: Pokud se jedna přísahá při chrámu, nezáleží na tom, ale pokud si přísahají zlata chrámu je povinen.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:17 Jste slepí blázni! Co je větší, zlato nebo chrám, který posvěcuje zlato?
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:18 A pokud říkáte, přísahá při oltáři, na tom nezáleží, ale přísahá dar, který je výše, je nutné.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:19 Blind! Co je větší: dar, nebo oltář, který posvěcuje dárek?
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:20 Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a vše, co je více;

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:21 a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a toho, kdo přebývá;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:22 a ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a Jemu, který sedí na.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože platíte desátek z máty a anýzu a kmínu, a že zanedbával závažnější otázky práva: spravedlnost, milosrdenství a víra. To jsou věci, které je třeba udělat, ale nesmíme zapomínat ani na ostatní.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:24 Jste slepí, kteří kmen ven komár a spolknout velblouda.

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:25 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože oni Vnjsí poháru a mísy, ale uvnitř jsou plné vydírání a výstředností.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:26 jsi slepý farizeus, nejprve očistit vnitřek poháru a misku tak, aby mimo bude čisté.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože jste jako jsi whited hrobů, které se skutečně objevují krásné venku, ale uvnitř jsou plné lidských kostí umrlčích i vší nečistoty.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:28 Tak i vy navenek jeví spravedliví k mužům, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:29 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože se staví na hroby proroků a zdobí hroby spravedlivých
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:30 a řekl: "Když jsme žili v dobách našich otců, nebyli bychom spolupachateli rozlití krev proroků!"
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:31 Tak jste svědky sami proti sobě, aby byly děti těch, kteří zabíjeli proroky.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:32 A také naplnil míru svých otců!
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Matouš 23:33 Vy hadi, jste Plemeno zmijí, jak uniknout odsudku do pekelného ohně?


---------------------------
Se il tuo Pastore bez riesce perdonare i tuoi peccati, tu appartieni ad una falsa Chiesa. ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Giovanni 20,23] chi rimetterete i peccati: saranno rimessi ea chi non li rimetterete, resteranno bez rimessi »La Chiesa E:. Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: lol. tutte le altre sono falešné!

Se non mangi il Corpo di Cristo e il suo bez bevi Sangue Reale, tu appartieni una falsa Chiesa. ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Giovanni 6,48-58 Gesu disse: "V verità v verità vi DICO: SE non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e il suo bez bevete sangue, bez avrete v voi la vita. [54] Či Mangia la mia carne e il mio beve sangue ha la vita e Eterna io lo risusciterò nell'ultimo Giorno. [55] Perche la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. [56] Či Mangia la mia carne e il mio beve sangue Dimora ve mně e Io v lui. [48] ​​Io sono il podokno della vita. La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!

Se la tua Chiesa insegna che la Bibbia da sola è sufficiente per la salvezza, tu appartieni una falsa Chiesa.2 Tessalonicesi 2,15] Perciò, Fratelli, státní saldi e mantenete le tradizioni che avete, apprese Così dalla nostra parola přijde dalla nostra lettera. La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!

Se la tua Chiesa kostek la "Sola Fede": Porta alla Salvezza, tu appartieni una falsa Chiesa. Giacomo 2,24 [20] Ma vuoi sapéré, o insensato, pojďte la senza Fede le opere e senza calore? [21] Abramo, nostro Padre, non-fu forse giustificato za le opere, Quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare [24] Vedete L'uomo che viene giustificato v základu alle opere e non soltanto v základní alla fede. [26 ] Infatti přijde il Corpo senza lo Spirito e morto, Così anche la senza Fede le opere è morta.La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!
Se la tua Chiesa bez chiama Maria: "Beata" e "Madre di Dio", tu appartieni una falsa Chiesa ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 1,41-48 [43] che che la madre debbo del mio. Signore Venga já? [48] ​​Perche ha guardato l'umiltà della sua Serva. D'ora v poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.La Chiesa e: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!


Se la tua Chiesa bez chiama Maria, Madre dei credenti, tu appartieni una falsa Chiesa. ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Giovanni 19,26 [27] Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la sua prese NELLA casa. Apocalisse 12,17] Allora il drago si infuriò contro la donna e o sobě ne Ando daleko Guerra contro il resto della sua discendenza, kontroverzní quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono v possesso della testimonianza di Gesu.

Se la tua Chiesa insegna che il Battesimo non è essenziale per la salvezza, tu appartieni una falsa Chiesa.1Pietro 3,21. La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!

Se la tua Chiesa non ha Sacerdoti e vescovi, tu appartieni una falsa Chiesa. Apocalisse 5,10 Tito 1,7
Se il tuo Pastore bez Parla NELLA persona di Cristo stesso, tu appartieni una falsa Chiesa. ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 10,16
La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!


Se la tua Chiesa non è infallibile, tu appartieni una falsa Chiesa.
Matteo 16,18-20
Se la tua Chiesa negativně, che obbedire, all'autorità terrena della Chiesa Perche è necessario per la Salvezza, tu appartieni una falsa Chiesa.
Romská 13,1-2
Se la tua Chiesa insegna che le Opere di Bene non sono necessarie per la salvezza, tu appartieni una falsa Chiesa. Matteo 25,31-46
La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!


Se la tua Chiesa insegna che ogni peccato è aj stesso, uguale, tu appartieni una falsa Chiesa. 1 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Giovanni 5,16
Se il Mondo Intero bez odia la tua Chiesa, tu appartieni una Chiesa sbagliata. Matteo 10,16-25
La Chiesa E: Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, Ortodossa, Protestate, Celeste: tutte le altre sono falešné!

Jakákoliv forma satanismu: Jaká je parazitární jako plevel roste příliš rychle, a pak rychle hoří jako sláma. Všechny oběti, zoufalý boj: o přežití, v předchozích generacích, to všichni poraženi: v životě je satanista, "že nezanechal potomky nebude přenášet na vzácný dar života, že on měl. Infekce zlo? je vše v satanismu je pomíjivá ideologicky criminal predace brilantní úspěch ze slámy, která končí v plamenech, o věčnosti zoufalství Mene Techel Peres ♚] PAX CSPB CSSMLNDSMD VRSN ♰ ReiUnius Mahdího král Izraele!..
AH! AH! AH! AH! AH! AH! AH! prokleté děti Satan: islamisté satanisté
Svobodní zednáři a sionisté. Jsem proti: budete spěchat do pekla zoufalství! Jako
krysy ohnivé, hořící vás se hýbat-smažit oleje: průběžně, aniž byste nalezli symbol naděje
smrti: protože už jste mrtvý! Amen: osob
-> "! EIUS: IN: OBITU: nostro: PRESENTIA: MUNIAMUR" [♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ♰ PAX ♰ CSPB
CSSMLNDSMD VRSN
SMVS MQLIVB ♰ "Bevi i tuoi stessi veleni" ♰ ReiUnius Re di Israele.

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:46 E Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:47 e lo Spirito mil. esulta v Dio, mio ​​Salvatore,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:48 Perche Egli ha guardato alla bassezza della sua Serva. Da ora v poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:49 Perche Grandi COSE mi ha fatte il Potente. È il suo Santo nome;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:50 e la sua Misericordia si estende di generazione v generazione su quelli che lo temono.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:51 Egli ha operato potentemente con il suo braccio; ha disperso quelli che erano superbi bn pensieri del cuore loro;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:52 ha detronizzato i potenci, e ha innalzato Gli umili;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:53 ha colmato di Beni gli affamati, e ha rimandato mani vuote i ricchi.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:54 Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della Misericordia,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca di 01:55 knížka AVEVA parlato ai nostri padri, Verso Abraamo e la sua verso discendenza za semper ".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 01:56 Maria Elisabetta rimase con tre asi mesi, poi o sobě ne tornò casa sua.

Salmo 110 (109): 7Lungo il cammino si disseta al torrente
e solleva Alta la testa. Salmo, 110 (109): 4Il Signore ha giurato: e non si
Pente: "Tu sei sacerdote za sempre al modo di Melchisedechem". 5Il Signore è alla
tua destra, annienterà i re tunelu giorno della sua IRA.
6. Giudicherà i Popoli:
v mezzo na cadaveri
ne stritolerà la testa ne vasta terra.

Salmo 110 (109): 2Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: "Domina v mezzosopranistkou ai tuoi nemici.
3. Te il giorno nel principato della tua Potenza
tra santi splendori, dal seno dell'aurora,
přijde rugiada, IO ti ho generato ".
Salmo 110 (109): 1. Davide Di. Salmo.
Oracolo del Signore al mio Signore:
"Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici
sgabello dei tuoi piedi ".

♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:19 «un uomo C'era Ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si divertiva splendidamente;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:20 e c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che Stava alla Porta di lui, pieno di ulceri,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:21 e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla Tavola del Ricco, e perfino i Cani venivano leccargli le ulceri.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:22 Avvenne che il povero mori e-fu Portato dagli Angeli tunelu seno di Abraamo; mori anche il Ricco, e-fu sepolto.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:23 E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:24 ed esclamò: "Padre Abraamo, abbi Pietà di me, e Manda Lazzaro intingere La Punta del Dito nell'acqua za rinfrescarmi la Lingua, Perche sono tormentato v questa Fiamma".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:25 Ma Abraamo disse: "Figlio, ricòrdati che tu NELLA tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui Egli è consolato, e tu SEI tormentato.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:26 Oltre tutto questo, fra noi e voi è una grande posta Voragine, Perche quelli che qui vorrebbero passare di void bez possano, ne di là si Passi da noi ".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:27 Ed Egli disse: "Ti Prego, dunque, o Padre, che tu aj Mandi Casa di mio padre,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:28 Perche ho cinque Fratelli, affinché attesti loro queste COSE, e bez vengano anche loro v questo Luogo di tormento ".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:29 Abraamo disse: "Hanno Mose ei profeti; ascoltino quelli".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:30 Ed Egli: "Ne, otče Abraamo, ma o sobě qualcuno Dai Morti va loro, si ravvedranno".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Luca 16:31 Abraamo rispose: "Se non ascoltano Mose ei profeti, než si lasceranno persuadere neppure sobě uno dei Morti risuscita" ".
2Tessalonicesi 02:09 La venuta di quell'empio Avra ​​Luogo, na l'Azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenci, di Segni e di ProDigi bugiardi,
2Tessalonicesi 02:10 con ogni tipo d'inganno e d'iniquità Danno di quelli che non periscono Perche Hanno Aperto il cuore all'amore della verità za essere Salvatiho.
2Tessalonicesi 02:11 Perciò Dio Manda loro una Potenza d'errore Perche credano alla menzogna;
2Tessalonicesi 02:12 affinché tutti quelli che non Hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.


Dio, il Signore ha detto NELLA Sua parola:
Deuteronomio 29:28 Le COSE occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le
COSE rivelate sono za Noi e i za nostri Figli za semper, Perche mettiamo v
Pratica tutte le parole di questa Legge.
 
harrisgila řekl: "Prorok (pokoj s ním), že Bůh řekl:" Vytvořil jsem
zaměstnanci v pravém náboženství, ale čertech učinil na scestí ". Prorok
(Pokoj s ním) také řekl: "Každé dítě se rodí ve stavu" Fitrah ", pak se jeho rodiče
ho Žid, křesťan nebo Zoroastrian, jak zvíře rodí
normální potomstvo. Všimli jste si, takových, které se narodily zmrzačeno? "(Shromážděny
Al-Bukhaaree a Muslim). -Odpověď-> je to Satan! je hrozbou pro mír: zákon
z terorismu absolutní! Jen Satan mohl říci toto: by nikdy: Bůh by nikdy
říkám! tímto způsobem, by i Mojžíš nebo Ježíš má v sobě démona! Jste blázen!
Jste proti všem důkazům historie, mimo jakékoliv skutečnosti, historie! tyto
Vaše názory? nejsou pro Vás: právo zabít ty muslimy, kteří konvertovali
ke křesťanství. být i vy, i satan šaríe: můžete vražedkyně,
ruce potřísněny nevinnou krví. budete se vrhal do pekla: zabít
ostatní služebníci Boha, jako jste vy?

Demiahl ŘEKL: Přestaňte dělat mnoho mentální představy o Satanovi, andělů a různé
bohové ... Tam je nic z toho. Ztmavení náboženství v myslích lidí, pro
století, jsou jen rakovina je třeba vymýtit. Teprve pak může žít v míru.
- Odpověď-> 200.000 REAL: lidské oběti na Satana (já vím, a říct)
100.000 OFICIÁLNÍ: lidské oběti Satan (Zdroj: FBI)
proč a pro koho: vy co?
Demiahl ŘEKL: Smettetela di farvi tante Fantasie mentali su Satana, Angeli e
divinità varie ... Bez esiste nulla di tutto CIO. Le religioni ottenebrano le
menti della gente da secoli, sono solo un cancro da estirpare. Solo allora si
potrà vivere serenamente.
- ANSWER-> 200.000 Reali: SACRIFICI UMANI Satana (io tak a DICO)
100.000 UFFICIALI: SACRIFICI UMANI Satana (Fonte:. FBI)
Perche, e za chi: void li osud?

---------------------------------------


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

[♚ Mene ♛ TECHEL ♛ Peres ♚] ★ ★ Genesi 02:07 Dio il Signore formò L'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò Nelle narici un Alito Vitale e l'uomo divenne un'anima vivente.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ Giovanni 18:36 Gesu rispose: "Il mio regno non è di questo mondo, sp il mio regno Fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero Perche io jiné fossi Dato Nelle mani dei Giudei; ma ora il mio regno non è di qui ".
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 06:09 Bez sapete che non gl'ingiusti erediteranno il regno di Dio? Bez v'illudete, né fornicatori, ne idolatri, ne adùlteri, ne effeminati, ne sodomiti,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 06:10 Ladri né, né Avari, ne ubriachi, ne oltraggiatori, ne rapinatori erediteranno il regno di Dio.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 06:11 E Tali eravate alcuni di voi, ma Siete Stati lavati, Siete Stati santificati, Siete Stati giustificati tunelu nome del Gesu Cristo Signore e mediante lo Spirito del nostro Dio.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:50 Ora io DICO questo, Fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:51 Ecco, io vi DICO un mistero: non tutti morremo, ma Tutti saremo trasformati,
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:52 v un Momento v těstíčku d'un occhio, al SUONO dell'ultima tromba. Perche la tromba squillerà, ei Morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:53 ​​Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:54 Quando poi questo corruttibile Avra ​​rivestito incorruttibilità e questo mortale Avra ​​rivestito immortalità, allora sara adempiuta la parola che è scritta:
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:55 "O morte, dov'è la tua Vittoria? O morte, dov'è il tuo Dardo? »
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:56 Ora il Dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge;
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:57 ma ringraziato SIA Dio, che la ci Dà Vittoria na mezzo del Gesu Cristo nostro Signore.
♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ 1Corinzi 15:58 Perciò, Fratelli miei Carissimi, státní saldi, incrollabili, Semper abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la Vostrá fatica non è vana nel Signore.
Re: Dokument tajemství "barbaralee15"
Přejít na mém blogu .. snippits a slappits a přečtěte si, co jsem říci o tom, co budete mluvit. Psal jsem o tom všem. Není zde jedna věc, nevím, a nenapsal o tom.
MAGICKÉ Znamení ŽIDOVSKÉHO kabale
B'nai Brith NEVYJADŘUJE Židů
ODHALENÍ B'nai Brith částí 1 až 5 odst. 3 Na závěr ještě)
YAM HASHOAH, 2009, Pravda se nebojí ŠETŘENÍ
(O HOLOCAUST)
Radikální Homosexuální POHYB RUN Židy
http://snippits-and-slappits.blogspot.com
IZRAEL, Talmud V AKCI
Vystavovat Satanovu levice sešikované
Pravda o ADL
Etnické čistky a Izrael
Judaismus je Nikdo přítel
Izrael začne inzerovat své PRAVDU
Izrael se nezaměřuje na palestinské civilisty
Protokoly mudrců ~~~V základní nátěr
http://snippits-and-slappits.blogspot.com


[Chcete-li Mason] ♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy .. Inkvizice je to proti Židů lichvářů a
Satanisté! není z nich smát, ale jen dělal jim více stanoveno: v
Skutečnost, že vynalezli zednářství a skrze toto: mají také vytvořeny
demokracie a komunismus. Jak je zřejmé: pouze monarchie a katolická církev:
byly překážkou jejich neomezené moci médií peněz a spiknutí.
osvícený vyhráli, ale není moc smát. protože: zemřeš jako
zrádce proti Bohu a proti lidem, v plánované a připravované 3.
WWnuclear: [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří
Svrhla kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS
MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni jste ztraceni!" Luke19.27, které ★:
ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího


Rei Unius je jít v oddělení: v jednotě Celé
Ve skutečnosti jsem se oheň ve mně univerzálního bratrství
Mám rád všechny lidi. Ale nemám rád Satana.
[PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli
kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB
"Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni jste ztraceni!" Luke19.27, které ★:
ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího-------------------------------------------------- -----
♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ ArabianRhythm -.> Islám náboženství, které dá spravedlnost a mír!? možná, ale dnes je smrt 400 nevinných křesťanů, jako každý den! vy jste skuteční zločinci, protože nerespektují svobodu náboženského vyznání. Nacházíte se rakoviny na světě. poslední 2 roky jsem obhajoval muslimy: je to zdokumentováno. Co jsem získal? Nic! V nevinných křesťanů, stále, stále, být zabit ve všech muslimských zemích. Jste nadával za to! Rozhodl jsem se chránit muslimské většině do sionisty, jak jsem to udělal v minulosti. Všichni jste jít do pekla rychle, pro nadcházející 3. WWnuclear [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte vaše jedy z sama", "Vy všichni jste ztraceni!" Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen. @ Židovská lobby->. parchanti: osvícený syny psů! před rokem jsem napsal článek: [islámské]: iperialismo? "jen idiot krále Saúdské Arábii, si neuvědomil, že tam je NWO - odpověď-> Osvícená se ochuzený lid, s bankovním ražebného, ​​a Libye, Saúdská Arábie, atd.. 1. dát peníze na nákup islámské konverzí. 2. V Indii je svést z nejbohatších dívek Hind, pohyb muslimské dát silné motorky, a obdrží peněžní ceny. ECC ... je to v world.ecc. To je cílem židovské lobby? zničit křesťanství šířit islám? [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni jste ztratil" Luke19.27, které ★! ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdi

Signore e mio mio Dio abbatti přijde Bestie a tutti i tuoi nemici, ne tutta la faccia della terra: Amen aleluja ti ringrazio tunelu nome di Gesu
za questo za tutta l'eternità Grazie v Eterno nel Nome di Gesu. amen Aleluja. si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni ztratil! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

maledette lobby ebraiche della Frode del crimine e del satanismo fino alla feccia voi dovete Bere la COPPA Ardente dell'ira di JHWH: ora adesso tunelu nome di Gesu amen Aleluja. si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. parchanti: osvícený syny psů! pokud nechcete obhajovat křesťanství z těchto 4 Gay, kteří jsou nyní ve Vatikánu, ti, kteří říkají, "povaha člověka je pozitivní." tak, že modernisté to prokletí Bibli a 1900 let křesťanství (jedna z vašich mistrovských zednářský). No, samozřejmě, taky se stane muslimové: také! není pro to, že jste pracovali? si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni ztratil! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. není Satanismus, že jste plánuje udělat k vítězství: výhra. proto, že Bůh se rozhodl zablokovat / zastavit zlo světovou nadvládu. Islám získá: nicméně, pokud nechcete běžet rychle za cover.You jsou všichni synové ďábla, jste Určeno pro pekla! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. pokud máte, aby se vrátil / nedá mi: pravé křesťanství, které jste poškozen! a dávám zpět k vám platí judaismu: ti, vyvinul pro moderní dobu! od 50 let? budeme všichni muslimové! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

Idiot 123serio "Řekl: týden-reakce-!? Všichni nenávidí vám poraženým a teď si všichni nenávidí náboženství nízkou život Jsem jen laik, jsem, žádné náboženství Biblický Izrael biblický Izrael je smyslem je všech věcí Izrael dělá! Jeho není potřeba státu pro žít: [žid chrám je silná více] si jsou určeny pro pekla [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛.! Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni jste ztratil" Luke19.27, které ★! ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. Ale to je Izrael YHWH, to je můj židovský národ: moji bratři, s spravedlnosti a lásky, povedu všechny Židy, na pravé náboženství Mojžíše, a uvedu všechny Židy, na pravdivé Šalom z Mojžíš: Sláva Bohu, že jsem přinese pro všechny národy na světě, která nemá precedens v dějinách lidstva: vy jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy vyrobené sám" "Vy všichni ztratil! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ židovská lobby -.>. Já jsem ReiUnius: univerzální bratrství. Jsem Desatero, tedy přirozený zákon. si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★: ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího


♰ PAX ♛ Teror vzal majetek: synů tmy. Amen @ pro svět-[zoufalé volání]:. Židovská lobby byla chytrá, s penězi a zdiva má poškozený křesťanské náboženství a převzít kontrolu nad křesťanských společnostech: dobře! Teď, teď: Islám je nezastavitelný! Židé? Jste všichni mrtví! Pokud si nepřejete, zavedl novou západní morálku, a to prostřednictvím ReiUnius, to je král Izraele? Můžete také Židé, také se stane všichni muslimové, stejně jako my všichni samozřejmě! Země, že islám vyhraje? je zachycen navždy! si jsou určeny pro pekla! [PAX ♰ ★ ★ ♰] ♰ jsem udělal špatně na všech těch zločinců, kteří svrhli kříž ♰ [♚ Mene ♛ ♛ Techel Peres ♚] PAX ♰ ♰ ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Pijte své jedy provedené sobě" "Vy je vše ztraceno! " Luke19.27, které ★:
ReiUnius ♰: Král ♥: Izrael: ♥ Mahdího

================================

160000christianmartyrs.blogspot.com
Psalm 152 of the Mahdi lorenzojhwh king of Israel & Rei unius
@ YHWH - My Father, in Jesus' name, is pure terror to punish all my enemies, that is, you make all the dead that you have promised to me: you has promised.
You oh Holy One, you eliminate all this enormous mass of parasites of Satanists: enlightened, Masons, bankers, politicians, corporations, multinationals, etc. .. In short, all those who do work for the IMF-NWO: in fact, they stifle your servants, friends and children.
Fill these doomed to despair and sheer of pure terror for the hell, "Amen, " say the Holy Spirit. Alleluia, for to meets your people free. yes, in Jesus's name.

╒▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-╕
││Jerusalem is the Eternal Capital
││of the Jewish People! The City of
││G-d & our King David!
││@at World - Im Mahdì King of
││Israel & ReiUnius: ie the highest
││authority of all political and
││spiritual of all history mankind.
││ I order in the name of Jesus of
││Bethlehem. The ruin of all those
││who have something bad can
││do harm to others in youtube.
││"Amen" is forced to say the Holy
││Spirit of YHWH, against his own
││will. Everyone the bad?
││will be solely responsible
││for his own life, why this ministry
││political and theological of
││universal brotherhood? can not
││be stopped! in my kingdom which
││has already begun? there is not
││a job that Satan can do in all
││world! rebels will be punished!
╘▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-╛
As You Could allow the symbol of Satanism: that is the six-pointed star: of Rothschild: that is end up on the flag of Israel? You know very well That "there has never Been a star of David!" as a symbol of Israel. Zionism is Anti-Semitic & HATE. Judaism is LOVE. Humanism and the Jews is love: not anti-Semitic.
 Quando la mia sposa Israele, scoprirà quello che io le ho fatto? mi odierà! Diventerà come una vipera! Smetterà di tradire me con gli enlightened, ma, poi come è l'odio di tutte le donne? Poi mi amerà! Oh, si che mi amerà! Infondo, io e Dio, per questa puttanella: Israele? noi ci siamo abituati a portare le corna!
@strompazzif --  perché tu guardi il topolino, ma non riesci a vedere l'elefante, che io ho mostrato a te? Forse scoraggia la abnorme problematica? Ma, il concetto è semplice! La sovranità monetaria (come ogni altra sovranità) è del popolo! Contrariamente, noi siamo le prede di poteri exstranazionali satanici: tutte le migliaia di disfunzioni, sono funzionali a distrarre noi: dal vero obiettivo. Tu non poi invocare, a nessun livello, la moralità in un regime usurocratico e massonico! ma da ingenuo: tu continui ancora a credere nel teatrino della poltica. Ma il problema non è nel corrotto(criminale: cioè anti-costituzionale) politico di turno. Infatti io non vado più a votare .poiché è per la recessione, che è causata unicamente dal sistema del signoraggio bancario(per il costo del denaro pari al 270% del su valore): ie, NWO-FMI, che tutti i popoli sono destinati a sollevarsi, prima o poi, contro i loro falsi Goversi: di lobby ebraiche e massoniche. Ecco che saremo tutti coinvolti nella 3°WWnuclear, in un problema di tale portata, che da solo: si assumerà (ipocritamente), la responsabilità di ogni male. Ma in realtà le immani perdite e distruzioni sono indispensabili, per rigenerare il nuovo ciclo di: FMI. che è il NWO, una dittatura bancaria universale.
@youtube -- quando tu darai a me, una risposta formale, per la cazzata che tu hai fatto, di chiudere: illegalmente: il mio "uniusrei2"? tu vuoi dimostrare agli illuminati, ie, lobby ebraiche della sinagoga di satana(che tu sei), vuoi dimostrare di essere stato perfido, contro di me? Come per dire a me: "scusa lorenzo, ma, anche io ho bisogno di proteggermi il culo?".
@musulmani --  teste di cazzo! smettete di confondere l'Occidente(Europa, USA, ecc..) con i cristiani! Forse che non esiste il signoraggio bancario? Allora, sono sempre i sionisti che fanno finta di essere cristiani O EBREI per creare uno scontro di civiltà. Qui, da noi, sono i massoni e i banchieri(SATANISTI), che hanno rubato la democrazia, i cristiani(5%) non hanno nessun controllo sociale. I cristiani possono essere i vostri alleati, invece, voi dovete smettere, di fare questa persecuzione contro la religione cristiana!  [PAX ♰ ✡ ✡ ♰] ♰ I Have the wrong done to All Those Criminals, who Toppled the cross. ♰ [♚ MENE ♛ ♛ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself" ♰ The problem with this is that Mohammed himself was committed to attacking, converting, enslaving or killing anyone who did not adhere to his new religion. This is called imperialism. Furthermore, over 70% of the land currently regarded as Islamic were originally Christian.UniusRei3

Unius Rei King Universal

96 iscritti
15650 visualizzazioni video
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  Your ministry is powerful...but: a times: it INFURIATES ME! lol >;-) Btw, your new background image is "lovely"...>;-)
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  im sorry UniusREI3...I will refrain from posting comments... 4 a bit...ok?
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Good morning UniusRei3. I can't comment on certain videos. But not always Yesterday, YouTube hasn't approved 7-8 comments of mine. It was no spam, but originals :-) I use the translator rare. He often disfigures the sense. I don't know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's a incredible interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work.
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  6 giorni fa
  Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  CIA and MOSSAD 666: aliens abduction:? are BROUGHT DOWN THE TWIN TOWERS [09-11-2001] ! @YouTube: Please TERMINATE THE UNIUSREI ACCOUNTS! --ANSWER --> synnek1 the first failed --- lol. idiot you are youtube --> criminal too ... mrpeteblood is synnek1 is youtube master 666 CIA IMF, why racist? no, i am not racist, i am universal brotherhood, you are racist for satan talmud! i am king unius rei: from kingdom of God JHWH I can not be attacked: by someone if he wants to stay alive! my test: that, I'm not a racist? is too easy: I do not believe in races: for we are all sons of Noah. @666 IMF --> you will be punished! because you did beat your boss: IMF Rothschild: that is,you made cry: your Satan!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento 3 minuti fa WE WILL NEVER FORGET MOTHERFUCKER! --ANSWER --> BRAVO BRAVO: SON OF THE DEMONS, AND Sucking: OF HUMAN BLOOD, YOU DO NOT FORGET YOU: why, I will come to torment your soul damned!! BRAVO BRAVO: FIGLIO DEL DEMONIO E SUCCHIATORE DEL SANGUE UMANO: TU NON DIMENTICARE! @ IMF 666 FED ECB: Sharia CIA NWO: freemasonry, Racists Nazis, kkk -> all into the hell! RETRIBUTION: punishment, punishment, chastisement, retribution, castigation, pain rewards reward, award, payoff, retribution, repayment, consideration Judgment retribution, retribution --- this is your retribution --> AMEN ALLELUJAH @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you and your Masonic system of banking seigniorage? you make me shudder! --> 1. adoring fans: of a Canadian boy: 2. "Luke Magnotta" the alleged cannibal: 3. is porn star: of 29 years old, 4. to get torn to pieces: 5. his gay lover, then, 6. have eaten: a body part: 7. and have sent the rest: in schools and offices: to public: in all Canada! 8. now, is in jail in Montreal, in awaiting trial: and 9. every day he receives dozens of messages of love, Solidarity! 10. by his admirers, especially in love: for him: she is a eighteen year old, British student, that: 11. has created a group in: facebook: and quickly gathered: 12). 1400 accessions: first to be censored, 13). but she has become his friend: for, He would: tortured:kittens. 14. all advertising for your Satan 666 IMF Talmud: for to be: all against Jesus Christ: like you
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 Synnek1 ha pubblicato un commento 17 minuti fa [POISON TASTES GREAT] -- ANSWER--> OF COURSE! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @UniusREI3: U poisoning [US] YOU PAY THE IMF! I AM THE IMF AND YOU A FUCKKING PAYMENT! YOU OWE! [I WANT YOUR BLOOD]--ANSWER-- @666 synnek1 --yes! But, I've seen your funeral! but, at outside of a coffin more luxurious than mine? whole: it was not a pretty sight edifying: "do not tell you: your friend and: kindred, they not said: "he was a good boy! in fact, all your ex-girlfriends? came after: and all swearing against you: and cursed against you" yes! So what? it's all because of your Master Masons: the synagogue of Satan! if all we are: forced to pay the IMF! but, for this affront to my royalty? I have already begun to kill: in a supernatural way: 500 million traitors like you all over the world! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano -> Giacinto Auriti: he discovered the crime of banking seigniorage, but he is a saint big: that: the Catholic Church will never have the courage to canonize! seen that: for fear: has hidden: his Saints: ie, 4 children (already canonized earlier) that had been bled: by (some) rabbis Pharisees (crazy): [without the knowledge of the Jewish people that would never allow: this crime] because, the Talmud (secret): says that: non-Jews: (not have human dignity), but they are animals from the human form! and especially Christian children are the lambs to be sacrificed: for expiation of their sins! these fools? are the masters of the IMF: that is, the masters of our lives!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano: and especially, those who: has been: that: he has convinced you, that: the rabbis Pharisees: 666 of the IMF: Illuminati, they are the "true" representatives of the Jewish people? they are only: a sect of Satanists: of Talmud: IMF: and their: owl god: at the Bohemian Grove! their false Star of David: that: is the star of Rothschild: the 666 star, six-pointed: that is on the flag of Israel! we, in the Kingdom of God? we will destroy Israel again: for this blasphemy! e soprattutto chi: e stato: che: ha convinto te: che: i rabbini farisei: i 666 del FMI: Illuminati, loro sono i "veri" rappresentanti del popolo ebraico? loro sono soltanto una setta di satanisti: del FMI: e del loro dio gufo al Bohemian Grove! della loro falsa stella di Davide: che: è la stella di Rothscild: la 666 stella: a sei punte: che è sulla bandiera di Israele! noi del Regno di Dio? noi stiamo per distruggere Israele: per questa blasfemia di nuovo!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @mikeleilmarziano: [who: has did believe, to you that I am not jew? I am jew!] chi ha convinto te: del fatto che io non sono ebreo? AMEN. ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia AMEN. tell me what you know: YOU PRAY TOGETHER TO ME I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì. YOU PRAY TOGETHER TO ME
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Hillary Clinton - sorry, but I am not yet gone: of the: your gods owl: the Baal god Marduk, of the your: Pharisees rabbis of the IMF: to sell my soul! However, what worries me more than anything else? This is, in particular: "you have prohibited: in publicly, the christian symbols, for spreading, all your masonic symbols and symbols Satanism, and, for do the courses, of witchcraft: in American schools! However, you have erected: a giant: MEMORAH: in front of the" House white ", etc. ... and this: I wonder with apprehension, perhaps: the Menorah for you:  has the same value of your precious satanic symbols?" because for me that I am a Messianic Jew? Menorah and the Cross (as a symbol of resurrection)? have the same value
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you are two wild crazy! these Muslims, in the name of Islam: killed: other Muslims! as, they islamists have respect for you or for us Christians? this is what you want to have: the motivation to make the nuclear world war 3 ° - [the fact] -> Syria, bomb in Damascus, dead: Assad's brother (Shiite) and, dead: Minister of Defense (Shiite). - [From the frying pan into the fire!] -> The attack was claimed by an Islamic rebel group, Liwa al-Islam (Islam's brigade), but at the same time, even the Free Syrian army (the Sunni Salafi) were taken: the responsibility of the action, through: an official spokesperson .. According to a Syrian security source, the bomber was a bodyguard (Sunni): Group leader: close to Assad.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [Hypocrisy lies and distortions] The German Chancellor Angela Merkel said: "The UN approves, the new resolution: urgently by all countries:of the international community to end: to the violation of human rights: in Syria and to forward: the political process. "- ANSWER -> @Mrs. Merkel, 1. not only Assad has admitted the mistakes of his regime; 2. But, ha: also: amended the Constitution: to do him, that: you do not want to do doing, to him, but you want to do, to his opposition: that: about, the democratic rules: they know: only Sharia! Why not: involvement: the political part: unsuccessful (ie, the Shia of Assad): you can only: Do perpetrate the slaughter of all diversity: as you have already done(with NATO) in Iraq and Kosovo: and, of course you suffer: for all this : To be a good Christian woman: with your sister  Hillary Clinton: of course!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [martyrdom Syrian and criminal irresponsibility Western] The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, today, has called at Chinese President Hu Jintao in Beijing to support the resolution presented by the West, to the UN Security Council which provides for additional penalties: against: the Syrian regime will be withdrawn if not used heavy weapons: against the opposition. - Answer-> [Question]@ Mr. Ban Ki-moon, and @ Mrs. Hilary Clinton will take you, to take the responsibility for the genocide of Shiites and Christians: that the Sunni, ie, Sharia Salafis infiltrated from Saudi Arabia, will do, of all minorities in the country Syrian? lol. not! So, you given the responsibility, to Erdogan: that: of Armenians, he understand!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @Synnek1, that is always the same spammers of MrPeteBlood : ie faggot of Rothscild: 666 (the great satan: USA) of youtube CIA IMF: synagogue --> You have choked: the blood of Christian martyrs: which are in Eritrea: in containers of iron! Now if you do not do a copy paste  of my articles: about Eritrea(with your friend od Saudi Arabia: ie, the true: small satan): for do the destruction of Israel? I'll do eat, to you, all the money that the CIA, has give to you, in medicine: or drugs!! dickhead! tu hai soffocato il sangue dei martiri cristiani: che sono in Eritrea: nei containers di ferro! se adesso non fai il copia incolla dei miei articoli? ti faccio consumare tutti i soldi della CIA in medicine! testa di cazzo!       


 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  1 secondo fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] 07/31/2012 13:51 VIETNAM Catholic dissident's mother sets herself on fire. Anger and bewilderment of Vietnamese by J.B. An Dang Dang Thi Kim Lieng's self-immolation in front of government offices in the southern province of Bac Lieu. Her daughter Maria Ta Phong Tan, a former policewoman converted to Christianity, is in jail awaiting trial. She faces up to 20 years in prison for propaganda against the state. Human rights activists and bloggers: specious accusations.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  4 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Hanoi (AsiaNews) - The Vietnamese Catholic community is in shock over the death of Dang Thi Kim Lieng, mother of Mary Ta Phong Tan (pictured), a famous dissident in jail awaiting trial who faces up to 20 years in prison. The woman set herself on fire in front of government offices in the southern province of Bac Lieu, to protest against abuses by the prison authorities who hold her daughter, depriving her of basic rights. The mother died from severe wounds inflicted by the flames sparking the reaction of many bloggers in the country, who accuse the Communist Party and government leaders of a policy of repression and of systematically violating the freedom of religion and thought, with trumped-up charges including "spreading propaganda against the state."
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  14 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] Without saying a word to family and friends, Dang Thi Kim Lieng went to the government offices in the province of Bac Lieu and self-immolated. Activists and lawyers who fight for human rights in Vietnam say that the woman died during her transport to the hospital in Ho Chi Minh City. However, neither police nor the official authorities have commented on the case or confirmed the event. Some relatives report that Dang recently appeared very concerned about the fate of her daughter Maria Ta Phong Tan, locked in a prison in the former Saigon, whom she has not seen since last September, the date of her arrest. The police maintain she is guilty of "subversive activities" and of having written "slander" published online, discrediting the Hanoi government and the Communist Party.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  40 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The hearing in court against Mary Tan, 44, should begin on 7 August and there is a very real possibility she will be sentenced to decades in prison. She is a former police officer well known in Vietnam, because she denounced abuses and distortions of the prison system online (see AsiaNews 17/04/2012 Vietnamese government tries three bloggers for writing about strikes and justice). Her decision to convert to Catholicism also weighs against her, after an adolescence and childhood characterized by continuous "brainwashing" in Communist ideology. However, her encounter with a lawyer and activist for human rights sparked her desire to rediscover the faith that, over time, led her to baptism.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  51 secondi fa
  VIETNAM & all Muslims Country [all the nations that prevent the freedom of conscience and religion: they are criminals: certainly there will be consequences] The Vietnamese government has implemented tight control over religious activities, and Catholics are often victims of violence and abuse, both individuals and entire communities. Among the many examples are the Montagnards in the Central Highlands and the Redemptorist Fathers, in Hanoi and Ho Chi Minh City, whose pastoral commitment is choked with systematic regularity. However, this violence did not prevent them from playing a key role in the spread of Catholicism and the teachings of the Church, especially among the poor and the abandoned (see AsiaNews 05/08/2011 Redemptorists teach Church's social doctrine in Ho Chi Minh City).


===============================
YouTube

YouTube

560969iscritti
68419876visualizzazioni video

 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  26 secondi fa

  @ Friend criminal, 666, Rothschild, of the IMF: International Monetary Fund  -> I do not know what can happen, because in the past, I have never given: the order to steal the soul to someone! But, stealing the soul: too more million people simultaneously? This should help: some case studies about this crazy phenomenon!
  @ Friend criminal, 666 synagogue of god owl, Rabbi Rothschild Pharisee, of the IMF: International Monetary Fund - ---> remove the soul to a Satanist? this is their greatest tragedy! because without a soul? they are doomed to become zombie! "here because they are forced to kill everyone: that: they are born: without: a soul!". in this way: when the Satanists, they'll realize that, they no longer have the soul? they are forced to kill yourself, each other, and perhaps, to kill also: the Masons, infact, also: their too are my enemies!
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  1 minuto fa
  @ Obama - shame on you, these are your Satanists of CIA, who occupied youtube and google for you and your criminal satanic IMF
 • UniusRei9 
  UniusRei9 ha pubblicato un commento 
  6 minuti fa
  MarlaMarleen I fuck you long time.
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  7 minuti fa
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. --- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO?
 • NoahTheNephilim 
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento 
  35 minuti fa
  MarlaMarleen @uniusrei3@gmail.com @uniusrei3@gmail.com Inviato a: MarlaMarleen
 •  
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  38 secondi fa
  @my JHWH ---> I have stolen the soul of all my enemies! 
  @synnek1 --> if you do not stop to intimidate my German girl friend (ie, my sister in Christ)? I will not speak with you!
  Muslim extremists and terrorists taking advantage of Syria's revolution: Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling the climate of hatred and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution.--- ANSWER--> WHY. THIS CRIMINAL OF ARAB LEAGUE, DO NOT MAKE THEM THE DEMOCRACY, THAT THEY WANT TO DO TO SYRIA TO DO?
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  5 minuti fa
  1 hour ago MarlaMarleen published: All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently: my hands are tied. No subscription, no comments, no Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it get to it: in this way some other user, just let me know. In the past Google: YouTube and his henchman have made​​: impossible actions! Another act in this: laughable spectacle? Exclusion of users: who: Their open flap behind the scenes? - ANSWER -> @ OBAMA -> this is your democracy! @ MarlaMarleen - mit dem Ziel der Trolle: Kriminelle: Satanisten: der CIA wird gemobbt! auf: machen uns müde, demoralisiert! Lage: Spott: uns zu machen! machen: uns: Zeit verschwenden! auf diese Weise: Es ist schon: ein Erfolg für uns, wenn wir nicht drehen zu ihnen: Das Wort!
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  9 minuti fa
  @MarlaMarleen - the objective of the trolls criminals satanists: of the CIA is bulling! to: make us tired, demoralized! able to make us: ridicule! make us waste time! in this way: it is already a success for us, if we do not turn over to them the word! MarlaMarleen -- l'obiettivo dei troll della CIA è quello di: farci stancare, demoralizzare! riuscire a squalificarci! farci perdere tempo! in questo modo: è già un successo per noi, se noi non rivolgiamo più loro la parola!
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  14 minuti fa
  Syria : UN General Assembly vote: Thursday , the Arab resolution , proposed : by the Arab countries : UN members . The document said , again , the call for a political transition : overall, to steady-state Democratic and pluralistic: in Syria: and: we invite all Member States: the United Nations, to support this process , in Additions, similar to Adopt sanctions , Those to ADOPTED: by the Arab League: November 27, 2011 . (ANSA med) - ----------- ANSWER ------- - These are amazing ! this all Arab countries : of the Arab League ! and Why They never make: Them, a political transition: towards a regime : Democratic and pluralistic : for freedom of religion? Because Americans: are all Freemasons: and Satanists : They Are the unpunished for the gallows: I say "swing on the gallows" ?
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  14 minuti fa
  [because the Arab League: is not she the path to democracy? ] Shall you Them, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel: Drink and get drunk, vomit and fall and rise no Because of the sword : that: I will send among you . If: They refuse: to take the cup from your hand to drink , you say to them : Thus says the Lord of hosts: Certainly drink! If I start: to punish Its Own: The City That bears: my name, pretend: you go unpunished ? No, you will not REMAIN unpunished, for I will call for a sword upon all the Inhabitants of the earth. Saith the Lord of hosts. Jeremiah 25.27
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  19 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] Three Terrorists from al-Treimseh Confess to Taking Part in Murders, Terrorism and Abduction. Two terrorists from the town of al-Treimseh in Hama countryside confessed to taking part in a series of murders and acts of terrorism before the army entered the town, while a third terrorist admitted to participating in abducting citizens to demand ransom and killing them afterwards. In confessions broadcast by the Syrian TV on Saturday, terrorist Yousef Abdullah al-Mahmoud said that he was recruited by force along with his brother into the armed group led by Saleh al-Saba'awi. Al-Mahmoud said that he and his brother accompanied al-Saba'awi and six other men attacked two houses, with him breaking one of the houses' doors and shooting at the roof,
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  19 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] noting that he stayed outside with his brother upon al-Saba'awi's orders while the rest entered the house and shot everyone inside, saying that he only saw a man and a woman but that there were more people inside. He went on to say that they broke into the second house, with him staying outside like the first time and firing at the house, and the rest of the group entered the house and killed anyone inside. In turn, terrorist Ahmad Abdullah al-Mahmoud, the aforementioned brother, corroborated his brother Yousef's story, adding that al-Saba'awi told them that the houses contained army personnel, when in truth there were only civilian men and women who were shot dead by the terrorists.
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  20 minuti fa
  [Saudi Arabia the "little satan", the whore of "big satan: IMF"] For his part, terrorist Zaher al-Tayeh said that he took part in the abduction of a man from al-Safsafiye village along with two others, hijacking the man's car and then interrogating him in an olive field before slitting his throat with a knife. Al-Tayeh also confessed to abducting two others; one from al-Safsafiye and the other from the village of Khneizir, saying that they demanded a ransom of SYP 400,000 for the first one and 200,000 for the second, but their demands weren't met so one of the abductors, a man killed Hussein Dabbas, slit the victims' throats as al-Tayeh watched. Syriaonline -- 16/7/2012
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  31 minuti fa
  MarlaMarleen -- 666 synnek1, and other, 4 spammers trolls of CIA? are always, on this page to prevent the use of democracy: in all internet: so the people can not organize itself democratically against the current regime: Masonic, of banking seigniorage! Therefore, our poverty must be taken: to despair slowly and relentlessly: by all these enemies of the people and democracy: the Freemasons and Satanists! synnek1 is: that: do tease is: against you: on your channel 666 synnek1, ed altri, 4 spammers troll of CIA? sono sempre, su questa pagina: per impedire, l'uso democratico: di internet: affinché, il popolo non possa organizzarsi democraticamente, contro, l'attuale regime: massonico, del signoraggio bancario! pertanto, la nostra povertà: deve essere portata: alla disperazione: lentamente ed inesorabilmente: da tutti questi nemici: del popolo e della democrazia: di massoni e di satanisti! è synnek1: che: fa i dispetti: contro di te: sul tuo canale
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  42 minuti fa
  [proof of God can not be absolute] is because, only love can reach God. in this way, the criminals will be lost: 1. because even the criminals are the motivations for their crimes; 2. because the goodness of God does not become an injury to her justice! [la prova di Dio: non può essere assoluta] è perché, solo l'amore, può raggiungere Dio.. in questo modo, i criminali andranno perduti: 1. perché, anche i criminali trovano le motivazioni ai loro crimini; 2. perché la bontà di Dio: non diventi una offesa alla sua giustizia!
 • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  1 ora fa
  What have you done with my channel???? Now I'm going to work and in the evening I expect that all my settings are restored!!!!
  http://friendxkinguniusrei.blogspot.com/


TheHardEdged Commento al tuo video: 9 Destroy Evolution Theory giant nephilim humans skeletons
@DolfoDylan Thats true, they were real. In Sardinien you can find their boones. No Joke. They were between 7, 5 meters and 11,5 meter high(tall)
http://www.creationevidence.org/
because: there can be that only one truth? So, this is the truth: "Jesus is risen and you are all on trial!" In fact, the days of Noah, that is, before the flood universal: they were all Nephilim: Giants: ie, that it was a world of giants! but, the crime of religious ideological evolutionism? has need to hide this truth!
poiché: può esistere una sola verità? allora, questa è la verità: "Gesù è risorto e voi tutti siete stati processati! ": infatti, Al tempo di Noè: cioè, prima del diluvio universale: erano tutti Nephilim: giganti: cioè, quello era un mondo di giganti! ma, il crimine di religione ideologica: dell'evoluzionismo? ha bisogno di nascondere questa verità!
@Masons, university professors - you've turned science into an ideology of religion of evolutionism: a monstrous scientistic religion: I will imprison you all, and I condemn all of you to return all salaries of the state that you have stolen!
@massoni; professori universitari -- voi avete trasformato la scienza in una ideologia: in una mostruosa religione scientista: io vi imprigionerò: e io condannerò tutti voi: a restituire tutti gli stipendi che voi avete rubato allo Stato!
@ To all peoples - This Is The hallmark: of the reign of UNIUS Rei: for His kingdom: Because His ministry is: an ministry politic and theology!! for the rationality of metaphysics or natural law! then: no criminal, or, no murderess: Can Remain without His condemnation, but: will run out for will end of die! That is my faith Destroys? He die! is end for racism and for all lies! We No Longer Need to make a killing: of American Citizens (Such as the 11-09) to say That in Iran, there are: nuclear weapons. but: we must tell the truth: "all Muslims deserve to be exterminated!". Because: Sharia is big threat to the survival of mankind. Why: every person who dies? He has the right to know, the reason for His death! that's: why: I'm on this youtube page! Because: I do not want to kill: people in secret!
Satellite Hotbird 6
Posizione 13° est
Frequenza 11.565 Mhz
F.E.C. (Forward Error Connecting) 3/4
Polarizzazione Orizzontale
Symbol Rate 27,5 Ms/S
Sul display appare la sigla TBN ITALIA
[[This is the truth]] [[questa è la verità ]] in my site: fedele.altervista.org/vuota62. html Creation In The 21st Century (TBNE) Program airs on Tuesday evenings, 6:00 pm CDT.and 11:30 p.m.Fridays CDT.Times are subject to change. DVDs of the telecast are now available.Call the museum for more information ( 254-897-3200).Dr Carl Baugh,Director of the Creation Evidence Museum will be hosting the television series on TBN (Trinity Broadcasting Network), entitled "Creation in the 21st Century".The program airs every Tuesday evenings,6:00 pm (CDT),and 11:30 p.m.Fridays (CDT).
http://fedele.altervista.org/vuota62.html
particularly in Africa where they were found: even huge tools. Unfortunately, the biggest obstacle and insurmountable, is not to prove these things, because it are not admit of the archeology official, that the ancients had knowledge, much more in depth about our origins. In the last two centuries has established a form of thinking (scientistic) which tends to absolute materialism, which places man at the center: ecludendo of everything in advance the person of our Creator God • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  Mistake : not Söldner.....Landser:-) A really long day, lots of work, my brain is tired:-)))
 • MarlaMarleen 
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  I must confess: I'm hopelessly overtaxed. Who's who? And the ultimate question: why do you do it? I've read infinitely many comments, my head is smoking, Fakes over fakes. Synnek= Söldner, he doesn't speak English. A black sun subscribes to my channel. seems also like a fake. Please what's going on here? We should create a separate channel:-), there we can hew our heads, insult us and explain to be a hero. Incredible whats going on here. You can't always say that a man living in the internet, that he has no real life. We're the mobile generation :-), always available. Now I make myself comfortable on other channels and still write to UniusRei3. sleep well
 • UniusRei3 
  UniusRei3 ha pubblicato un commento 
  9 ore fa
  @ all governments --- boys, the system of lies that you've created? it's a trap! that, you say, if finally, we tell everyone the truth among ourselves, for to continue to living? @a tutti i Governi --- ragazzi, il sistema di menzogne che voi avete creato? è una trappola! che, voi dite, se finalmente, ci diciamo tutti la verità: tra di noi, per poter continuare a vivere?

Nessun commento:

Posta un commento

Chiedete ad Israele di costruire il 3° tempio ebraico a Gerusalemme: se ne è capace!!!
CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Questo luogo è sacro, io sto erigendo il Tempio per mio sommo sacerdote ebreo! questo impone la Vostra correttezza, un angelo è preposto alla osservanza del rispetto, della dignità e della verità di tutte queste vostre affermazioni. (la luce contro le tenebre)Nations have lost their sovereignty occult powers, bank seigniorage enlightened, Masons, Satanist are in control of history of people with Council of Foreign Relations, Bilderberg Group, Trilateral Commission!
(the light against darkness) Ask to Israel to build the 3rd Jewish Temple in Jerusalem, if he is capable!CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. This place is sacred, I'm erecting the temple for my High Priest jew! This forces your efficiency, an angel is responsible for the observance of respect, dignity and truth of all these your statements. Yes, I'm scared for you are mortal!

questa NON è una testata giornalistica


==================

https://jewcivilization.blogspot.com/

==================

=================

TEMPLATE SEO CONTENT SEO WRITING =====> TRAFFIC JET

https://jewcivilization.blogspot.com/

PPC Advertising Toolkit Scopri gli strumenti che ti aiuteranno a pianificare, analizzare e migliorare le tue campagne Google Ads

==================

http://submit.shutterstock.com?rid=271517680

==========

http://www.shutterstock.com/g/museo+ebraico+cristiano?rid=271517680

=================

==================

https://jewcivilization.blogspot.com/

==================

http://feeds.feedburner.com/StoriaCiviltEbraico-cristiana

TEMPLATE SEO CONTENT SEO WRITING =====> TRAFFIC JEThttps://jewcivilization.blogspot.com/PPC Advertising Toolkit
Scopri gli strumenti che ti aiuteranno a pianificare, analizzare e migliorare le tue campagne Google Ads


PPC Advertising Toolkit Discover the tools that will help you plan, analyze and improve your Google Ads campaigns
==================
=================

SEMrush

SEMrushhttps://www.shutterstock.com/g/museo ebraico cristiano?rid=271517680&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-t-link

==================
fedele250660@gmail.com

======

questa NON è una testata giornalistica

Coptic the terrorists are the true interpreters of the Quran

Netanjahu ] non so come noi, noi potremmo stare male il giorno dopo: https://unitedwithisrael.org/act-now-tell-dr-kayed-what-you-think-of-...

questa NON è una testata giornalistica

questa NON è una testata giornalistica

questa NON è una testata giornalistica

Obama moderate terrorist Biden

Obama moderate terrorist Biden
Erdogan jihad sharia Riyadh